Lista podopiecznych |

Lista podopiecznych

Podopieczni

Liczba osób objętych stałą pomocą fundacji ulega zmianie w zależności od ich indywidualnych potrzeb. Na poniższej liście znajdują się podopieczni, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i ich publikację.

 1. Antoniuk Michał, ur. 1979 r.,
  po amputacji prawego podudzia-potrzebna proteza prawego podudzia.
 2. Bartkowiak Aleksandra, ur. 1992 r.,
  z wrodzoną malformacją tętniczo-żylną mięśni twarzy – potrzebna operacja usunięcia anomalii twarzy.
 3. Bartnikowska Maria, ur. 1951 r.,
  choruje na stwardnienie rozsiane-potrzebna rehabilitacja.
 4. Barzak Marta, ur. 1982 r.
  choruje na przewlekłą mocznicę tj. zaostrzone przewlekłe odkamieniczkowe zapalenie nerek – potrzebna rehabilitacja i specjalistyczne leczenie.
 5. Bąba Adam, ur. 1989 r.,
  choruje na padaczkę lekooporna – niezbędna rehabilitacja .
 6. Bąba Krzysztof, ur. 1991 r.,
  choruje na porażenie mózgowe-potrzebna rehabilitacja.
 7. Berka Sławomir, ur. 1982 r.,
  choruje na miopatię nieznanego pochodzenia – potrzebna rehabilitacja.
 8. Bukatko Bartosz , ur. 1993 r.,
  choruje na wrodzoną łamliwość kości – niezbędna rehabilitacja.
 9. Celmer Hanna, ur. 2008 r.,
  wada nerwu wzrokowego i niedowidzenie – potrzebna systematyczna rehabilitacja.
 10. Chmist Michał, ur. 1979 r.,
  po wypadku komunikacyjnym – potrzebna rehabilitacja.
 11. Chmielewski Tomasz, ur. 1973 r.,
  choruje na porażenie centralnego układu nerwowego (porażenie czterokończynowe) – niezbędny wózek inwalidzki i rehabilitacja.
 12. Chrzan Bartosz, ur. 2002 r.,
  choruje na dziecięce porażenie mózgowe, epilepsja – potrzebna rehabilitacja.
 13. Chuderska Wiktoria, ur. 2008 r.,
  ma wadę wrodzoną rąk – potrzebne operacje rąk i rehabilitacja.
 14. Curlej-Paszke Iwona, ur. 1983 r.,
  choruje na cukrzyce typ I, ma skłonność do hipoglikemii – potrzebna rehabilitacja i pompa insulinowa.
 15. Czaja Dariusz, ur. 1973 r.,
  po wypadku złamany kręgosłup, paraliż- potrzebna rehabilitacja.
 16. Czerniak Daniel, ur. 1997 r.,
  choruje na padaczkę, encefalopatię – potrzebna rehabilitacja.
 17. Dejk Kuster Renata, ur. 1971 r.,
  ma zwichnięcie kręgosłupa w odcinku szyjnym z niedowładem kończyn górnych i porażeniem kończyn dolnych – potrzebna rehabilitacja i sprzęt rehabilitacyjny.
 18. Dominiak Kamil, ur. 1997 r.,
  choruje na dziecięce porażenie mózgowe – potrzebna rehabilitacja.
 19. Filipiak Krzysztof, ur. 1985 r.,
  ma złamany kręgosłup szyjny z uszkodzeniem rdzenia, niedowład spastyczny czterokończynowy – potrzebna rehabilitacja.
 20. Flis Kamila, ur. 2002 r.,
  choruje na retinoblastomie prawej gałki ocznej- niezbędna rehabilitacja.
 21. Flis Łukasz, ur. 2003 r.,
  choruje na dysplazję oskrzelową płucną, retinopatia przepuklina pachwinowa i pępkowa, opóźniony rozwój psychoruchowy – potrzebna rehabilitacja.
 22. Galla Sebastian, ur.1992 r.,
  ma wadę wrodzoną serca – niezbędna rehabilitacja oraz zakup pasków testowych do aparatu do mierzenia krzepliwości krwi INR.
 23. Gasiński Mateusz, ur. 1996 r.,
  choruje na cukrzycę typu I insulinozależną – potrzebna rehabilitacja.
 24. Gepert Henryk, ur. 1960 r.,
