fbpx

Zarząd Fundacji Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Uśmiech” zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową na rzecz naszego podopiecznego Bartosza Bukatki, poruszającego się na wózku inwalidzkim. Bartosz urodził się z wrodzoną łamliwością kości – ciężką, przewlekłą i nieuleczalną chorobą. Pierwszych złamań doznał już w łonie matki. Bartosz nigdy nie chodził, porusza się tylko na specjalnym wózku inwalidzkim dlatego wymaga specjalistycznej i systematycznej rehabilitacji oraz, kosztownych leków. Pomimo ograniczeń motorycznych Bartosz jest bardzo ambitnym młodym człowiekiem walczącym z wszystkimi przeciwnościami losu, chce się uczyć i poznawać świat. Pomóżmy mu w tym. Prosimy o pomoc w zbieraniu funduszy na leczenie, sprzęt rehabilitacyjny oraz na pokrycie kosztu pobytu Bartosz na oby jak najczęstszych turnusach rehabilitacyjnych.

 

REHABILITACJA NOWYM OKNEM NA ŚWIAT BARTOSZA

 

Prosimy o dokonywanie nawet drobnych wpłat na poniższe konto Fundacji:
Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym ”Podaruj Uśmiech”,
81-535 Gdynia, ul. Płocka 5A
„ING BANK ŚLĄSKI 87 1050 1764 1000 0090 8000 1358”
z dopiskiem „Bartosz Bukatko”

Na powyższe konto darczyńcy mogą przekazywać darowizny finansowe, jak również środki pochodzące z 1% należnego podatku. Zgodnie z aktualnymi przepisami w chwili składania do Urzędu Skarbowego rocznego zeznania podatkowego, wystarczy wskazać numer KRS 0000 245 254 i w rubryce „dodatkowe adnotacje” wpisać „Bartosz Bukatko”, a Urząd Skarbowy przekaże kwotę 1% podatku na rachunek bankowy Fundacji „Podaruj Uśmiech”.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za wszelkie wpłaty dla naszych podopiecznych i podzielenie się Państwa 1% podatku.

Udostępnij

Skip to content