Lista podopiecznych

2009-04-15Podopieczni

Liczba osób objętych stałą pomocą fundacji ulega zmianie w zależności od ich indywidualnych potrzeb. Na poniższej liście znajdują się podopieczni, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i ich publikację.

 

 1. Antoniuk Michał, ur. 1979 r.,
  po amputacji prawego podudzia-potrzebna proteza prawego podudzia.
 2. Bartkowiak Aleksandra, ur. 1992 r.,
  z wrodzoną malformacją tętniczo-żylną mięśni twarzy – potrzebna operacja usunięcia anomalii twarzy.
 3. Bartnikowska Maria, ur. 1951 r.,
  choruje na stwardnienie rozsiane-potrzebna rehabilitacja.
 4. Barzak Marta, ur. 1982 r.
  choruje na przewlekłą mocznicę tj. zaostrzone przewlekłe odkamieniczkowe zapalenie nerek – potrzebna rehabilitacja i specjalistyczne leczenie.
 5. Bąba Adam, ur. 1989 r.,
  choruje na padaczkę lekooporna – niezbędna rehabilitacja .
 6. Bąba Krzysztof, ur. 1991 r.,
  choruje na porażenie mózgowe-potrzebna rehabilitacja.
 7. Berka Sławomir, ur. 1982 r.,
  choruje na miopatię nieznanego pochodzenia – potrzebna rehabilitacja.
 8. Bukatko Bartosz , ur. 1993 r.,
  choruje na wrodzoną łamliwość kości – niezbędna rehabilitacja.
 9. Celmer Hanna, ur. 2008 r.,
  wada nerwu wzrokowego i niedowidzenie – potrzebna systematyczna rehabilitacja.
 10. Chmist Michał, ur. 1979 r.,
  po wypadku komunikacyjnym – potrzebna rehabilitacja.
 11. Chmielewski Tomasz, ur. 1973 r.,
  choruje na porażenie centralnego układu nerwowego (porażenie czterokończynowe) – niezbędny wózek inwalidzki i rehabilitacja.
 12. Chrzan Bartosz, ur. 2002 r.,
  choruje na dziecięce porażenie mózgowe, epilepsja – potrzebna rehabilitacja.
 13. Chuderska Wiktoria, ur. 2008 r.,
  ma wadę wrodzoną rąk – potrzebne operacje rąk i rehabilitacja.
 14. Curlej-Paszke Iwona, ur. 1983 r.,
  choruje na cukrzyce typ I, ma skłonność do hipoglikemii – potrzebna rehabilitacja i pompa insulinowa.
 15. Czaja Dariusz, ur. 1973 r.,
  po wypadku złamany kręgosłup, paraliż- potrzebna rehabilitacja.
 16. Czerniak Daniel, ur. 1997 r.,
  choruje na padaczkę, encefalopatię – potrzebna rehabilitacja.
 17. Dawidziuk Grzegorz, ur. 1949 r.,
  niewidomy od 2002 r. – potrzebna rehabilitacja.
 18. Dejk Kuster Renata, ur. 1971 r.,
  ma zwichnięcie kręgosłupa w odcinku szyjnym z niedowładem kończyn górnych i porażeniem kończyn dolnych – potrzebna rehabilitacja i sprzęt rehabilitacyjny.
 19. Dominiak Kamil, ur. 1997 r.,
  choruje na dziecięce porażenie mózgowe – potrzebna rehabilitacja.
 20. Droś Mateusz, ur. 1991 r.,
  potrzebuje systematycznej rehabilitacji aby powrócić do sprawności po wypadku.
 21. Filipiak Krzysztof, ur. 1985 r.,
  ma złamany kręgosłup szyjny z uszkodzeniem rdzenia, niedowład spastyczny czterokończynowy – potrzebna rehabilitacja.
 22. Flis Kamila, ur. 2002 r.,
  choruje na retinoblastomie prawej gałki ocznej- niezbędna rehabilitacja.