  utrata kończyny dolnej, potrzeba proteza. 
 25. Golon Magdalena, ur. 1986 r.,
  choruje na cukrzycę typi I insulinozależną – potrzebna rehabilitacja oraz pompa insulinowa 
 26. Golubski Tymoteusz, ur. 2006 r.,
  ma zespół wad wrodzonych m.in. brak kości promieniowej i kciuka lewej ręki, skolioza kręgosłupa i koślawość stóp – niezbędne ćwiczenia fizjoterapeutyczne.
 27. Gołąbowicz Arkadiusz, ur. 1983 r.,
  ma niedowład spastyczny czterokończynowy – potrzebna operacja i rehabilitacja.
 28. Górka Alina , ur. 1962 r.,
  choruje na wrodzoną dysplazję stawów- potrzebna rehabilitacja.
 29. Grabowski Waldemar, ur. 1982 r.,
  choruje na chondropatię kończyn dolnych i schorzenia kręgosłupa.
 30. Grąz Adam, ur. 1988 r.,
  od urodzenia ma bardzo słaby wzrok a w wyniku pobicia ma uszkodzone lewe oko – potrzebna jest operacja.
 31. Guzewicz Bartłomiej , ur. 1998 r.,
  ma wrodzoną wadę kręgosłupa, niedowład kończyny dolnej prawej – potrzebna rehabilitacja.
 32. Ilminowicz Anna, ur. 1996 r.,
  choruje na zaćmę wrodzoną obuoczną, zez zbieżny naprzemienny, oczopląs, jaskrę wtórną – potrzebna rehabilitacja.
 33. Jon Zbigniew, ur. 1973 r.,
  wypadku komunikacyjnym niedowład czwór kończynowy – potrzebna rehabilitacja.
 34. Juchniewicz Żaneta, ur. 1987 r.,
  cukrzyca typu I – insulinozależna ; rehabilitacja..
 35. Juszczyk Adrian, ur. 1988 r.,
  choruje na neuropatię wzrokową Lebera – potrzebna rehabilitacja i zakup specjalistycznego komputera.
 36. Kapuśniak Olga, ur. 1988 r.,
  choruje na cukrzycę typu I – potrzebna rehabilitacja i osprzęt do pompy insulinowej.
 37. Kielusiak Oliwia , ur. 2000 r.,
  przepuklina oponowa-rdzeniowa – potrzebna rehabilitacja i aparat ortopedyczny.
 38. Kocęba Agnieszka, ur. 2003 r.,
  ma wrodzone wady kończyn dolnych – stopy końsko-szpotawe, zbliznowacenie mięśni oraz artrogrypozę – potrzebna rehabilitacja i specjalistyczny sprzęt ortopedyczny. 
 39. Konopka Julia, ur. 2004 r.,
  w wyniku pobicia doznała wielomiejscowych urazów twarzy i rąk- potrzebuje intensywnej rehabilitacji, leczenia chirurgicznego, ortopedycznego, plastycznego oraz opieki psychologa.
 40. Konopka Natalia, ur. 1999 r.,
  w wyniku pobicia doznała wielomiejscowych urazów twarzy- potrzebuje intensywnej rehabilitacji, leczenia chirurgicznego, ortopedycznego, plastycznego oraz opieki psychologa.
 41. Kortals Jaroslaw, ur. 2004 r.,
  choruje na cukrzycę typu 1 – potrzebna rehabilitacja,wkłucia i osprzęt do pompy insulinowej.
 42. Kreft Dariusz, ur. 1988 r.,
  choruje na porażenie mózgowe – potrzebna rehabilitacja.
 43. Kreft Natalia, ur. 1997 r.,
  choruje na cukrzycę typu I, subkliniczna niedoczynność tarczycy, alergia wziewna – potrzebna rehabilitacja.
 44. Kucharski Jan, ur. 1948 r.,
  choruje na cukrzyca, po amputacji kończyny – potrzebna rehabilitacja i proteza podudzia lewego.
 45. Kudzia Sławomir, ur. 1965 r.,
  ma złamany kręgosłup szyjny, porażenie czterokończynowe – potrzebna rehabilitacja .
 46. Kukawski Arkadiusz, ur. 1995 r.,
  urodził się bez rąk i stóp – potrzebna rehabilitacja i protezy kończyn.
 47. Kuś Daniel, ur. 1977 r.,
