fbpx

Liczba osób objętych stałą pomocą fundacji ulega zmianie w zależności od ich indywidualnych potrzeb. Na poniższej liście znajdują się podopieczni, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i ich publikację.

 1. Antoniuk Michał, ur. 1979 r.,
  po amputacji prawego podudzia-potrzebna proteza prawego podudzia.
 2. Bartnikowska Maria, ur. 1951 r.,
  choruje na stwardnienie rozsiane-potrzebna rehabilitacja.
 3. Barzak Marta, ur. 1982 r.
  choruje na przewlekłą mocznicę tj. zaostrzone przewlekłe odkamieniczkowe zapalenie nerek – potrzebna rehabilitacja i specjalistyczne leczenie.
 4. Bąba Adam, ur. 1989 r.,
  choruje na padaczkę lekooporna – niezbędna rehabilitacja .
 5. Bąba Krzysztof, ur. 1991 r.,
  choruje na porażenie mózgowe-potrzebna rehabilitacja.
 6. Berka Sławomir, ur. 1982 r.,
  choruje na miopatię nieznanego pochodzenia – potrzebna rehabilitacja.
 7. Bukatko Bartosz , ur. 1993 r.,
  choruje na wrodzoną łamliwość kości – niezbędna rehabilitacja.
 8. Caputa Józef , ur. 1956 r.,
  po amputacji nogi – potrzebuje protezy.
 9. Celmer Hanna, ur. 2008 r.,
  wada nerwu wzrokowego i niedowidzenie – potrzebna systematyczna rehabilitacja.
 10. Chmist Michał, ur. 1979 r.,
  po wypadku komunikacyjnym – potrzebna rehabilitacja.
 11. Chmielewski Tomasz, ur. 1973 r.,
  choruje na porażenie centralnego układu nerwowego (porażenie czterokończynowe) – niezbędny wózek inwalidzki i rehabilitacja.
 12. Chrzan Bartosz, ur. 2002 r.,
  choruje na dziecięce porażenie mózgowe, epilepsja – potrzebna rehabilitacja.
 13. Chuderska Wiktoria, ur. 2008 r.,
  ma wadę wrodzoną rąk – potrzebne operacje rąk i rehabilitacja.
 14. Curlej-Paszke Iwona, ur. 1983 r.,
  choruje na cukrzyce typ I, ma skłonność do hipoglikemii – potrzebna rehabilitacja i pompa insulinowa.
 15. Czaja Dariusz, ur. 1973 r.,
  po wypadku złamany kręgosłup, paraliż- potrzebna rehabilitacja.
 16. Czechowska Mija
 17. Czechowski Fabian
 18. Czerniak Daniel, ur. 1997 r.,
  choruje na padaczkę, encefalopatię – potrzebna rehabilitacja.
 19. Dejk Kuster Renata, ur. 1971 r.,
  ma zwichnięcie kręgosłupa w odcinku szyjnym z niedowładem kończyn górnych i porażeniem kończyn dolnych – potrzebna rehabilitacja i sprzęt rehabilitacyjny.
 20. Dominiak Kamil, ur. 1997 r.,
  choruje na dziecięce porażenie mózgowe – potrzebna rehabilitacja.
 21. Filipiak Krzysztof, ur. 1985 r.,
  ma złamany kręgosłup szyjny z uszkodzeniem rdzenia, niedowład spastyczny czterokończynowy – potrzebna rehabilitacja.
 22. Flis Kamila, ur. 2002 r.,
  choruje na retinoblastomie prawej gałki ocznej- niezbędna rehabilitacja.
 23. Flis Łukasz, ur. 2003 r.,
  choruje na dysplazję oskrzelową płucną, retinopatia przepuklina pachwinowa i pępkowa, opóźniony rozwój psychoruchowy – potrzebna rehabilitacja.
 24. Gąsiorowska Zuzia
  cierpi na chorobę, która sprawia, że nigdy nie wyprostuje do końca rączek
 25. Gepert Henryk, ur. 1960 r.,
  utrata kończyny dolnej, potrzeba proteza. 
