Lista podopiecznych | Fundacja Podaruj Uśmiech - 1% na KRS 000 245 254

Lista podopiecznych

2009-04-15Podopieczni

Liczba osób objętych stałą pomocą fundacji ulega zmianie w zależności od ich indywidualnych potrzeb. Na poniższej liście znajdują się podopieczni, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i ich publikację.

  1. Antoniuk Michał, ur. 1979 r.,
   po amputacji prawego podudzia-potrzebna proteza prawego podudzia.
  1. Bartkowiak Aleksandra, ur. 1992 r.,
   z wrodzoną malformacją tętniczo-żylną mięśni twarzy – potrzebna operacja usunięcia anomalii twarzy.
  1. Bartnikowska Maria, ur. 1951 r.,
   choruje na stwardnienie rozsiane-potrzebna rehabilitacja.
  1. Barzak Marta, ur. 1982 r.
   choruje na przewlekłą mocznicę tj. zaostrzone przewlekłe odkamieniczkowe zapalenie nerek – potrzebna rehabilitacja i specjalistyczne leczenie.
  1. Bąba Adam, ur. 1989 r.,
   choruje na padaczkę lekooporna – niezbędna rehabilitacja .
  1. Bąba Krzysztof, ur. 1991 r.,
   choruje na porażenie mózgowe-potrzebna rehabilitacja.
  1. Berka Sławomir, ur. 1982 r.,
   choruje na miopatię nieznanego pochodzenia – potrzebna rehabilitacja.
  1. Bukatko Bartosz , ur. 1993 r.,
   choruje na wrodzoną łamliwość kości – niezbędna rehabilitacja.
  1. Celmer Hanna, ur. 2008 r.,
   wada nerwu wzrokowego i niedowidzenie – potrzebna systematyczna rehabilitacja.
  1. Chmist Michał, ur. 1979 r.,
   po wypadku komunikacyjnym – potrzebna rehabilitacja.
  1. Chmielewski Tomasz, ur. 1973 r.,
   choruje na porażenie centralnego układu nerwowego (porażenie czterokończynowe) – niezbędny wózek inwalidzki i rehabilitacja.
  1. Chrzan Bartosz, ur. 2002 r.,
   choruje na dziecięce porażenie mózgowe, epilepsja – potrzebna rehabilitacja.
  1. Chuderska Wiktoria, ur. 2008 r.,
   ma wadę wrodzoną rąk – potrzebne operacje rąk i rehabilitacja.
  1. Curlej-Paszke Iwona, ur. 1983 r.,
   choruje na cukrzyce typ I, ma skłonność do hipoglikemii – potrzebna rehabilitacja i pompa insulinowa.
  1. Czaja Dariusz, ur. 1973 r.,
   po wypadku złamany kręgosłup, paraliż- potrzebna rehabilitacja.
  1. Czerniak Daniel, ur. 1997 r.,
   choruje na padaczkę, encefalopatię – potrzebna rehabilitacja.
  1. Dejk Kuster Renata, ur. 1971 r.,
   ma zwichnięcie kręgosłupa w odcinku szyjnym z niedowładem kończyn górnych i porażeniem kończyn dolnych – potrzebna rehabilitacja i sprzęt rehabilitacyjny.
  1. Dominiak Kamil, ur. 1997 r.,
   choruje na dziecięce porażenie mózgowe – potrzebna rehabilitacja.
  1. Filipiak Krzysztof, ur. 1985 r.,
   ma złamany kręgosłup szyjny z uszkodzeniem rdzenia, niedowład spastyczny czterokończynowy – potrzebna rehabilitacja.
  1. Flis Kamila, ur. 2002 r.,
   choruje na retinoblastomie prawej gałki ocznej- niezbędna rehabilitacja.
  1. Flis Łukasz, ur. 2003 r.,
