fbpx

Zarząd Fundacji Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Uśmiech” zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową na rzecz naszej podopiecznej Magdaleny Golon, chorującej na cukrzycę insulino zależną typu I od 2001 roku. Magdalena na co dzień korzysta z odkupionej od NFZ używanej pompy insulinowej, która wcześniej była wypożyczana innym chorym i nie jest już w najlepszym stanie. Magdalena studiuje, koszt utrzymania pompy to kilkaset złoty miesięcznie dlatego naszej podopiecznej nie stać aktualnie na jej zakup. Prosimy Państwa o umożliwienie jej nauki i komfortowego życia z nową pompą insulinową.

 

POMÓŻMY MAGDZIE KUPIĆ NOWA POMPĘ

 

Prosimy o dokonywanie nawet drobnych wpłat na poniższe konto Fundacji:
Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym ”Podaruj Uśmiech”,
81-535 Gdynia, ul. Płocka 5A
„ING BANK ŚLĄSKI 87 1050 1764 1000 0090 8000 1358”
z dopiskiem „Magdalena Golon”

Na powyższe konto darczyńcy mogą przekazywać darowizny finansowe, jak również środki pochodzące z 1% należnego podatku. Zgodnie z aktualnymi przepisami w chwili składania do Urzędu Skarbowego rocznego zeznania podatkowego, wystarczy wskazać numer KRS 0000 245 254 i w rubryce „dodatkowe adnotacje” wpisać z dopiskiem „Magdalena Golon”,a Urząd Skarbowy przekaże kwotę 1% podatku na rachunek bankowy Fundacji „Podaruj Uśmiech”.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za wszelkie wpłaty dla naszych podopiecznych i podzielenie się Państwa 1% podatku.

Udostępnij

Skip to content