 23. Flis Łukasz, ur. 2003 r.,
  choruje na dysplazję oskrzelową płucną, retinopatia przepuklina pachwinowa i pępkowa, opóźniony rozwój psychoruchowy – potrzebna rehabilitacja.
 24. Galla Sebastian, ur.1992 r.,
  ma wadę wrodzoną serca – niezbędna rehabilitacja oraz zakup pasków testowych do aparatu do mierzenia krzepliwości krwi INR.
 25. Gasiński Mateusz, ur. 1996 r.,
  choruje na cukrzycę typu I insulinozależną – potrzebna rehabilitacja.
 26. Gepert Henryk, ur. 1960 r.,
  utrata kończyny dolnej, potrzeba proteza. 
 27. Golon Magdalena, ur. 1986 r.,
  choruje na cukrzycę typi I insulinozależną – potrzebna rehabilitacja oraz pompa insulinowa 
 28. Golubski Tymoteusz, ur. 2006 r.,
  ma zespół wad wrodzonych m.in. brak kości promieniowej i kciuka lewej ręki, skolioza kręgosłupa i koślawość stóp – niezbędne ćwiczenia fizjoterapeutyczne.
 29. Gołąbowicz Arkadiusz, ur. 1983 r.,
  ma niedowład spastyczny czterokończynowy – potrzebna operacja i rehabilitacja.
 30. Górka Alina , ur. 1962 r.,
  choruje na wrodzoną dysplazję stawów- potrzebna rehabilitacja.
 31. Grabowski Waldemar, ur. 1988 r.,
  choruje na chondropatię kończyn dolnych i schorzenia kręgosłupa.
 32. Guzewicz Bartłomiej , ur. 1998 r.,
  ma wrodzoną wadę kręgosłupa, niedowład kończyny dolnej prawej – potrzebna rehabilitacja.
 33. Ilminowicz Anna, ur. 1996 r.,
  choruje na zaćmę wrodzoną obuoczną, zez zbieżny naprzemienny, oczopląs, jaskrę wtórną – potrzebna rehabilitacja.
 34. Janik Monika, ur. 1977 r.,
  choruje na cukrzycę typu I (insulinozależną), starciła wzrok – potrzebne środki na zabiegi rehabilitacyjne, turnusy rehabilitacyjne i sprzęt rehabilitacyjny oraz operację – wszczepienia zdrowych komórek macierzystych w miejsce zniszczonych w obrębie trzustki, co ma doprowadzić do likwidacji choroby.
 35. Jaskulska Natalia
  potrzebuje Państwa wsparcia w opłaceniu systematycznej rehabilitacji.
 36. Jędrych Mateusz, ur. 1986 r.,
  choruje na encefalopatię mikloniczna z padaczką – potrzebna rehabilitacja i wózek inwalidzki.
 37. Jon Zbigniew, ur. 1973 r., 
  wypadku komunikacyjnym niedowład czwór kończynowy – potrzebna rehabilitacja.
 38. Juchniewicz Żaneta, ur. 1987 r.,
  cukrzyca typu I – insulinozależna ; rehabilitacja..
 39. Juszczyk Adrian, ur. 1988 r.,
  choruje na neuropatię wzrokową Lebera – potrzebna rehabilitacja i zakup specjalistycznego komputera.
 40. Kapuśniak Olga, ur. 1988 r.,
  choruje na cukrzycę typu I – potrzebna rehabilitacja i osprzęt do pompy insulinowej.
 41. Kielusiak Oliwia , ur. 2000 r.,
  przepuklina oponowa-rdzeniowa – potrzebna rehabilitacja i aparat ortopedyczny.
 42. Kocęba Agnieszka, ur. 2003 r.,
  ma wrodzone wady kończyn dolnych – stopy końsko-szpotawe, zbliznowacenie mięśni oraz artrogrypozę – potrzebna rehabilitacja i specjalistyczny sprzęt ortopedyczny. 