   choruje na dysplazję oskrzelową płucną, retinopatia przepuklina pachwinowa i pępkowa, opóźniony rozwój psychoruchowy – potrzebna rehabilitacja.
  1. Galla Sebastian, ur.1992 r.,
   ma wadę wrodzoną serca – niezbędna rehabilitacja oraz zakup pasków testowych do aparatu do mierzenia krzepliwości krwi INR.
  1. Gasiński Mateusz, ur. 1996 r.,
   choruje na cukrzycę typu I insulinozależną – potrzebna rehabilitacja.
  1. Gepert Henryk, ur. 1960 r.,
   utrata kończyny dolnej, potrzeba proteza. 
  1. Golon Magdalena, ur. 1986 r.,
   choruje na cukrzycę typi I insulinozależną – potrzebna rehabilitacja oraz pompa insulinowa 
  1. Golubski Tymoteusz, ur. 2006 r.,
   ma zespół wad wrodzonych m.in. brak kości promieniowej i kciuka lewej ręki, skolioza kręgosłupa i koślawość stóp – niezbędne ćwiczenia fizjoterapeutyczne.
  1. Gołąbowicz Arkadiusz, ur. 1983 r.,
   ma niedowład spastyczny czterokończynowy – potrzebna operacja i rehabilitacja.
  1. Górka Alina , ur. 1962 r.,
   choruje na wrodzoną dysplazję stawów- potrzebna rehabilitacja.
  1. Grabowski Waldemar, ur. 1988 r.,
   choruje na chondropatię kończyn dolnych i schorzenia kręgosłupa.
  1. Guzewicz Bartłomiej , ur. 1998 r.,
   ma wrodzoną wadę kręgosłupa, niedowład kończyny dolnej prawej – potrzebna rehabilitacja.
  1. Ilminowicz Anna, ur. 1996 r.,
   choruje na zaćmę wrodzoną obuoczną, zez zbieżny naprzemienny, oczopląs, jaskrę wtórną – potrzebna rehabilitacja.
  1. Janik Monika, ur. 1977 r.,
   choruje na cukrzycę typu I (insulinozależną), straciła wzrok – potrzebne środki na zabiegi rehabilitacyjne, turnusy rehabilitacyjne i sprzęt rehabilitacyjny oraz operację – wszczepienia zdrowych komórek macierzystych w miejsce zniszczonych w obrębie trzustki, co ma doprowadzić do likwidacji choroby.
  1. Jon Zbigniew, ur. 1973 r.,
   wypadku komunikacyjnym niedowład czwór kończynowy – potrzebna rehabilitacja.
  1. Juchniewicz Żaneta, ur. 1987 r.,
   cukrzyca typu I – insulinozależna ; rehabilitacja..
  1. Juszczyk Adrian, ur. 1988 r.,
   choruje na neuropatię wzrokową Lebera – potrzebna rehabilitacja i zakup specjalistycznego komputera.
  1. Kapuśniak Olga, ur. 1988 r.,
   choruje na cukrzycę typu I – potrzebna rehabilitacja i osprzęt do pompy insulinowej.
  1. Kielusiak Oliwia , ur. 2000 r.,
   przepuklina oponowa-rdzeniowa – potrzebna rehabilitacja i aparat ortopedyczny.
  1. Kocęba Agnieszka, ur. 2003 r.,
   ma wrodzone wady kończyn dolnych – stopy końsko-szpotawe, zbliznowacenie mięśni oraz artrogrypozę – potrzebna rehabilitacja i specjalistyczny sprzęt ortopedyczny. 
  1. Konopka Julia, ur. 2004 r.,
   w wyniku pobicia doznała wielomiejscowych urazów twarzy i rąk- potrzebuje intensywnej rehabilitacji, leczenia chirurgicznego, ortopedycznego, plastycznego oraz opieki psychologa.
  1. Konopka Natalia, ur. 1999 r.,
