fbpx

KRS 0000 245 254

Kim jesteśmy?

Fundacja “Podaruj Uśmiech” jest organizacją pożytku publicznego, która działa na rzecz niepełnosprawnych dzieci. Wspieramy naszych podopiecznych w drodze do normalności, by mogli choć na chwilę zapomnieć o swojej niepełnosprawności i powrócić do życia wśród rówieśników. Aby jednak prawidłowo funkcjonować i rozwijać się, potrzebują oni odpowiedniego sprzętu, operacji, czy też rehabilitacji. Fundacja “Podaruj Uśmiech” pomaga dzieciom zrealizować te marzenia i tym samym przywrócić uśmiechy na ich twarzach. Robimy to poprzez łączenie tych, którzy potrzebują pomocy, z tymi, którzy mogą jej udzielić. Fundacja ściśle współpracuje z Fundacją na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych “Pomóż i Ty“.

Przekaż 1,5%
niepełnosprawnym
dzieciom

krs: 0000 245 254

Jak mogę pomóc?

Możliwości pomocy jest bardzo wiele – tyle, ile pomysłów i ludzi chcących jej udzielić.
Wierzymy, że nie odmówią Państwo swojego wsparcia naszym podopiecznym oraz projektom realizowanym dla nich i razem z nami włączą się Państwo do akcji PODARUJ UŚMIECH na rzecz naszych podopiecznych.
Wpłaty prosimy kierować na konto Fundacji:
ING BANK ŚLĄSKI 49 1050 1764 1000 0023 0058 3966
W przypadku chęci ofiarowania innej możliwości pomocy niż finansowa, prosimy o kontakt z biurem fundacji na adres: 81-535 Gdynia, ul. Płocka 5A, tel.58 664 06 42 lub kontakt mailowy [email protected].

  • pomoc finansową, np. podzielić się swym 1,5 % podatku lub wpłacić darowiznę finansową
  • pomoc merytoryczną, np. jako wolontariusz tłumacząc strony lub dokumentację medyczną podopiecznych, którzy są leczeni za granicą
  • swój czas, np. pomagając w biurze Fundacji lub przy organizacji imprez kulturalnych, koncertów, aukcji
  • pomoc rzeczową, np. ofiarować niezniszczone zabawki, ubrania, meble, sprzęty etc.

Historia

PONAD 15 LAT POMAGAMY POTRZEBUJĄCYM
Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym PODARUJ UŚMIECH jako organizacja pozarządowa OPP – (Organizacja Pożytku Publicznego) została powołana 21.10.2005 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia, a fundatorem-założycielem Jacek Sojecki i Malwina Sojecka.
Fundacja PODARUJ UŚMIECH jest organizacją, która posiada status Organizacji Pożytku Publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. Nie prowadzimy działalności gospodarczej, jesteśmy organizacją non-profit.

 

Gdzie możesz
nas wesprzeć:

A także bezpośrednio
na nasze konto:

ING Bank Śląski
49 1050 1764 1000 0023 0058 3966

Skip to content