fbpx

 

JEDEN PROCENT – NIEJEDEN UŚMIECH
Zarząd Fundacji Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Uśmiech” zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową na rzecz naszej podopiecznej 17-letniej Aleksandry Bartkowiak, która cierpi na wrodzone naczyniowe zniekształcenie prawej części twarzy. Ola musi przejść niezwykle trudną operację usunięcia anomalii w wyspecjalizowanej Klinice Chirurgii Głowy w Berlinie. Koszt operacji szacowany jest na 14.000 euro i znacznie przewyższa możliwości finansowe jej rodziców.
Dzięki Państwa pomocy możemy dać Oli szansę na normalne, godne życie, bez szpecącego jej twarz zniekształcenia. Operacja usunięcia anomalii jest konieczna i niezwykle ważna gdyż zapobiegnie powiększaniu się guza a ponadto zapewni komfort psychiczny Oli, która będzie mogła bez wstydu i kompleksów w pełni cieszyć się pięknem świata tak jak jej zdrowi rówieśnicy, jak również ułatwi tej młodej dziewczynie wejście w dorosłe życie. Jeżeli zdecydują się Państwo na udzielenie wsparcia, wpłaty prosimy kierować na konto Fundacji: „ING BANK ŚLĄSKI nr 49 1050 1764 1000 0023 0058 3966 0023 0058 3966” z dopiskiem „Operacja usunięcia anomalii twarzy Aleksandry Bartkowiak„. Każdemu darczyńcy przesyłamy potwierdzenie wpłaty darowizny w postaci dyplomu-podziękowania.
Zachęcamy Państwa także do udziału w projekcie „1% – Niejeden Uśmiech” poprzez przekazanie dla Oli 1% podatku dochodowego. Zgodnie z aktualnymi przepisami w chwili składania do Urzędu Skarbowego rocznego zeznania podatkowego, wystarczy wskazać w nim pełną nazwę i numer KRS Fundacji: Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Uśmiech”, KRS 0000 245 254 z dopiskiem „dla Aleksandry Bartkowiak„, a Urząd Skarbowy przekaże kwotę 1% podatku na wskazany rachunek bankowy.
Prosimy również o wsparcie naszej działalności poprzez rozpropagowanie wśród Państwa pracowników informacji o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz licznych podopiecznych naszej Fundacji, którymi są głównie chore, niepełnosprawne dzieci, cierpiące na różne choroby nabyte i wrodzone. Listę naszych podopiecznych oraz dodatkowe informacje o dotychczasowej działalności Fundacji „Podaruj Uśmiech” znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.fundacja.podaruj.usmiech.sprint.pl
Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Uśmiech” jest organizacją pożytku publicznego OPP, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. „O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Dz. U. z 2003r, Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) i z dniem 1 grudnia 2005 r. została wpisana na listę Organizacji Pożytku Publicznego dostępną na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl.
Łączymy wyrazy szacunku i z góry dziękujemy za okazaną pomoc i zrozumienie nie tylko w imieniu własnym, ale przede wszystkim w imieniu podopiecznej Aleksandry oraz jej rodziców.

Udostępnij

Skip to content