  choruje na zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, zawężenie pola widzenia, astygmatyzm, niezborność krótkowzroczna złożona obu oczu – potrzebna rehabilitacja.
 48. Kuśnierz Adam, ur. 2003 r.,
  choruje na cukrzyca insulinozależną – potrzebna rehabilitacja i pompa insulinowa.
 49. Kwaśniewska Julita, ur. 2005 r.,
  ma wadę rozwojową CUN, wodogłowie – potrzebna rehabilitacja.
 50. Laskowski Jakub, ur. 1997 r.,
  choruje na mutyzm – potrzebna rehabilitacja.
 51. Lasocka Agnieszka, ur. 1985 r.,
  w wyniku wypadku straciła nogę – potrzebna modularna proteza prawej nogi
 52. Laszewski Damian, ur. 1996 r.,
  zanik nerwu wzrokowego obu oczu – potrzebne zabiegi, turnusy, sprzęt rehabilitacyjny.
 53. Lech Wojciech, ur. 2008 r.,
  choruje na aberrację chromosomową i obniżone napięcie mięśniowe – potrzebna rehabilitacja.
 54. Linowski Robert, ur. 1975 r.,
  choruje na dyzartrie, niedowład i ataksje prawych kończyn – potrzebna rehabilitacja.
 55. Łazaronek Michał , ur. 1988 r.,
  powypadkowa amputacja lewej kończyny górnej – potrzebna rehabilitacja.
 56. Łowżył Krystian, ur. 1993 r.,
  choruje na porażenie mózgowe, epilepsję – potrzebna rehabilitacja.
 57. Maciejewska Joanna, ur. 1982 r.,
  od urodzenia choruje na dziecięce porażenie mózgowe – potrzebna systematyczna rehabilitacja.
 58. Maćkiewicz Bartosz, ur. 2006 r.,
  choruje na przepuklinę oponowo-rdzeniowa- potrzebna rehabilitacja.
 59. Malinowski Marcin, ur. 1997r.,
  choruje na dziecięce porażenie mózgowe – potrzebna rehabilitacja.
 60. Maternicka Magdalenaur. 1978 r.
  choruje na mózgowe porażenie dziecięce, porusza się na wózku skończyła studia – potrzebna rehabilitacja.
 61. Michałowska Agnieszka, ur.1981 r.,
  w wyniku nowotworu kości przeszła amputację nogi – potrzebna ciągła rehabilitacja i modernizacja protezy.
 62. Mik Krzysztof, ur. 1969 r.,
  po wypadku samochodowym – potrzebna rehabilitacja i proteza modularna na elementach stalowych z kolanem policentrycznym.
 63. Mikołajczyk Adam, ur. 1975 r.,
  złamanie kręgu szyjnego C5-6; niedowład czterokończynowy; zmiany zwyrodnieniowe stawów – potrzebna rehabilitacja.
 64. Moroz – Nasuro Justyna, ur. 1980 r.,
  ma porażenie kończyn dolnych – potrzebna rehabilitacja i sprzęt rehabilitacyjny.
 65. Muchowski Mateusz, ur. 1995 r.,
  choruje na afazję i alergie – potrzebna rehabilitacja.
 66. Naczk Wiktor, ur. 2002 r.,
  ma wadę słuchu obustronną pod postacią niedosłuchu zmysłowo-nerwowego dużego stopnia oraz opóźnienie rozwoju mowy dźwiękowej – potrzebna rehabilitacja.
 67. Nikiel Wiktor, ur. 2007 r.,
  choruje na hemofilię typu B – potrzebna rehabilitacja.
 68. Nowaczyk Ewa, ur. 1973 r.,
  choruje na epilepsję, udar mózgowy – spastyczność prawostronna, ślepota – potrzebna rehabilitacja.
 69. Nowak Nikola, ur. 2014 r.,
  choruje na dziecięce porażenie mózgowe – potrzebna rehabilitacja.
 70. Nowakowska Iwona, ur. 1995 r.,
  choruje na dziecięce porażenie mózgowe – potrzebna rehabilitacja.
 71. Nowakowski Jakub, ur. 1994 r.,
  choruje na fibroplazję soczewkową – potrzebna rehabilitacja.
 72. Ochlast Mateusz, ur. 1990 r.,
  złamany kręgosłup, bakteryjne zapalenie kości – potrzebna rehabilitacja.
 73. Os Wojciech, ur. 1971 r.,
