fbpx

Zasiłek rodzinny od 1 maja 2004 r. – wymagane dokumenty

PODSTAWA PRZYZNANIA – WNIOSEK wraz z następującymi dokumentami: uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny; skrócony odpis aktu urodzenia dziecka; orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub...

Radio i telewizja – bez abonamentu

Abonamentu radiowego i telewizyjnego nie płacą niepełnosprawni: w znacznym stopniu (dawna pierwsza grupa), niesłyszący, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu, niewidomi, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc., osoby, które...

Świadczenia opiekuńcze

Obok zasiłku rodzinnego drugą formą pomocy rodzinie będą świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany będzie niezależnie od dochodu i wyniesie 144 zł miesięcznie. Będzie on przysługiwał: osobie...

Listy do domu

Niepełnosprawni zmuszeni do korzystania z wózków inwalidzkich oraz z uszkodzeniem wzroku (o znacznym stopniu niepełnosprawności, czyli dawna pierwsza grupa) mogą żądać, by listonosz doręczał im do domu każdą przesyłkę, czyli listy zwykłe, polecone, paczki. W takich...

Rabaty w Telekomunikacji Polskiej S.A.

Rabaty w opłatach za usługi dla osób niepełnosprawnych (uchwała Zarządu TP S.A. nr 85/01 weszła w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001 r.): za przyłączenie do sieci telefonicznej TP S.A. w wysokości 50% ceny za przyłączenie, w abonamencie...

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o: Orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej (wydane przed 1 stycznia 1998 r., jeżeli nie utraciły mocy) traktuje się na równi z odpowiednim orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Oznacza to, że orzeczenie o zaliczeniu do: I...
Skip to content