 43. Konopka Julia, ur. 2004 r.,
  w wyniku pobicia doznała wielomiejscowych urazów twarzy i rąk- potrzebuje intensywnej rehabilitacji, leczenia chirurgicznego, ortopedycznego, plastycznego oraz opieki psychologa.
 44. Konopka Natalia, ur. 1999 r.,
  w wyniku pobicia doznała wielomiejscowych urazów twarzy- potrzebuje intensywnej rehabilitacji, leczenia chirurgicznego, ortopedycznego, plastycznego oraz opieki psychologa.
 45. Kortals Jaroslaw, ur. 2004 r.,
  choruje na cukrzycę typu 1 – potrzebna rehabilitacja,wkłucia i osprzęt do pompy insulinowej.
 46. Korzonek Robert, ur. 1975 r.,
  jest niewidomy – potrzebna rehabilitacja.
 47. Kreft Dariusz, ur. 1988 r.,
  choruje na porażenie mózgowe – potrzebna rehabilitacja.
 48. Kreft Natalia, ur. 1997 r.,
  choruje na cukrzycę typu I, subkliniczna niedoczynność tarczycy, alergia wziewna – potrzebna rehabilitacja.
 49. Kucharski Jan, ur. 1948 r.,
  choruje na cukrzyca, po amputacji kończyny – potrzebna rehabilitacja i proteza podudzia lewego.
 50. Kudzia Sławomir, ur. 1965 r.,
  ma złamany kręgosłup szyjny, porażenie czterokończynowe – potrzebna rehabilitacja .
 51. Kukawski Arkadiusz, ur. 1995 r.,
  urodził się bez rąk i stóp – potrzebna rehabilitacja i protezy kończyn.
 52. Kuś Daniel, ur. 1977 r.,
  choruje na zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, zawężenie pola widzenia, astygmatyzm, niezborność krótkowzroczna złożona obu oczu – potrzebna rehabilitacja.
 53. Kuśnierz Adam, ur. 2003 r.,
  choruje na cukrzyca insulinozależną – potrzebna rehabilitacja i pompa insulinowa.
 54. Kwaśniewska Julita, ur. 2005 r.,
  ma wadę rozwojową CUN, wodogłowie – potrzebna rehabilitacja.
 55. K. Joanna, ur. 1987 r.,
  choruje na plegię spastyczną, niedowład spastyczny – potrzebna rehabilitacja.
 56. Laskowski Jakub, ur. 1997 r.,
  choruje na mutyzm – potrzebna rehabilitacja.
 57. Lasocka Agnieszka, ur. 1985 r.,
  w wyniku wypadku straciła nogę – potrzebna modularna proteza prawej nogi
 58. Laszewski Damian, ur. 1996 r.,
  zanik nerwu wzrokowego obu oczu – potrzebne zabiegi, turnusy, sprzęt rehabilitacyjny.
 59. Lech Wojciech, ur. 2008 r.,
  choruje na aberrację chromosomową i obniżone napięcie mięśniowe – potrzebna rehabilitacja.
 60. Linowski Robert, ur. 1975 r.,
  choruje na dyzartrie, niedowład i ataksje prawych kończyn – potrzebna rehabilitacja.
 61. Łazaronek Michał , ur. 1988 r.,
  powypadkowa amputacja lewej kończyny górnej – potrzebna rehabilitacja.
 62. Łowżył Krystian, ur. 1993 r.,
  choruje na porażenie mózgowe, epilepsję – potrzebna rehabilitacja.
 63. Maciejewska Joanna, ur. 1982 r.,
  od urodzenia choruje na dziecięce porażenie mózgowe – potrzebna systematyczna rehabilitacja.
 64. Maćkiewicz Bartosz, ur. 2006 r.,
  choruje na przepuklinę oponowo-rdzeniowa- potrzebna rehabilitacja.
 65. Malinowski Marcin, ur. 1997r.,
  choruje na dziecięce porażenie mózgowe – potrzebna rehabilitacja.