   w wyniku pobicia doznała wielomiejscowych urazów twarzy- potrzebuje intensywnej rehabilitacji, leczenia chirurgicznego, ortopedycznego, plastycznego oraz opieki psychologa.
  1. Kortals Jaroslaw, ur. 2004 r.,
   choruje na cukrzycę typu 1 – potrzebna rehabilitacja,wkłucia i osprzęt do pompy insulinowej.
  1. Korzonek Robert, ur. 1975 r.,
   jest niewidomy – potrzebna rehabilitacja.
  1. Kreft Dariusz, ur. 1988 r.,
   choruje na porażenie mózgowe – potrzebna rehabilitacja.
  1. Kreft Natalia, ur. 1997 r.,
   choruje na cukrzycę typu I, subkliniczna niedoczynność tarczycy, alergia wziewna – potrzebna rehabilitacja.
  1. Kucharski Jan, ur. 1948 r.,
   choruje na cukrzyca, po amputacji kończyny – potrzebna rehabilitacja i proteza podudzia lewego.
  1. Kudzia Sławomir, ur. 1965 r.,
   ma złamany kręgosłup szyjny, porażenie czterokończynowe – potrzebna rehabilitacja .
  1. Kukawski Arkadiusz, ur. 1995 r.,
   urodził się bez rąk i stóp – potrzebna rehabilitacja i protezy kończyn.
  1. Kuś Daniel, ur. 1977 r.,
   choruje na zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, zawężenie pola widzenia, astygmatyzm, niezborność krótkowzroczna złożona obu oczu – potrzebna rehabilitacja.
  1. Kuśnierz Adam, ur. 2003 r.,
   choruje na cukrzyca insulinozależną – potrzebna rehabilitacja i pompa insulinowa.
  1. Kwaśniewska Julita, ur. 2005 r.,
   ma wadę rozwojową CUN, wodogłowie – potrzebna rehabilitacja.
  1. K. Joanna, ur. 1987 r.,
   choruje na plegię spastyczną, niedowład spastyczny – potrzebna rehabilitacja.
  1. Laskowski Jakub, ur. 1997 r.,
   choruje na mutyzm – potrzebna rehabilitacja.
  1. Lasocka Agnieszka, ur. 1985 r.,
   w wyniku wypadku straciła nogę – potrzebna modularna proteza prawej nogi
  1. Laszewski Damian, ur. 1996 r.,
   zanik nerwu wzrokowego obu oczu – potrzebne zabiegi, turnusy, sprzęt rehabilitacyjny.
  1. Lech Wojciech, ur. 2008 r.,
   choruje na aberrację chromosomową i obniżone napięcie mięśniowe – potrzebna rehabilitacja.
  1. Linowski Robert, ur. 1975 r.,
   choruje na dyzartrie, niedowład i ataksje prawych kończyn – potrzebna rehabilitacja.
  1. Łazaronek Michał , ur. 1988 r.,
   powypadkowa amputacja lewej kończyny górnej – potrzebna rehabilitacja.
  1. Łowżył Krystian, ur. 1993 r.,
   choruje na porażenie mózgowe, epilepsję – potrzebna rehabilitacja.
  1. Maciejewska Joanna, ur. 1982 r.,
   od urodzenia choruje na dziecięce porażenie mózgowe – potrzebna systematyczna rehabilitacja.
  1. Maćkiewicz Bartosz, ur. 2006 r.,
   choruje na przepuklinę oponowo-rdzeniowa- potrzebna rehabilitacja.
  1. Malinowski Marcin, ur. 1997r.,
   choruje na dziecięce porażenie mózgowe – potrzebna rehabilitacja.
  1. Maternicka Magdalenaur. 1978 r.
   choruje na mózgowe porażenie dziecięce, porusza się na wózku skończyła studia – potrzebna rehabilitacja.
  1. Michałowska Agnieszka, ur.1981 r.,
