fbpx

Odkąd w życie weszła ustawa z 1 stycznia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podatnik płacący podatek dochodowy od osób fizycznych może przeznaczyć 1.5% swojego należnego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Aby wpłata trafiła do wybranej OPP, na blankiecie musi się znajdować poprawny KRS. Kwota należnego podatku nie zwiększa się przez to, a można zdziałać wiele dobrego.

 

1.5% podatku na rzecz Fundacji Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Uśmiech”  

KRS: 0000 245 254  

  • Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – PIT 28  
  • Podatnicy prowadzący nie tylko przedsiębiorstwo ale i płacący podatek od najmu – PIT 36 
  • Podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku – PIT 36L 
  • Podatnicy podatku dochodowego od  osób fizycznych zatrudnionych na umowę o pracę, emeryci i renciści, studenci, rozliczający się wspólnie jako małżonkowie, z przychodów praw autorskich i innych praw majątkowych, pozostali nie prowadzący działalności gospodarczej – PIT 37 
  • Podatnicy uzyskujący dochody kapitałowe, w tym z giełdy – PIT 38 
  • Podatnicy którzy uzyskali dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po 31 grudnia 2008 r. – PIT 39 

Podstawa prawna:

  • art. 26 ust. 1 pkt 9, art. 27d, art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.)
  • art. 14a, art. 27d, art. 21 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 ze zm.)
  • ustawa z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2006 r. nr 217, poz. 1588)
  • art. 3 ust. 2 i ust. 3, art. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 ze zm.)

Udostępnij

Skip to content