  w wyniku wypadku stracił nogę – potrzebuje wsparcia w modernizacji protezy. 
 74. Ostrowska Karolina,ur. 1994 r.,
  Dziecięce porażenie mózgowe czterospatyczne, wodogłowie, padaczka-potrzebuje rehabilitacji i specjalistycznego sprzętu tj. ssak mechaniczny LSU i maty ozonowej aby zmniejszyć napięcie mięśni. 
 75. Pacuk Anna, ur. 1973 r.,
  choruje na zespół Werding Hoffmana(zanik mięśni) – potrzebna rehabilitacja.
 76. Patalita Anna, ur. 1953 r.,
  choruje na stwardnienie rozsiane – potrzebna rehabilitacja.
 77. Paterka Krzysztof, ur. 1986 r.,
  brak lewej ręki – potrzebna rehabilitacja i części zamienne do protezy lewego przedramienia.
 78. Paw Lena, ur. 2009 r.,
  choruje na wadę układu kostnego – PFFD – potrzebna rehabilitacja.
 79. Pawłowski Jakub, ur. 2005 r.,
  ma wrodzoną wadę serca, amputacja kończyny lewej – potrzebna rehabilitacja i proteza nogi.
 80. Pawłowski Kacper, ur. 2011 r.,
  potrzebuje systematycznej rehabilitacji, aby doścignąć rówieśników.
 81. Pazur Marzena, ur. 1991 r.,
  choruje na zapalenie jelit i całego przewodu pokarmowego, owrzodzenia oraz afty – potrzebna rehabilitacja.
 82. Perkowski Jarosław, ur. 1961 r.,
  po wypadku komunikacyjnym amputacja kończyn dolnych – potrzebna rehabilitacja i protezy kończyn dolnych
 83. Polmański Arkadiusz, ur. 1980 r.,
  stan po rozległym urazie mózgu; wymagana rehabilitacja.
 84. Pomietło – Kura Beata, ur. 1972 r.,
  po amputacji pourazowej obu podudzi – potrzebna rehabilitacja i protezy podudzi.
 85. Ratajczyk Żaneta, ur. 1983 r.,
  po wypadku komunikacyjnym amputacja kończyn – potrzebna rehabilitacja.
 86. Ratkowska Sylwia, ur. 1998 r.,
  choruje na dziecięce porażenie mózgowe; rehabilitacja.
 87. Raźny Przemysław, ur. 1980 r.,
  w wyniku pobicia niedowład czterokończynowy spastyczny; rehabilitacja.
 88. Renecka Ingrid, ur. 2004 r.,
  choruje na dziecięce porażenie mózgowe – potrzebna rehabilitacja.
 89. Robak Jakub, ur. 1998 r.,
  choruje na porażenie mózgowe – niedowład spastyczny- potrzebna rehabilitacja.
 90. Robak Konrad, ur. 1998 r.,
  choruje na porażenie mózgowe- niedowład spastyczny – potrzebna rehabilitacja. 
 91. Rudnik Katarzyna,ur. 1995 r.,
  choruje na retinopatię wcześniaczą – potrzebna rehabilitacja.
 92. Skrzypczak Dawid, ur. 2005 r.,
  choruje na niewydolność nerek – potrzebna rehabilitacja.
 93. Skurnóg Dorota, ur. 1979 r.,
  choruje na porażenie kończyn dolnych i lewej kończyny górnej – potrzebna rehabilitacja.
 94. Sobisz Rafał, ur. 1990 r.,
  choruje na niedowład czterokończynowy-spastyczny po urazie czaszkowo-mózgowym – potrzebna rehabilitacja.
 95. Sobisz Tomasz, ur. 1983 r.,
  choruje na dziecięce porażenie mózgowe, niedowład czterokończynowy – potrzebna rehabilitacja.
 96. Stachnik Łukasz , ur. 2009 r.,
  potrzebuje rehabilitacji i wsparcia, aby doścignąć rówieśników.
 97. Stachniuk Adam , ur. 1994 r.,
  choruje na ślepotę wcześniaczą obuoczną – potrzebna rehabilitacja i maszyna Braill’a.
 98. Stachowiak Krzysztof, ur. 1977 r.,
  porażenie kończyn górnych i dolnych – potrzebna rehabilitacja.
 99. Stachyra Dariusz, ur. 1995 r.,