   w wyniku nowotworu kości przeszła amputację nogi – potrzebna ciągła rehabilitacja i modernizacja protezy.
  1. Mik Krzysztof, ur. 1969 r.,
   po wypadku samochodowym – potrzebna rehabilitacja i proteza modularna na elementach stalowych z kolanem policentrycznym.
  1. Mikołajczyk Adam, ur. 1975 r.,
   złamanie kręgu szyjnego C5-6; niedowład czterokończynowy; zmiany zwyrodnieniowe stawów – potrzebna rehabilitacja.
  1. Moroz – Nasuro Justyna, ur. 1980 r.,
   ma porażenie kończyn dolnych – potrzebna rehabilitacja i sprzęt rehabilitacyjny.
  1. Mroczyński Jan, ur. 1966 r.,
   po urazie środkowoczaszkowym ma zespół porażenny – potrzebna rehabilitacja.
  1. Muchowski Mateusz, ur. 1995 r.,
   choruje na afazję i alergie – potrzebna rehabilitacja.
  1. Naczk Wiktor, ur. 2002 r.,
   ma wadę słuchu obustronną pod postacią niedosłuchu zmysłowo-nerwowego dużego stopnia oraz opóźnienie rozwoju mowy dźwiękowej – potrzebna rehabilitacja.
  1. Nikiel Wiktor, ur. 2007 r.,
   choruje na hemofilię typu B – potrzebna rehabilitacja.
  1. Nowaczyk Ewa, ur. 1973 r.,
   choruje na epilepsję, udar mózgowy – spastyczność prawostronna, ślepota – potrzebna rehabilitacja.
  1. Nowak Nikola, ur. 2004 r.,
   choruje na dziecięce porażenie mózgowe – potrzebna rehabilitacja.
  1. Nowakowska Iwona, ur. 1995 r.,
   choruje na dziecięce porażenie mózgowe – potrzebna rehabilitacja.
  1. Nowakowski Jakub, ur. 1994 r.,
   choruje na fibroplazję soczewkową – potrzebna rehabilitacja.
  1. Ochlast Mateusz, ur. 1990 r.,
   złamany kręgosłup, bakteryjne zapalenie kości – potrzebna rehabilitacja.
  1. Os Wojciech, ur. 1971 r.,
   w wyniku wypadku stracił nogę – potrzebuje wsparcia w modernizacji protezy. 
  1. Ostrowska Karolina,ur. 1994 r.,
   Dziecięce porażenie mózgowe czterospatyczne, wodogłowie, padaczka-potrzebuje rehabilitacji i specjalistycznego sprzętu tj. ssak mechaniczny LSU i maty ozonowej aby zmniejszyć napięcie mięśni. 
  1. Pacuk Anna, ur. 1973 r.,
   choruje na zespół Werding Hoffmana(zanik mięśni) – potrzebna rehabilitacja.
  1. Patalita Anna, ur. 1953 r.,
   choruje na stwardnienie rozsiane – potrzebna rehabilitacja.
  1. Paterka Krzysztof, ur. 1986 r.,
   brak lewej ręki – potrzebna rehabilitacja i części zamienne do protezy lewego przedramienia.
  1. Paw Lena, ur. 2009 r.,
   choruje na wadę układu kostnego – PFFD – potrzebna rehabilitacja.
  1. Pawłowski Jakub, ur. 2005 r.,
   ma wrodzoną wadę serca, amputacja kończyny lewej – potrzebna rehabilitacja i proteza nogi.
  1. Pawłowski Kacper, ur. 2011 r.,
   potrzebuje systematycznej rehabilitacji, aby doścignąć rówieśników.
  1. Pazur Marzena, ur. 1991 r.,
   choruje na zapalenie jelit i całego przewodu pokarmowego, owrzodzenia oraz afty – potrzebna rehabilitacja.
  1. Perkowski Jarosław, ur. 1961 r.,
