fbpx
 • Biuro Porad Obywatelskich w Gdyni
  Ul. Traugutta 2
  81-388 Gdynia
  tel. 669 52 22
  e-mail:  [email protected]
 • Euro-Regionalne Stowarzyszenie Niewidomych,Słabowidzących i Ich Sympatyków – Pomorze
  Ul. Śląska 7
  80-384 Gdańsk
  tel. 554 91 52, 761 93 40, 761 93 41
  www.pomorze-org.netglob.com.pl
 • Fundacja Pomocy Dzieciomz Chorobami Układu Krążenia – Dar Serca
  Ul. Narcyzowa 5/84
  81-653 Gdynia
  tel. 624 48 00, 624 69 34
  e-mail:  [email protected]
 • Gdańskie Stowarzyszenie PomocyOsobom z Chorobą Alzheimera
  Ul. Armii Krajowej 94
  81-824 Sopot
  tel. 551 63 64
  www.free.ngo.pl/alzheimer.gdansk
 • Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne Promyk
  Ul. Maciejewicza 11
  81-189 Gdynia
  tel. 782 17 17
 • Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących, Ich Rodzin i Przyjaciół EFFETHA
  Koresp.: ul. 3-go Maja 27/31
  81-364 Gdynia
  tel. 620 99 59
 • Gdyńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom
  z Porażeniem Mózgowym
  Ul. Witomińska 25-27
  81-311 Gdynia
  tel. 620 72 25
 • Gdyńskie Towarzystwo Hippiczne
  Ul. Abrahama 48a/26
  81-395 Gdynia
  tel. 661 36 82, 620 47 53
 • Koło Pomocy Dzieciom o Niepełnej Sprawności Ruchowej
  Ul. Biała 11
  80-435 Gdańsk
  tel. 341 11 27
 • Krajowe Towarzystwo AutyzmuOddział Pomorski
  Ul. Serdecznikowa 3b/14
  81-589 Gdynia
  tel. 550 64 03
 • Nadwiślańskie Stowarzyszenie Chorych na Epilepsjęi Ich Przyjaciół PIAST
  Ul. Drzewieckiego 2f/2
  80-464 Gdańsk
  tel. 346 67 96
 • Oddział Regionalny Towarzystwa ZwalczaniaChorób Mięśni w Gdańsku
  Ul. Beniowskiego 2E/4
  80-388 Gdańsk
  tel. 552 44 93
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie PomocyOsobom z Zespołem RETTA
  Ul. Jarzębinowa 23
  81-589 Gdynia
  tel. 629 01 75
 • Ośrodki Rehabilitacyjne
  Wielkopolska 
  Ul. Szkolna 13
  62-070 Dopiewiec
  tel/fax. (061) 814 80 61
 • Parafialny Zespół Caritasprzy Kościele P.W. Przemienienia Pańskiego
  Ul. Kcyńska 12/21
  81-005 Gdynia
  tel. 664 16 52
 • Polska Fundacja Chorych
  na Stwardnienie Rozsiane
  Ul. Polanki 117
  80-305 Gdańsk
  tel. 552 65 19, 552 63 55
 • Polski Czerwony KrzyżZarząd Rejonowy
  Ul. Polska 9
  81-339 Gdynia
  tel. 620-47-07
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
  Zarząd Rejonowy z siedzibą w Gdyni
  Ul. Świętojańska 5/7
  81-368 Gdynia
 • Polski Związek GłuchychOddz. Pomorski w Gdańsku
  Ul. Pniewskiego 8
  80-246 Gdańsk
  tel. 341 96 25
 • Polski Związek NiewidomychKoło Powiatowe w Gdyni
  Ul. Władysława IV 51 b
  81-384 Gdynia
  tel. 620-22-91
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
  Koło Miejskie
  Ul. Armii Krajowej 44
  81-963 Gdynia
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osóbz Upośledzeniem Umysłowym
  Ul. Harcerska 4
  81-005 Gdynia
  tel. 622 07 48
  e-mail:  [email protected]
 • Polskie Towarzystwo Dysleksji
  Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży ze Specjalnymi Trudnościami
  Ul. Kcyńska 6
  81-005 Gdynia
  tel. 623 63 43
 • Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych
  Pomorski Oddział Terenowy z siedzibą w Gdańsku
  Ul. Chałubińskiego 19/28
  80-807 Gdańsk
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
  Sclerosis Multiplex
  Ul. Rybińskiego 12a
  81-095 Gdańsk
  tel. 623 85 60
 • Pomorskie Stowarzyszenie Stomijne
  Kores.: ul. PCK 2/89
  81-621 Gdynia
 • Stowarzyszenie na Rzecz Osóbz Kryzysami Psychicznymi Przyjazna Dłoń
  Ul. Srebrniki 1
  80-282 Gdańsk
  tel. 341 87 55, 341 80 81 w. 405
 • Stowarzyszenie na Rzecz Wspieraniai Rozwoju Otolaryngologii Gdyńskiej – Laryngoprogress
  Ul. Wójta Radtkego 1
  81-348 Gdynia
  tel. 666 66 531
 • Stowarzyszenie Niepełnosprawnych
  Ul. Chwarznieńska 136/138
  81-602 Gdynia
  tel. 624 33 62
 • Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu CISZA
  Ul. Harcerska 7/14
  81-545 Gdynia, tel. 622 88 61
 • Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich
  Ul. Powstania Styczniowego 1
  81-519 Gdynia
  tel. 622 00 51 w. 164
  www.trojmiasto.pl/amazonki
  e-mail:  [email protected]
 • Stowarzyszenie Centrum RehabilitacjiRuchowej Kolibki
  Al. Zwycięstwa 291
  81-525 Gdynia
  tel. 624 85 83
 • Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona
  Ul. Batorego 47/7
  80-255 Gdańsk
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom – Pomost
  Ul. Tatarczana 1a/21
  81-591 Gdynia
  tel. 629 36 05
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON
  Al. Niepodległości 783
  81-805 Sopot
  tel. 551 12 63
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Twórczym
  Ul. Traugutta 9
  81-100 Gdynia
  tel. 620 81 70
 • Stowarzyszenie Rodzin Chorych na Zespół Marfana
  oraz Inne Choroby Genetycznie Uwarunkowane
  Pomóżmy Naszym Dzieciom
  Ul. Świętojańska 49/17
  81-391 Gdynia
  e-mail:  [email protected]
 • Związek Inwalidów Wojennych
  Ul. Jana z Kolna 8/12
  81-351 Gdynia
  tel. 699 77 08

Dodatkowe informacje na temat organizacji pozarządowych można uzyskać w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, przy ul. 3 Maja 27/31, tel./fax 621-80-98 bądź na stronie internetowej www.gdynia.pl w odnośniku Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych.

Udostępnij

Skip to content