  choruje na dziecięce porażenie mózgowe, ślepota – potrzebna rehabilitacja , wózek i sprzęt rehabilitacyjny.
 100. Stasiak Kinga, ur. 2002 r.,
  w wyniku wcześniactwa, wstrząsu septycznego i krwawienia do CUN problemy z rozwojem psych-ruchowym w stopniu umiarkowanym; kamica nerkowa, skrócona kończyna dolna, deformacja kości udowej i zwichnięcia rzepek – potrzebuje rehabilitacji.
 101. Stobińska Weronika, ur. 1997 r.,
  choruje na dziecięce porażenie mózgowe, niedowład czterokończynowy, zespół krótkiego jelita, epilepsję – potrzebne leczenie, rehabilitacja oraz sprzęt ortopedyczny.
 102. Stolc Wiktoria, ur. 2004 r.,
  choruje na padaczkę objawową z napadami uogólnimy, mózgowe porażenie dziecięce, opóźnienie rozwoju, mikrosomie – potrzebna rehabilitacja.
 103. Stroiński Filip, ur. 1991 r.,
  urazowa amputacja kończyny dolnej lewej – potrzebna rehabilitacja i proteza podudzia.
 104. Strzałek Karolina, ur. 1989 r.,
 105. Szmyt Jakub , ur. 2003 r.,
  choruje na cukrzycę typu I – potrzebna rehabilitacja.
 106. Sztuczka Mateusz, ur. 2002 r.,
  chłopiec po przeszczepie szpiku kostnego, zespół suchego oka, światłowstręt – potrzebna rehabilitacja i inhalator.
 107. Szwonka Dominika , ur. 2000 r.,
  choruje na schizencefalię, padaczkę, refluks żołądkowo-przełykowy, opóźnienie rozwoju psychoruchowego – potrzebna rehabilitacja
 108. Średniawa Marcin, ur.1981 r.,
  dziecięce porażenie mózgowe, epilepsja-potrzebuje rehabilitacji.
 109. Tachasiuk Monika, ur. 1982 r.,
  choruje na dzięcięce porażenie mózgowe – po wszczepieniu stymulatora mózgu potrzebna bedzie rehabilitacja 
 110. Trocha Karolina, ur. 1993 r.,
  od urodzenia brak prawego przedramienia – potrzebna rehabilitacja i proteza bioelektryczna przedramienia prawego.
 111. Tyndzik Kamil, ur. 1992 r.,
  choruje na dziecięce porażenie mózgowe z porażeniem czterokończynowym oraz padaczkę – potrzebna rehabilitacja oraz środki na zakup nowego wózka inwalidzkiego.
 112. Waszek Łukasz, ur. 1982 r.,
  uraz rdzenia kręgowego TH-6 po wypadku komunikacyjnym – potrzebna rehabilitacja.
 113. Wawrzeńczyk Łukasz, ur. 2005 r.,
  choruje na opóźnienie psychoruchowe, uogólnioną wiotkość mięśniową – potrzebna rehabilitacja.
 114. Wiankowski Krzysztof, ur. 1979 r.,
  po wypadku samochodowym amputacja lewej kończyny dolnej – potrzebna rehabilitacja i proteza nogi lewej.
 115. Witka Zofia, ur. 2009 r.,
  potrzebuje wsparcia w opanowaniu cukrzycy.
 116. Wołoszczak Błażej, ur. 1997 r.,
  choruje na padaczkę lekooporną – potrzebna rehabilitacja i stymulator nerwu błędnego.
 117. Wyrwa Dawid, ur. 2011 r.,
   cierpi na obustronny niedowład połowiczny, mózgowe porażenie, padaczkę i upośledzenie wzroku.
 118. Zieliński Wiktor, ur. 2006 r.,
  choruje na wrodzony niedorozwój kości udowej prawej tzw. PFFD – potrzebna rehabilitacja.

Udostępnij

 • Published On : 52 lata ago on
 • In The Categories Of : Podopieczni

Inne artykuły z tej kategorii:
Powrót
 • Facebook

 • KRS: 0000 245 254

   

 • Zrzutka dla Arka

 • Anioł Dobroczynności

 • Darowizny

 • Wspierają nas

 • Pitax

  Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
 • Idea Fair Play
Nr konta: ING Bank Śląski 49 1050 1764 1000 0023 0058 3966