 66. Maternicka Magdalenaur. 1978 r.
  choruje na mózgowe porażenie dziecięce, porusza się na wózku skończyła studia – potrzebna rehabilitacja.
 67. Michałowska Agnieszka, ur.1981 r.,
  w wyniku nowotworu kości przeszła amputację nogi – potrzebna ciągła rehabilitacja i modernizacja protezy.
 68. Mik Krzysztof, ur. 1969 r.,
  po wypadku samochodowym – potrzebna rehabilitacja i proteza modularna na elementach stalowych z kolanem policentrycznym.
 69. Mikołajczyk Adam, ur. 1975 r.,
  złamanie kręgu szyjnego C5-6; niedowład czterokończynowy; zmiany zwyrodnieniowe stawów – potrzebna rehabilitacja.
 70. Moroz – Nasuro Justyna, ur. 1980 r.,
  ma porażenie kończyn dolnych – potrzebna rehabilitacja i sprzęt rehabilitacyjny.
 71. Mroczyński Jan, ur. 1966 r.,
  po urazie środkowoczaszkowym ma zespół porażenny – potrzebna rehabilitacja.
 72. Muchowski Mateusz, ur. 1995 r.,
  choruje na afazję i alergie – potrzebna rehabilitacja.
 73. Naczk Wiktor, ur. 2002 r.,
  ma wadę słuchu obustronną pod postacią niedosłuchu zmysłowo-nerwowego dużego stopnia oraz opóźnienie rozwoju mowy dźwiękowej – potrzebna rehabilitacja.
 74. Natzke Luiza, ur. 2006 r.,
  choruje na cukrzycę – potrzebne zabiegi rehabilitacyjne, turnusy rehabilitacyjne i sprzęt rehabilitacyjny.
 75. Nikiel Wiktor, ur. 2007 r.,
  choruje na hemofilię typu B – potrzebna rehabilitacja.
 76. Nowaczyk Ewa, ur. 1973 r.,
  choruje na epilepsję, udar mózgowy – spastyczność prawostronna, ślepota – potrzebna rehabilitacja.
 77. Nowak Nikola, ur. 2004 r.,
  choruje na dziecięce porażenie mózgowe – potrzebna rehabilitacja.
 78. Nowakowska Iwona, ur. 1995 r.,
  choruje na dziecięce porażenie mózgowe – potrzebna rehabilitacja.
 79. Nowakowski Jakub, ur. 1994 r.,
  choruje na fibroplazję soczewkową – potrzebna rehabilitacja.
 80. Ochlast Mateusz, ur. 1990 r.,
  złamany kręgosłup, bakteryjne zapalenie kości – potrzebna rehabilitacja.
 81. Os Wojciech, ur. 1971 r.,
  w wyniku wypadku stracił nogę – potrzebuje wsparcia w modernizacji protezy. 
 82. Ostrowska Karolina,ur. 1994 r.,
  Dziecięce porażenie mózgowe czterospatyczne, wodogłowie, padaczka-potrzebuje rehabilitacji i specjalistycznego sprzętu tj. ssak mechaniczny LSU i maty ozonowej aby zmniejszyć napięcie mięśni. 
 83. Pacuk Anna, ur. 1973 r.,
  choruje na zespół Werding Hoffmana(zanik mięśni) – potrzebna rehabilitacja.
 84. Patalita Anna, ur. 1953 r.,
  choruje na stwardnienie rozsiane – potrzebna rehabilitacja.
 85. Paterka Krzysztof, ur. 1986 r.,
  brak lewej ręki – potrzebna rehabilitacja i części zamienne do protezy lewego przedramienia.
 86. Paw Lena, ur. 2009 r.,
  choruje na wadę układu kostnego – PFFD – potrzebna rehabilitacja.
 87. Pawłowski Jakub, ur. 2005 r.,
  ma wrodzoną wadę serca, amputacja kończyny lewej – potrzebna rehabilitacja i proteza nogi.