 26. Golubski Tymoteusz, ur. 2006 r.,
  ma zespół wad wrodzonych m.in. brak kości promieniowej i kciuka lewej ręki, skolioza kręgosłupa i koślawość stóp – niezbędne ćwiczenia fizjoterapeutyczne.
 27. Gołąbowicz Arkadiusz, ur. 1983 r.,
  ma niedowład spastyczny czterokończynowy – potrzebna operacja i rehabilitacja.
 28. Górka Alina , ur. 1962 r.,
  choruje na wrodzoną dysplazję stawów- potrzebna rehabilitacja.
 29. Grabowski Waldemar, ur. 1982 r.,
  choruje na chondropatię kończyn dolnych i schorzenia kręgosłupa.
 30. Grąz Adam, ur. 1988 r.,
  od urodzenia ma bardzo słaby wzrok a w wyniku pobicia ma uszkodzone lewe oko – potrzebna jest operacja.
 31. Ilminowicz Anna, ur. 1996 r.,
  choruje na zaćmę wrodzoną obuoczną, zez zbieżny naprzemienny, oczopląs, jaskrę wtórną – potrzebna rehabilitacja.
 32. Jon Zbigniew, ur. 1973 r.,
  wypadku komunikacyjnym niedowład czwór kończynowy – potrzebna rehabilitacja.
 33. Juchniewicz Żaneta, ur. 1987 r.,
  cukrzyca typu I – insulinozależna ; rehabilitacja..
 34. Juszczyk Adrian, ur. 1988 r.,
  choruje na neuropatię wzrokową Lebera – potrzebna rehabilitacja i zakup specjalistycznego komputera.
 35. Kapuśniak Olga, ur. 1988 r.,
  choruje na cukrzycę typu I – potrzebna rehabilitacja i osprzęt do pompy insulinowej.
 36. Kielusiak Oliwia , ur. 2000 r.,
  przepuklina oponowa-rdzeniowa – potrzebna rehabilitacja i aparat ortopedyczny.
 37. Kocęba Agnieszka, ur. 2003 r.,
  ma wrodzone wady kończyn dolnych – stopy końsko-szpotawe, zbliznowacenie mięśni oraz artrogrypozę – potrzebna rehabilitacja i specjalistyczny sprzęt ortopedyczny. 
 38. Konopka Julia, ur. 2004 r.,
  w wyniku pobicia doznała wielomiejscowych urazów twarzy i rąk- potrzebuje intensywnej rehabilitacji, leczenia chirurgicznego, ortopedycznego, plastycznego oraz opieki psychologa.
 39. Konopka Natalia, ur. 1999 r.,
  w wyniku pobicia doznała wielomiejscowych urazów twarzy- potrzebuje intensywnej rehabilitacji, leczenia chirurgicznego, ortopedycznego, plastycznego oraz opieki psychologa.
 40. Kortals Jaroslaw, ur. 2004 r.,
  choruje na cukrzycę typu 1 – potrzebna rehabilitacja,wkłucia i osprzęt do pompy insulinowej.
 41. Kreft Natalia, ur. 1997 r.,
  choruje na cukrzycę typu I, subkliniczna niedoczynność tarczycy, alergia wziewna – potrzebna rehabilitacja.
 42. Kudzia Sławomir, ur. 1965 r.,
  ma złamany kręgosłup szyjny, porażenie czterokończynowe – potrzebna rehabilitacja .
 43. Kukawski Arkadiusz, ur. 1995 r.,
  urodził się bez rąk i stóp – potrzebna rehabilitacja i protezy kończyn.
 44. Kuś Daniel, ur. 1977 r.,
  choruje na zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, zawężenie pola widzenia, astygmatyzm, niezborność krótkowzroczna złożona obu oczu – potrzebna rehabilitacja.
 45. Kuś Karolina, ur. 1989 r.,
 46. Kuśnierz Adam, ur. 2003 r.,
  choruje na cukrzyca insulinozależną – potrzebna rehabilitacja i pompa insulinowa.
