Sprzęt i zdrowie |

Notatniki dla niewidomych i niedowidzących

Sprzęt i zdrowie

Seria 2000
Produkcja: Freedom Scientific

Seria 2000 jest znana od kilku lat. Używa ją wielu niewidomych w Polsce. Pomimo, że są to starsze modele, mają kilka ważnych dla polskiego rynku walorów. Jest tu na przykład nieco lepszy syntezator polskiej mowy.

Notatniki są sterowane przez różne mutacje tego samego systemu operacyjnego. Mogą one być połączone z komputerem i służyć do ich udźwiękawiania lub ubrajlawiania. Ich brajlowskie linijki są zbudowane identycznie do tych,

Więcej

Pakiet EWS SDK eLearning Suite – elementem nowej polskiej technologii e-learningowej TeleEdu

Sprzęt i zdrowie

System EWS SDK eLeraning Suite służy do tworzenia, wykonywania, śledzenia i raportowania e-kursów (e-szkoleń i e-testów). Zgodny jest ze standardami SCORM 1/3 o IMS (Simple Sequencing i Question &Test Interoperability). Składa się z:

EWS Editor do tworzenia i uruchamiania e-kursów
EWS RunTime, delegowanej części platformy LMS do wydawania treści lekcji i przeprowadzania testów oraz do śledzenia przebiegu kursu i generowania raportów
EWS Report Browser do oglądania raportów z kursu, uzupełniania ocen i ew.

Więcej

Pomoc psa w życiu osób niepełnosprawnych

Sprzęt i zdrowie

STW ALTERI jest pierwszą, i jak dotąd, jedyną organizacją w Polsce szkolącą psy na potrzeby osób niepełnosprawnych, a także przygotowującą osoby niepełnosprawne do samodzielnej pracy z psami. Również jako jedyna polska organizacja, są stowarzyszeniem zaakceptowanym przez Delta Socjety (organizację nadrzędną, skupiającą stowarzyszenia całego świata) i uwzględnionym w międzynarodowym spisie organizacji szkolących psy dla osób niepełnosprawnych.

Więcej

Dogoterapia

Sprzęt i zdrowie

Dogoterapia to system ćwiczeń i zabaw z psami umożliwiający rehabilitację ruchową i umysłową dzieci i dorosłych dotkniętych takimi chorobami jak:

autyzm,
porażenie mózgowe,
niedowład kończyn,
charakteropatia ,
zespół wiotkiego dziecka

Więcej

Hipoterapia

Sprzęt i zdrowie

Od ponad dwudziestu lat na terenie hipodromu w Sopocie podejmowane są działania na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Dzieje się to wysiłkiem wielu osób i różnych instytucji. W zajęciach hipoterapeutycznych uczestniczą dzieci i młodzież z różnych szkół i ośrodków.
Prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych hipoterapeutów.

Więcej

Metody rehabilitacji Faya i Domana

Sprzęt i zdrowie

Metoda Faya.

Metoda hipotetycznie zakłada, że rozwój ruchowy dziecka przebiega etapami.

Najniższym stopniem tego rozwoju jest pełzanie homologiczne (jak u żaby). Podczas tego etapu kończyny dziecka poruszają się jednocześnie. Drugi etap stanowi homolateralne pełzanie. Wtedy to kończyna górna i dolna porusza się jednocześnie po tej samej stronie ciała (jak u salamandry). Ostatnim etapem rozwoju ruchowego jest pełzanie heterolateralne, tj. naprzemienne. Metoda Faya zaleca stosowanie tych wzorców usprawniania w zależności od możliwości ruchowych dziecka na danym etapie.

Więcej

Kinezyterapia – ruch jako środek leczniczy.

Sprzęt i zdrowie

Kinezyterapia jest istotną częścią rehabilitacji zajmującą się ruchem jako środkiem leczniczym. Ruch ten określany jest przez ćwiczenia lecznicze, które stanowią najbardziej fizjologiczną drogę oddziaływania nie tylko na poddany ćwiczeniu odcinek, ale również na drodze odruchowej na cały organizm.

Więcej

Fizykoterapia

Sprzęt i zdrowie

Fizykoterapia jest jedną z metod fizjoterapii. Jest formą leczenia wykorzystującą bodźce fizykalne, takie jak:

prąd elektryczny,
ciepło i zimno,
światło,
ultradźwięki,
pola magnetyczne,
wodę w postaci natrysków i kąpieli.

Więcej

Laseroterapia

Sprzęt i zdrowie

Laseroterapia to stosunkowo młoda metoda leczenia. Historia jej klinicznego zastosowania liczy sobie ponad 20 lat. W tym czasie laseroterapia stała się bogatsza o nowe współczesne modyfikacje, o skomplikowane możliwości naprowadzania i dostarczania promieniowania, o system kierowania i kontroli. W ostatnim czasie zmieniła się prawie całkowicie w zautomatyzowany proces. Obecnie można bez przesady powiedzieć, że laseroterapia samodzielnie lub jako komponent kompleksowego leczenia jest włączona praktycznie we wszystkie rozdziały medycyny.
Efektywność, szybkość, bezbolesność, aseptyczność, brak ograniczeń wiekowych i zjawisk ubocznych –

Więcej

Światłolecznictwo – metoda fizykoterapii

Sprzęt i zdrowie

Światłolecznictwo jest metodą fizykoterapii, która do leczenia wykorzystuje promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu 15000-100 nm (nanometrów). Światło w potocznym rozumieniu tego słowa, to ta część promieniowania elektromagnetycznego, która wywołuje wrażenia wzrokowe. Światłolecznictwo wykorzystuje także zakresy promieniowania niewidoczne dla oka: podczerwień i ultrafiolet. Źródłem promieniowania elektromagnetycznego jest również Słońce. Wykorzystanie promieniowania słonecznego do leczenia to helioterapia. Innym źródłem promieniowania elektromagnetycznego, o pewnych specyficznych właściwościach są lasery.

Więcej
 • Facebook

 • KRS: 0000 245 254

   

 • Zrzutka dla Arka

 • Anioł Dobroczynności

 • Darowizny

 • Wspierają nas

 • Pitax

  Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
 • Idea Fair Play
Nr konta: ING Bank Śląski 49 1050 1764 1000 0023 0058 3966