fbpx

Likwidacja barier funkcjonalnych

Podstawy prawne: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776 ze zm.) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia...

Program pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego

Program pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego pracę osobom niewidomym i niedowidzącym – „Komputer dla Homera” Celem programu jest pomoc finansowa dla osób niewidomych i niedowidzących w postaci dofinansowania...

Czas pracy i dodatkowe urlopy

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r....

Podatkowa Ulga Rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna jest jednym z nielicznych przywilejów, które przysługują podatnikom. Ta ulga związana jest z wydatkami rehabilitacyjnymi i mającymi na celu ułatwienie życia osobom niepełnosprawnym. Ulga rehabilitacyjna jest jednym z nielicznych przywilejów, które...

Jakie wydatki można odliczać?

Wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej można podzielić na dwie kategorie – z limitem odliczeń do określonych kwot oraz bez limitu. Te ostatnie trzeba odpowiednio udokumentować. Wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej można...

Nie kazdy pobyt w sanatorium do odliczenia

Wiele wątpliwości podatników wiąże się z odliczeniem wydatków związanych z pobytem osób niepełnosprawnych w sanatoriach i innych tego typu placówkach. Wiele wątpliwości podatników wiąże się z odliczeniem wydatków związanych z pobytem osób niepełnosprawnych w...
Skip to content