 88. Pawłowski Kacper, ur. 2011 r.,
  potrzebuje systematycznej rehabilitacji, aby doścignąć rówieśników.
 89. Pazur Marzena, ur. 1991 r.,
  choruje na zapalenie jelit i całego przewodu pokarmowego, owrzodzenia oraz afty – potrzebna rehabilitacja.
 90. Perkowski Jarosław, ur. 1961 r.,
  po wypadku komunikacyjnym amputacja kończyn dolnych – potrzebna rehabilitacja i protezy kończyn dolnych
 91. Polmański Arkadiusz, ur. 1980 r.,
  stan po rozległym urazie mózgu; wymagana rehabilitacja.
 92. Pomietło – Kura Beata, ur. 1972 r.,
  po amputacji pourazowej obu podudzi – potrzebna rehabilitacja i protezy podudzi.
 93. Ratajczyk Żaneta, ur. 1983 r.,
  po wypadku komunikacyjnym amputacja kończyn – potrzebna rehabilitacja.
 94. Ratkowska Sylwia, ur. 1998 r.,
  choruje na dziecięce porażenie mózgowe; rehabilitacja.
 95. Raźny Przemysław, ur. 1980 r.,
  w wyniku pobicia niedowład czterokończynowy spastyczny; rehabilitacja.
 96. Renecka Ingrid, ur. 2004 r.,
  choruje na dziecięce porażenie mózgowe – potrzebna rehabilitacja.
 97. Robak Jakub, ur. 1998 r.,
  choruje na porażenie mózgowe – niedowład spastyczny- potrzebna rehabilitacja.
 98. Robak Konrad, ur. 1998 r.,
  choruje na porażenie mózgowe- niedowład spastyczny – potrzebna rehabilitacja. 
 99. Rudnik Katarzyna,ur. 1995 r.,
  choruje na retinopatię wcześniaczą – potrzebna rehabilitacja.
 100. Skrzypczak Dawid, ur. 2005 r.,
  choruje na niewydolność nerek – potrzebna rehabilitacja.
 101. Skurnóg Dorota, ur. 1979 r.,
  choruje na porażenie kończyn dolnych i lewej kończyny górnej – potrzebna rehabilitacja.
 102. Sobisz Rafał, ur. 1990 r.,
  choruje na niedowład czterokończynowy-spastyczny po urazie czaszkowo-mózgowym – potrzebna rehabilitacja.
 103. Sobisz Tomasz, ur. 1983 r.,
  choruje na dziecięce porażenie mózgowe, niedowład czterokończynowy – potrzebna rehabilitacja.
 104. Stachnik Łukasz , ur. 2009 r.,
  potrzebuje rehabilitacji i wsparcia, aby doścignąć rówieśników.
 105. Stachniuk Adam , ur. 1994 r.,
  choruje na ślepotę wcześniaczą obuoczną – potrzebna rehabilitacja i maszyna Braill’a.
 106. Stachowiak Krzysztof, ur. 1977 r.,
  porażenie kończyn górnych i dolnych – potrzebna rehabilitacja.
 107. Stachyra Dariusz, ur. 1995 r.,
  choruje na dziecięce porażenie mózgowe, ślepota – potrzebna rehabilitacja , wózek i sprzęt rehabilitacyjny.
 108. Staszewska Paulina, ur. 2003 r.,
  choruje na cukrzycę typu 1 – potrzebna rehabilitacja.
 109. Starek Marta, ur. 1996 r.,
  choruje na encefalopatię,ma skrzywienie kręgosłupa – potrzebna rehabilitacja: w tym turnusy i zabiegi rehabilitacyjne.
 110. Stasiak Kinga, ur. 2002 r.,
  w wyniku wcześniactwa, wstrząsu septycznego i krwawienia do CUN problemy z rozwojem psych-ruchowym w stopniu umiarkowanym; kamica nerkowa, skrócona kończyna dolna, deformacja kości udowej i zwichnięcia rzepek – potrzebuje rehabilitacji.