 47. Laskowski Jakub, ur. 1997 r.,
  choruje na mutyzm – potrzebna rehabilitacja.
 48. Lasocka Agnieszka, ur. 1985 r.,
  w wyniku wypadku straciła nogę – potrzebna modularna proteza prawej nogi
 49. Laszewski Damian, ur. 1996 r.,
  zanik nerwu wzrokowego obu oczu – potrzebne zabiegi, turnusy, sprzęt rehabilitacyjny.
 50. Lech Wojciech, ur. 2008 r.,
  choruje na aberrację chromosomową i obniżone napięcie mięśniowe – potrzebna rehabilitacja.
 51. Linowski Robert, ur. 1975 r.,
  choruje na dyzartrie, niedowład i ataksje prawych kończyn – potrzebna rehabilitacja.
 52. Łazaronek Michał , ur. 1988 r.,
  powypadkowa amputacja lewej kończyny górnej – potrzebna rehabilitacja.
 53. Łowżył Krystian, ur. 1993 r.,
  choruje na porażenie mózgowe, epilepsję – potrzebna rehabilitacja.
 54. Maciejewska Joanna, ur. 1982 r.,
  od urodzenia choruje na dziecięce porażenie mózgowe – potrzebna systematyczna rehabilitacja.
 55. Maćkiewicz Bartosz, ur. 2006 r.,
  choruje na przepuklinę oponowo-rdzeniowa- potrzebna rehabilitacja.
 56. Malinowski Marcin, ur. 1997r.,
  choruje na dziecięce porażenie mózgowe – potrzebna rehabilitacja.
 57. Maternicka Magdalenaur. 1978 r.
  choruje na mózgowe porażenie dziecięce, porusza się na wózku skończyła studia – potrzebna rehabilitacja.
 58. Michałowska Agnieszka, ur.1981 r.,
  w wyniku nowotworu kości przeszła amputację nogi – potrzebna ciągła rehabilitacja i modernizacja protezy.
 59. Mik Krzysztof, ur. 1969 r.,
  po wypadku samochodowym – potrzebna rehabilitacja i proteza modularna na elementach stalowych z kolanem policentrycznym.
 60. Mikołajczyk Adam, ur. 1975 r.,
  złamanie kręgu szyjnego C5-6; niedowład czterokończynowy; zmiany zwyrodnieniowe stawów – potrzebna rehabilitacja.
 61. Moroz – Nasuro Justyna, ur. 1980 r.,
  ma porażenie kończyn dolnych – potrzebna rehabilitacja i sprzęt rehabilitacyjny.
 62. Muchowski Mateusz, ur. 1995 r.,
  choruje na afazję i alergie – potrzebna rehabilitacja.
 63. Naczk Wiktor, ur. 2002 r.,
  ma wadę słuchu obustronną pod postacią niedosłuchu zmysłowo-nerwowego dużego stopnia oraz opóźnienie rozwoju mowy dźwiękowej – potrzebna rehabilitacja.
 64. Nikiel Wiktor, ur. 2007 r.,
  choruje na hemofilię typu B – potrzebna rehabilitacja.
 65. Nowaczyk Ewa, ur. 1973 r.,
  choruje na epilepsję, udar mózgowy – spastyczność prawostronna, ślepota – potrzebna rehabilitacja.
 66. Nowak Nikola, ur. 2014 r.,
  choruje na dziecięce porażenie mózgowe – potrzebna rehabilitacja.
 67. Nowakowska Iwona, ur. 1995 r.,
  choruje na dziecięce porażenie mózgowe – potrzebna rehabilitacja.
 68. Nowakowski Jakub, ur. 1994 r.,
  choruje na fibroplazję soczewkową – potrzebna rehabilitacja.
 69. Ochlast Mateusz, ur. 1990 r.,
  złamany kręgosłup, bakteryjne zapalenie kości – potrzebna rehabilitacja.
 70. Os Wojciech, ur. 1971 r.,
  w wyniku wypadku stracił nogę – potrzebuje wsparcia w modernizacji protezy. 