   po wypadku komunikacyjnym amputacja kończyn dolnych – potrzebna rehabilitacja i protezy kończyn dolnych
  1. Polmański Arkadiusz, ur. 1980 r.,
   stan po rozległym urazie mózgu; wymagana rehabilitacja.
  1. Pomietło – Kura Beata, ur. 1972 r.,
   po amputacji pourazowej obu podudzi – potrzebna rehabilitacja i protezy podudzi.
  1. Ratajczyk Żaneta, ur. 1983 r.,
   po wypadku komunikacyjnym amputacja kończyn – potrzebna rehabilitacja.
  1. Ratkowska Sylwia, ur. 1998 r.,
   choruje na dziecięce porażenie mózgowe; rehabilitacja.
  1. Raźny Przemysław, ur. 1980 r.,
   w wyniku pobicia niedowład czterokończynowy spastyczny; rehabilitacja.
  1. Renecka Ingrid, ur. 2004 r.,
   choruje na dziecięce porażenie mózgowe – potrzebna rehabilitacja.
  1. Robak Jakub, ur. 1998 r.,
   choruje na porażenie mózgowe – niedowład spastyczny- potrzebna rehabilitacja.
  1. Robak Konrad, ur. 1998 r.,
   choruje na porażenie mózgowe- niedowład spastyczny – potrzebna rehabilitacja. 
  1. Rudnik Katarzyna,ur. 1995 r.,
   choruje na retinopatię wcześniaczą – potrzebna rehabilitacja.
  1. Skrzypczak Dawid, ur. 2005 r.,
   choruje na niewydolność nerek – potrzebna rehabilitacja.
  1. Skurnóg Dorota, ur. 1979 r.,
   choruje na porażenie kończyn dolnych i lewej kończyny górnej – potrzebna rehabilitacja.
  1. Sobisz Rafał, ur. 1990 r.,
   choruje na niedowład czterokończynowy-spastyczny po urazie czaszkowo-mózgowym – potrzebna rehabilitacja.
  1. Sobisz Tomasz, ur. 1983 r.,
   choruje na dziecięce porażenie mózgowe, niedowład czterokończynowy – potrzebna rehabilitacja.
  1. Stachnik Łukasz , ur. 2009 r.,
   potrzebuje rehabilitacji i wsparcia, aby doścignąć rówieśników.
  1. Stachniuk Adam , ur. 1994 r.,
   choruje na ślepotę wcześniaczą obuoczną – potrzebna rehabilitacja i maszyna Braill’a.
  1. Stachowiak Krzysztof, ur. 1977 r.,
   porażenie kończyn górnych i dolnych – potrzebna rehabilitacja.
  1. Stachyra Dariusz, ur. 1995 r.,
   choruje na dziecięce porażenie mózgowe, ślepota – potrzebna rehabilitacja , wózek i sprzęt rehabilitacyjny.
  1. Staszewska Paulina, ur. 2003 r.,
   choruje na cukrzycę typu 1 – potrzebna rehabilitacja.
  1. Stasiak Kinga, ur. 2002 r.,
   w wyniku wcześniactwa, wstrząsu septycznego i krwawienia do CUN problemy z rozwojem psych-ruchowym w stopniu umiarkowanym; kamica nerkowa, skrócona kończyna dolna, deformacja kości udowej i zwichnięcia rzepek – potrzebuje rehabilitacji.
  1. Stobińska Weronika, ur. 1997 r.,
   choruje na dziecięce porażenie mózgowe, niedowład czterokończynowy, zespół krótkiego jelita, epilepsję – potrzebne leczenie, rehabilitacja oraz sprzęt ortopedyczny.
  1. Stolc Wiktoria, ur. 2004 r.,
   choruje na padaczkę objawową z napadami uogólnimy, mózgowe porażenie dziecięce, opóźnienie rozwoju, mikrosomie – potrzebna rehabilitacja.
  1. Stroiński Filip, ur. 1991 r.,
