fbpx

Zarząd Fundacji Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Uśmiech” zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową na rzecz naszego podopiecznego Sebastiana Galli, który ma zwężenie lewego ujścia tętniczego. Utrudniony odpływ krwi z lewej komory serca do aorty na skutek zmniejszenia się otworu zastawki może powodować wzrost ciśnienia w lewej komorze serca, zaburzenia w krążeniu płucnym, gromadzenie się płynu w oskrzelach, a nawet prowadzić do niedotlenienia narządów i mózgu. Sebastian w 2010 r. był operowany i aktualnie ma sztuczną zastawkę aortalną oraz protezę aorty i rozrusznik serca. Sebastian wymaga częstego badania gęstości krwi tzw. współczynnik INR, aby mógł czuć się bezpiecznie i żyć jak jego rówieśnicy.

 

POMÓŻMY W BADANIACH GĘSTOŚCI KRWI ABY OCHRONIĆ ŻYCIE SEBASTIANA

 

Prosimy o dokonywanie nawet drobnych wpłat na poniższe konto Fundacji:
Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym ”Podaruj Uśmiech”,
81-535 Gdynia, ul. Płocka 5A
„ING BANK ŚLĄSKI 87 1050 1764 1000 0090 8000 1358”
z dopiskiem „Sebastian Galla”

Na powyższe konto darczyńcy mogą przekazywać darowizny finansowe, jak również środki pochodzące z 1% należnego podatku. Zgodnie z aktualnymi przepisami w chwili składania do Urzędu Skarbowego rocznego zeznania podatkowego, wystarczy wskazać numer KRS 0000 245 254 i w rubryce „dodatkowe adnotacje” wpisać „Sebastian Galla” a Urząd Skarbowy przekaże kwotę 1% podatku na rachunek bankowy Fundacji „Podaruj Uśmiech”.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za wszelkie wpłaty dla naszych podopiecznych i podzielenie się Państwa 1% podatku.

Udostępnij

Skip to content