 111. Stobińska Weronika, ur. 1997 r.,
  choruje na dziecięce porażenie mózgowe, niedowład czterokończynowy, zespół krótkiego jelita, epilepsję – potrzebne leczenie, rehabilitacja oraz sprzęt ortopedyczny.
 112. Stolc Wiktoria, ur. 2004 r.,
  choruje na padaczkę objawową z napadami uogólnimy, mózgowe porażenie dziecięce, opóźnienie rozwoju, mikrosomie – potrzebna rehabilitacja.
 113. Stroiński Filip, ur. 1991 r.,
  urazowa amputacja kończyny dolnej lewej – potrzebna rehabilitacja i proteza podudzia.
 114. Strzałek Karolina, ur. 1989 r.,
  choruje na skoliozę, cukrzycę – potrzebna rehabilitacja.
 115. Szczepański Mirosław,ur. 1957 r.,
  zespół WPW, ablacja szlaku dodatkowego tylno-bocznego. Migotanie przedsionków, stan po nieskutecznym zabiegu ablacji RF. Gromadzenie środków na zakup aparatu do mierzenia krzepliwości krwi INR.
 116. Szmyt Jakub , ur. 2003 r.,
  choruje na cukrzycę typu I – potrzebna rehabilitacja.
 117. Sztuczka Mateusz, ur. 2002 r.,
  chłopiec po przeszczepie szpiku kostnego, zespół suchego oka, światłowstręt – potrzebna rehabilitacja i inhalator.
 118. Szwonka Dominika , ur. 2000 r.,
  choruje na schizencefalię, padaczkę, refluks żołądkowo-przełykowy, opóźnienie rozwoju psychoruchowego – potrzebna rehabilitacja
 119. Średniawa Marcin, ur.1981 r.,
  dziecięce porażenie mózgowe, epilepsja-potrzebuje rehabilitacji.
 120. Tachasiuk Monika, ur. 1982 r.,
  choruje na dzięcięce porażenie mózgowe – po wszczepieniu stymulatora mózgu potrzebna bedzie rehabilitacja 
 121. Trocha Karolina, ur. 1993 r.,
  od urodzenia brak prawego przedramienia – potrzebna rehabilitacja i proteza bioelektryczna przedramienia prawego.
 122. Tyndzik Kamil, ur. 1992 r.,
  choruje na dziecięce porażenie mózgowe z porażeniem czterokończynowym oraz padaczkę – potrzebna rehabilitacja oraz środki na zakup nowego wózka inwalidzkiego.
 123. Waszek Łukasz, ur. 1982 r.,
  uraz rdzenia kręgowego TH-6 po wypadku komunikacyjnym – potrzebna rehabilitacja.
 124. Wawrzeńczyk Łukasz, ur. 2005 r.,
  choruje na opóźnienie psychoruchowe, uogólnioną wiotkość mięśniową – potrzebna rehabilitacja.
 125. Wiankowski Krzysztof, ur. 1979 r.,
  po wypadku samochodowym amputacja lewej kończyny dolnej – potrzebna rehabilitacja i proteza nogi lewej.
 126. Witka Zofia, ur. 2009 r.,
  potrzebuje wsparcia w opanowaniu cukrzycy.
 127. Wołoszczak Błażej, ur. 1997 r.,
  choruje na padaczkę lekooporną – potrzebna rehabilitacja i stymulator nerwu błędnego.
 128. Wyrwa Dawid, ur. 2011 r.,
   cierpi na obustronny niedowład połowiczny, mózgowe porażenie, padaczkę i upośledzenie wzroku.
 129. Zieliński Wiktor, ur. 2006 r.,
  choruje na wrodzony niedorozwój kości udowej prawej tzw. PFFD – potrzebna rehabilitacja.

 • Published On : 9 lat ago on 2009-04-15
 • In The Categories Of : Podopieczni

Inne artykuły z tej kategorii:
Powrót
Nr konta: ING Bank Śląski 49 1050 1764 1000 0023 0058 3966