fbpx

Prawo

Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1244 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1243 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach...

Ośrodki Pomocy Społecznej

Ośrodki Pomocy Społecznej to jednostki organizacyjne utworzone w celu realizacji zadań gminy z zakresu pomocy społecznej. Gmina obowiązana, zgodnie z przepisami ustawy do wykonywania zadań pomocy społecznej, nie może odmówić pomocy osobie potrzebującej, nawet w...

Notatniki dla niewidomych i niedowidzących

Seria 2000 Produkcja: Freedom Scientific Seria 2000 jest znana od kilku lat. Używa ją wielu niewidomych w Polsce. Pomimo, że są to starsze modele, mają kilka ważnych dla polskiego rynku walorów. Jest tu na przykład nieco lepszy syntezator polskiej mowy. Notatniki są...
Skip to content