 71. Ostrowska Karolina,ur. 1994 r.,
  Dziecięce porażenie mózgowe czterospatyczne, wodogłowie, padaczka-potrzebuje rehabilitacji i specjalistycznego sprzętu tj. ssak mechaniczny LSU i maty ozonowej aby zmniejszyć napięcie mięśni. 
 72. Pacuk Anna, ur. 1973 r.,
  choruje na zespół Werding Hoffmana(zanik mięśni) – potrzebna rehabilitacja.
 73. Patalita Anna, ur. 1953 r.,
  choruje na stwardnienie rozsiane – potrzebna rehabilitacja.
 74. Paterka Krzysztof, ur. 1986 r.,
  brak lewej ręki – potrzebna rehabilitacja i części zamienne do protezy lewego przedramienia.
 75. Paw Lena, ur. 2009 r.,
  choruje na wadę układu kostnego – PFFD – potrzebna rehabilitacja.
 76. Pawłowski Jakub, ur. 2005 r.,
  ma wrodzoną wadę serca, amputacja kończyny lewej – potrzebna rehabilitacja i proteza nogi.
 77. Pawłowski Kacper, ur. 2011 r.,
  potrzebuje systematycznej rehabilitacji, aby doścignąć rówieśników.
 78. Pazur Marzena, ur. 1991 r.,
  choruje na zapalenie jelit i całego przewodu pokarmowego, owrzodzenia oraz afty – potrzebna rehabilitacja.
 79. Perkowski Jarosław, ur. 1961 r.,
  po wypadku komunikacyjnym amputacja kończyn dolnych – potrzebna rehabilitacja i protezy kończyn dolnych.
 80. Pomietło – Kura Beata, ur. 1972 r.,
  po amputacji pourazowej obu podudzi – potrzebna rehabilitacja i protezy podudzi.
 81. Ratajczyk Żaneta, ur. 1983 r.,
  po wypadku komunikacyjnym amputacja kończyn – potrzebna rehabilitacja.
 82. Ratkowska Sylwia, ur. 1998 r.,
  choruje na dziecięce porażenie mózgowe; rehabilitacja.
 83. Raźny Przemysław, ur. 1980 r.,
  w wyniku pobicia niedowład czterokończynowy spastyczny; rehabilitacja.
 84. Renecka Ingrid, ur. 2004 r.,
  choruje na dziecięce porażenie mózgowe – potrzebna rehabilitacja.
 85. Robak Jakub, ur. 1998 r.,
  choruje na porażenie mózgowe – niedowład spastyczny- potrzebna rehabilitacja.
 86. Robak Konrad, ur. 1998 r.,
  choruje na porażenie mózgowe- niedowład spastyczny – potrzebna rehabilitacja. 
 87. Rudnik Katarzyna,ur. 1995 r.,
  choruje na retinopatię wcześniaczą – potrzebna rehabilitacja.
 88. Ryś Patrycja
 89. Skrzypczak Dawid, ur. 2005 r.,
  choruje na niewydolność nerek – potrzebna rehabilitacja.
 90. Skurnóg Dorota, ur. 1979 r.,
  choruje na porażenie kończyn dolnych i lewej kończyny górnej – potrzebna rehabilitacja.
 91. Sobisz Rafał, ur. 1990 r.,
  choruje na niedowład czterokończynowy-spastyczny po urazie czaszkowo-mózgowym – potrzebna rehabilitacja.
 92. Sobisz Tomasz, ur. 1983 r.,
  choruje na dziecięce porażenie mózgowe, niedowład czterokończynowy – potrzebna rehabilitacja.
 93. Stachnik Łukasz , ur. 2009 r.,
  potrzebuje rehabilitacji i wsparcia, aby doścignąć rówieśników.
 94. Stachniuk Adam , ur. 1994 r.,
  choruje na ślepotę wcześniaczą obuoczną – potrzebna rehabilitacja i maszyna Braill’a.