   urazowa amputacja kończyny dolnej lewej – potrzebna rehabilitacja i proteza podudzia.
  1. Strzałek Karolina, ur. 1989 r.,
   choruje na skoliozę, cukrzycę – potrzebna rehabilitacja.
  1. Szczepański Mirosław,ur. 1957 r.,
   zespół WPW, ablacja szlaku dodatkowego tylno-bocznego. Migotanie przedsionków, stan po nieskutecznym zabiegu ablacji RF. Gromadzenie środków na zakup aparatu do mierzenia krzepliwości krwi INR.
  1. Szmyt Jakub , ur. 2003 r.,
   choruje na cukrzycę typu I – potrzebna rehabilitacja.
  1. Sztuczka Mateusz, ur. 2002 r.,
   chłopiec po przeszczepie szpiku kostnego, zespół suchego oka, światłowstręt – potrzebna rehabilitacja i inhalator.
  1. Szwonka Dominika , ur. 2000 r.,
   choruje na schizencefalię, padaczkę, refluks żołądkowo-przełykowy, opóźnienie rozwoju psychoruchowego – potrzebna rehabilitacja
  1. Średniawa Marcin, ur.1981 r.,
   dziecięce porażenie mózgowe, epilepsja-potrzebuje rehabilitacji.
  1. Tachasiuk Monika, ur. 1982 r.,
   choruje na dzięcięce porażenie mózgowe – po wszczepieniu stymulatora mózgu potrzebna bedzie rehabilitacja 
  1. Trocha Karolina, ur. 1993 r.,
   od urodzenia brak prawego przedramienia – potrzebna rehabilitacja i proteza bioelektryczna przedramienia prawego.
  1. Tyndzik Kamil, ur. 1992 r.,
   choruje na dziecięce porażenie mózgowe z porażeniem czterokończynowym oraz padaczkę – potrzebna rehabilitacja oraz środki na zakup nowego wózka inwalidzkiego.
  1. Waszek Łukasz, ur. 1982 r.,
   uraz rdzenia kręgowego TH-6 po wypadku komunikacyjnym – potrzebna rehabilitacja.
  1. Wawrzeńczyk Łukasz, ur. 2005 r.,
   choruje na opóźnienie psychoruchowe, uogólnioną wiotkość mięśniową – potrzebna rehabilitacja.
  1. Wiankowski Krzysztof, ur. 1979 r.,
   po wypadku samochodowym amputacja lewej kończyny dolnej – potrzebna rehabilitacja i proteza nogi lewej.
  1. Witka Zofia, ur. 2009 r.,
   potrzebuje wsparcia w opanowaniu cukrzycy.
  1. Wołoszczak Błażej, ur. 1997 r.,
   choruje na padaczkę lekooporną – potrzebna rehabilitacja i stymulator nerwu błędnego.
  1. Wyrwa Dawid, ur. 2011 r.,
    cierpi na obustronny niedowład połowiczny, mózgowe porażenie, padaczkę i upośledzenie wzroku.
 1. Zieliński Wiktor, ur. 2006 r.,
  choruje na wrodzony niedorozwój kości udowej prawej tzw. PFFD – potrzebna rehabilitacja.

 • Published On : 10 lat ago on 2009-04-15
 • In The Categories Of : Podopieczni

Inne artykuły z tej kategorii:
Powrót
 • KRS: 0000 245 254

 • Przekaż 1%

  Rozlicz na komputerze:

  PitScan2018Setup.exe

   

  Rozlicz w internecie:

   

  Pobierz druki PIT:

 • Darowizny

  Zrób przelew

  Płatności obsługują:

  Przelewy24PayPal

 • Wielkość tekstu

 • Najnowsze wpisy

 • Linki

 • Wspierają nas

Nr konta: ING Bank Śląski 49 1050 1764 1000 0023 0058 3966
Mała kwota - wielka sprawa. Zrób przelew.
10 zł
20 zł
50 zł
Inna kwota