Informator |

Prawo

Prawo

Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1244

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1243

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Dz.U. 2011 nr 201 poz. 1183

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw

Dz.U.

Więcej

Organizacje pozarządowe dla niepełnosprawnyc

Instytucje pomagające

Biuro Porad Obywatelskich w Gdyni
Ul. Traugutta 2
81-388 Gdynia
tel. 669 52 22
e-mail:  [email protected]

Euro-Regionalne Stowarzyszenie Niewidomych,Słabowidzących i Ich Sympatyków – Pomorze
Ul. Śląska 7
80-384 Gdańsk
tel. 554 91 52, 761 93 40, 761 93 41
www.pomorze-org.netglob.com.pl

Fundacja Pomocy Dzieciomz Chorobami Układu Krążenia – Dar Serca
Ul. Narcyzowa 5/84
81-653 Gdynia
tel. 624 48 00, 624 69 34
e-mail:  [email protected]

Więcej

Ośrodki Pomocy Społecznej

Instytucje pomagające

Ośrodki Pomocy Społecznej to jednostki organizacyjne utworzone w celu realizacji zadań gminy z zakresu pomocy społecznej. Gmina obowiązana, zgodnie z przepisami ustawy do wykonywania zadań pomocy społecznej, nie może odmówić pomocy osobie potrzebującej, nawet w przypadku, gdy obowiązek zaspokajania jej niezbędnych potrzeb życiowych spoczywa na innych osobach fizycznych lub prawnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne z zakresu pomocy społecznej gminy, a także zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie.

Więcej

Urzędy w Gdańsku i Gdyni

Instytucje pomagające

Miasto Gdańsk

Wydział Spraw Społecznych
Sekretariat: ul. 3 Maja 9A pok. 101, 
tel. +58 323 67 00
e-mail: [email protected]

Referat Promocji i Profilaktyki Zdrowia
ul. 3-go Maja 9A, pokój 3
tel. +58 323 67 60
e-mail: [email protected]

Więcej

Notatniki dla niewidomych i niedowidzących

Sprzęt i zdrowie

Seria 2000
Produkcja: Freedom Scientific

Seria 2000 jest znana od kilku lat. Używa ją wielu niewidomych w Polsce. Pomimo, że są to starsze modele, mają kilka ważnych dla polskiego rynku walorów. Jest tu na przykład nieco lepszy syntezator polskiej mowy.

Notatniki są sterowane przez różne mutacje tego samego systemu operacyjnego. Mogą one być połączone z komputerem i służyć do ich udźwiękawiania lub ubrajlawiania. Ich brajlowskie linijki są zbudowane identycznie do tych,

Więcej

Pakiet EWS SDK eLearning Suite – elementem nowej polskiej technologii e-learningowej TeleEdu

Sprzęt i zdrowie

System EWS SDK eLeraning Suite służy do tworzenia, wykonywania, śledzenia i raportowania e-kursów (e-szkoleń i e-testów). Zgodny jest ze standardami SCORM 1/3 o IMS (Simple Sequencing i Question &Test Interoperability). Składa się z:

EWS Editor do tworzenia i uruchamiania e-kursów
EWS RunTime, delegowanej części platformy LMS do wydawania treści lekcji i przeprowadzania testów oraz do śledzenia przebiegu kursu i generowania raportów
EWS Report Browser do oglądania raportów z kursu, uzupełniania ocen i ew.

Więcej

Zasiłek rodzinny od 1 maja 2004 r. – wymagane dokumenty

Biuletyn informacyjny

PODSTAWA PRZYZNANIA – WNIOSEK wraz z następującymi dokumentami:

uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;
skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
zaświadczenie szkoły, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;

Więcej

Radio i telewizja – bez abonamentu

Biuletyn informacyjny

Abonamentu radiowego i telewizyjnego nie płacą niepełnosprawni:

w znacznym stopniu (dawna pierwsza grupa),
niesłyszący, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
niewidomi, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.,
osoby, które otrzymują stały zasiłek lub rentę socjalną z pomocy społecznej.

Więcej

Towarzystwa w Trójmieście

Instytucje pomagające

Gdańskie Towarzystwo Pomocy Dzieciom Chorym Na Astmę I Alergię
ul. Polanki 119
80-308 Gdańsk
tel.: 554 30 90
email: [email protected]
Gdańskie Towarzystwo Promocji Kultury Akademickiej
ul. Wita Stwosza 58/2
80-952 Gdańsk
tel.: 5529450; 5529300
email: [email protected]
www:
Polskie Towarszystwo Hipoterapeutyczne – Oddział Pomorski
ul. Gryglewskiego 20
80-301 Gdańsk
tel.: (58) 556 00 57

Więcej

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Instytucje pomagające

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (na przykładzie miasta Lęborka) wykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej własne i administracji rządowej.

Do podstawowych zadań należy:

realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych:

podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnej, zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności,
likwidacja barier architektonicznych,
dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych,

Więcej
 • Facebook

 • KRS: 0000 245 254

   

 • Zrzutka dla Arka

 • Anioł Dobroczynności

 • Darowizny

 • Wspierają nas

 • Pitax

  Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
 • Idea Fair Play
Nr konta: ING Bank Śląski 49 1050 1764 1000 0023 0058 3966