Podopieczni | - Part 12

Rok 2009

Podopieczny
Cel pomocy
Kwota PLN

1.
Caban Kacper
Refundacja kosztów leczenia
980,96

 
 
Rehabilitacja
350,00

 
 
Rehabilitacja
2 000,00

2.
Dębowski Łukasz
Masażer, piłka do ćwiczeń rehabilitacyjnych
540,35

 
 
Trenażer epiliptyczny
1 226,00

3.
Drzewaszewski Mateusz
Turnus rehabilitacyjny
2 205,00

4.
Golon Magdalena
Pompa insulinowa
6 395,80

5.
Gołąbowicz Arkadiusz
Lampa Biopron
2 250,00

 
 
Podnóżki do wózka inwalidzkiego
2 100,00

6.
Jasiak Piotr
Dofinasowanie do sprzętu pionizującego
5 868,00

7.
Jaszczyszyn Borys
Rehabilitacja
220,00

 
 
Rehabilitacja
400,00

 
 
Rehabilitacja
450,00

 
 
Rehabilitacja
450,00

 
 
Rehabilitacja
495,00

 
 
Turnus rehabilitacyjny
8 000,00

8.

Więcej

Zwracamy się z prośbą o pomoc dla naszej małej córeczki

Artykuły

Lena Paw

Zarząd Fundacji Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Uśmiech” zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową na rzecz naszej podopiecznej Leny Paw, która urodziła się z bardzo rzadką wadą układu kostnego tzw. PFFD. Jej lewa nóżka nie rozwija się prawidłowo i obecnie jest już o kilka centymetrów krótsza od prawej.
Jesteśmy rodzicami trójki dzieci. Nasz najstarszy syn Gniewko ma 5 lat i jest od urodzenia niewidomy, Bartoszek ma 2 latka, a 9 miesięcy temu urodziła nam się córeczka Lenka z bardzo rzadką wadą układu kostnego tzw.

Więcej

Bartosz – rodzice proszą o wsparcie

Artykuły

Bartosz

Zarząd Fundacji Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Uśmiech” zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową na rzecz naszego podopiecznego Bartosza Kotaniec, który urodził się z wadą wrodzoną – przepuklina oponowo-rdzeniowa, inaczej rozszczep kręgosłupa – porusza się samodzielnie.
Jego choroba odbiła się na pęcherzu i zwieraczach. Musi być cewnikowany co 3 godziny i co 2 dni lub codziennie mieć lewatywy oraz regularnie zażywać lekarstwa. Dodatkowo chodzi na rehabilitacje w związku z koślawością kolanek. O chorobie dziecka rodzice dowiedzieli się tuż po porodzie.

Więcej

Pomóż Oli

Artykuły

Zarząd Fundacji Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Uśmiech” zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową na rzecz naszej podopiecznej Aleksandry Bartkowiak, która cierpi na wrodzone naczyniowe zniekształcenie prawej części twarzy. 
Aby wejść w dorosłe życie z uśmiechem i pewnością siebie musi ona przebyć trudną i kosztowną operację usunięcia anomalii. Operacja ta jest konieczna i niezwykle ważna, gdyż zapobiegnie powiększeniu się guza i przywróci Oli komfort psychiczny oraz normalne życie nastolatki. Koszt operacji zdecydowanie przewyższa możliwości finansowe jej rodziny,

Więcej

Wymagane dokumenty celem otwarcia subkonta

Dokumenty

podanie  podopiecznego lub rodziców / opiekunów prawnych dziecka o udostępnienie rachunku Fundacji dla gromadzenia środków ze wskazaniem celu , miejsca, terminu i kosztu pomocy,
orzeczenie o niepełnosprawności osoby, której prośba dotyczy
kopia pełnej dokumentacji historii choroby (poświadczona za zgodność z oryginałem przez lekarza prowadzącego lub kierownika ZOZ)
pisemne zaświadczenie o zaleconej procedurze medycznej podpisane przez właściwego lekarza lub komisję lekarską,
przewidywany koszt zastosowania zaleconej procedury medycznej (dokument wystawiony przez właściwy ośrodek leczniczy, terapeutyczny lub producenta protezowania,

Więcej

Rok 2008

Podopieczny
Cel pomocy
Kwota

1.
Alicja Kozioł
Refundacja kosztów turnusu rehabilitacyjnego
3 767,40 zł

2.
Borys Jaszczyszyn
Rehabilitacja
400,00 zł

 
 
Rehabilitacja
500,00 zł

 
 
Zabiegi rehabilitacyjne
650,00 zł

 
 
Zabiegi rehabilitacyjne
450,00 zł

3.

Dariusz Stachyra

Mata do hydromasażu
1 400,00 zł

4.
Hubert D.

Dofinansowanie zakupu fotelika rehabilitacyjnego
1 150,00 zł

5.
Justyna Sebastian

Rehabilitacja
560,00 zł

6.
Dębowski Łukasz
Rehabilitacja
1 155,00 zł

7.
Monika Janik

Operacja oczu
27 302,80 zł

8.

Więcej

Rok 2007

Podopieczny
Cel pomocy
Kwota

1.
Maćkowiak Nikola
Sprzęt rehabilitacyjny
6 504,79 zł

2.
Jędrych Mateusz
Zakup wózka inwalidzkiego                
5 000,00 zł

Więcej

Pomoc indywidualna (zapomogi)

Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Uśmiech” jako organizacja pozarządowa  pożytku publicznego sukcesywnie zwiększa liczbę podopiecznych jak i ilość przekazanej na ich rzecz pomocy.

Od samego początku istnienia fundacji tj. grudzień 2005 r. rozpoczęliśmy promocję naszej organizacji wśród sponsorów celem pozyskania środków na działalność statutową m.in.  niesienie pomocy naszym podopiecznym, którymi głównie są dzieci.

Począwszy od zeznań podatkowych za 2007 rok urzędy skarbowe przekazują środki na rzecz organizacji OPP zgodnie z wnioskami podatników,

Więcej

Lista podopiecznych

Podopieczni

Liczba osób objętych stałą pomocą fundacji ulega zmianie w zależności od ich indywidualnych potrzeb. Na poniższej liście znajdują się podopieczni, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i ich publikację.

Antoniuk Michał, ur. 1979 r.,
po amputacji prawego podudzia-potrzebna proteza prawego podudzia.
Bartkowiak Aleksandra, ur. 1992 r.,
z wrodzoną malformacją tętniczo-żylną mięśni twarzy – potrzebna operacja usunięcia anomalii twarzy.
Bartnikowska Maria, ur. 1951 r.,
choruje na stwardnienie rozsiane-potrzebna rehabilitacja.

Więcej
 • Facebook

 • KRS: 0000 245 254

   

 • Zrzutka dla Arka

 • Anioł Dobroczynności

 • Darowizny

 • Wspierają nas

 • Pitax

  Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
Nr konta: ING Bank Śląski 49 1050 1764 1000 0023 0058 3966