fbpx

Zarząd Fundacji Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Uśmiech” zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową na rzecz naszej podopiecznej Agnieszki Kocęba, która urodziła się z obustronnym zwichnięciem stawu biodrowego. Ma nawrotowe stopy końsko-szpotawe, zbliznowacenie mięśni oraz artrogrypozę. Pomimo tych wszystkich schorzeń jest radosną dziewczynką; pełną życia, ruchliwą i bardzo dobrą uczennicą oraz wzorem do naśladowania dla 3 młodszych sióstr. Aby dalej się rozwijać potrzebuje systematycznej rehabilitacji, ćwiczeń, masaży oraz odpowiedniego sprzętu ortopedycznego.

 

POMÓŻMY MAŁEJ BOHATERCE W DALSZEJ WALCE Z PRZECIWNOŚCIAMI

 

Prosimy o dokonywanie nawet drobnych wpłat na poniższe konto Fundacji:
Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym ”Podaruj Uśmiech”,
81-535 Gdynia, ul. Płocka 5A
„ING BANK ŚLĄSKI 87 1050 1764 1000 0090 8000 1358”
z dopiskiem „Agnieszka Kocęba”

Na powyższe konto darczyńcy mogą przekazywać darowizny finansowe, jak również środki pochodzące z 1% należnego podatku. Zgodnie z aktualnymi przepisami w chwili składania do Urzędu Skarbowego rocznego zeznania podatkowego, wystarczy wskazać numer KRS 0000 245 254 i w rubryce „dodatkowe adnotacje” wpisać „Agnieszka Kocęba”, a Urząd Skarbowy przekaże kwotę 1% podatku na rachunek bankowy Fundacji „Podaruj Uśmiech”.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za wszelkie wpłaty dla naszych podopiecznych i podzielenie się Państwa 1% podatku.

Udostępnij

Skip to content