 95. Stachowiak Krzysztof, ur. 1977 r.,
  porażenie kończyn górnych i dolnych – potrzebna rehabilitacja.
 96. Stachyra Dariusz, ur. 1995 r.,
  choruje na dziecięce porażenie mózgowe, ślepota – potrzebna rehabilitacja , wózek i sprzęt rehabilitacyjny.
 97. Stasiak Kinga, ur. 2002 r.,
  w wyniku wcześniactwa, wstrząsu septycznego i krwawienia do CUN problemy z rozwojem psych-ruchowym w stopniu umiarkowanym; kamica nerkowa, skrócona kończyna dolna, deformacja kości udowej i zwichnięcia rzepek – potrzebuje rehabilitacji.
 98. Stobińska Weronika, ur. 1997 r.,
  choruje na dziecięce porażenie mózgowe, niedowład czterokończynowy, zespół krótkiego jelita, epilepsję – potrzebne leczenie, rehabilitacja oraz sprzęt ortopedyczny.
 99. Stolc Wiktoria, ur. 2004 r.,
  choruje na padaczkę objawową z napadami uogólnimy, mózgowe porażenie dziecięce, opóźnienie rozwoju, mikrosomie – potrzebna rehabilitacja.
 100. Stroiński Filip, ur. 1991 r.,
  urazowa amputacja kończyny dolnej lewej – potrzebna rehabilitacja i proteza podudzia.
 101. Szmyt Jakub , ur. 2003 r.,
  choruje na cukrzycę typu I – potrzebna rehabilitacja.
 102. Sztuczka Mateusz, ur. 2002 r.,
  chłopiec po przeszczepie szpiku kostnego, zespół suchego oka, światłowstręt – potrzebna rehabilitacja i inhalator.
 103. Szwonka Dominika , ur. 2000 r.,
  choruje na schizencefalię, padaczkę, refluks żołądkowo-przełykowy, opóźnienie rozwoju psychoruchowego – potrzebna rehabilitacja
 104. Średniawa Marcin, ur.1981 r.,
  dziecięce porażenie mózgowe, epilepsja-potrzebuje rehabilitacji.
 105. Tachasiuk Monika, ur. 1982 r.,
  choruje na dzięcięce porażenie mózgowe – po wszczepieniu stymulatora mózgu potrzebna bedzie rehabilitacja 
 106. Trocha Karolina, ur. 1993 r.,
  od urodzenia brak prawego przedramienia – potrzebna rehabilitacja i proteza bioelektryczna przedramienia prawego.
 107. Tyndzik Kamil, ur. 1992 r.,
  choruje na dziecięce porażenie mózgowe z porażeniem czterokończynowym oraz padaczkę – potrzebna rehabilitacja oraz środki na zakup nowego wózka inwalidzkiego.
 108. Waszek Łukasz, ur. 1982 r.,
  uraz rdzenia kręgowego TH-6 po wypadku komunikacyjnym – potrzebna rehabilitacja.
 109. Wawrzeńczyk Łukasz, ur. 2005 r.,
  choruje na opóźnienie psychoruchowe, uogólnioną wiotkość mięśniową – potrzebna rehabilitacja.
 110. Wiankowski Krzysztof, ur. 1979 r.,
  po wypadku samochodowym amputacja lewej kończyny dolnej – potrzebna rehabilitacja i proteza nogi lewej.
 111. Witka Zofia, ur. 2009 r.,
  potrzebuje wsparcia w opanowaniu cukrzycy.
 112. Wołoszczak Błażej, ur. 1997 r.,
  choruje na padaczkę lekooporną – potrzebna rehabilitacja i stymulator nerwu błędnego.
 113. Wyrwa Dawid, ur. 2011 r.,
   cierpi na obustronny niedowład połowiczny, mózgowe porażenie, padaczkę i upośledzenie wzroku.
 114. Zieliński Wiktor, ur. 2006 r.,
  choruje na wrodzony niedorozwój kości udowej prawej tzw. PFFD – potrzebna rehabilitacja.

Udostępnij

Skip to content