Archiwum | - Part 7

Działanie 1.4 Sektorowego Programu operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich

2004-08-21Archiwum

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z czterech funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Został ustanowiony w celu wspierania wspólnotowej polityki społecznej. Z EFS finansowane są działania państw członkowskich na dwóch płaszczyznach: przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju zasobów ludzkich. Ważną misją EFS jest zwiększenie równości szans w dostępie do rynku pracy dla wszystkich kategorii społecznych, w tym osób niepełnosprawnych.

Więcej

Projekt “Niepełnosprawni jako wartościowi obywatele społeczeństwa europejskiego”

2004-08-21Archiwum

Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych “Pomóż i Ty” we współpracy z Federacją Organizacji Pozarządowych z Gdyni realizuje projekt “Niepełnosprawni jako wartościowi obywatele społeczeństwa europejskiego” przy wsparciu z budżetu Komisji Europejskiej

Więcej
  • Facebook

  • KRS: 0000 245 254

  • Zrzutka dla Agnieszki

  • Anioł Dobroczynności

  • Darowizny

  • Wspierają nas

  • Pitax

    Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
Nr konta: ING Bank Śląski 49 1050 1764 1000 0023 0058 3966