Dopłata do samochodu i prawa jazdy |

Dopłata do samochodu i prawa jazdy

Biuletyn informacyjny

Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do kupna samochodu i uzyskania prawa jazdy. Umożliwia to pilotażowy program pod nazwą „Sprawny Dojazd” Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do kupna samochodu i uzyskania prawa jazdy. Umożliwia to pilotażowy program pod nazwą „Sprawny Dojazd”.

– Aby uzyskać pomoc jeszcze w tym roku należy się pospieszyć ze składaniem wniosków. Przyjmuje je Pomorski Oddział PFRON przy ul. Bażyńskiego 32 w Gdańsku, tylko do 10 września br. – mówi Alicja Gontarz z Referatu ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Gdyni.

Maksymalna dotacja do zakupu samochodu wynosi ok. 16 tys. zł, a na zdobycie prawa jazdy ok. 1,1 tys. złotych. Wysokość dopłaty zależy od wysokości dochodów w rodzinie.

Pomoc tę mogą uzyskać pełnoletnie osoby niepełnosprawne, w wieku aktywności zawodowej, zatrudnione lub uczące się. Warunkiem otrzymania wsparcia jest m.in. orzeczenie o niepełnosprawności, wydane z powodu znacznej dysfunkcji narządu ruchu.

Wsparcie na zakup samochodu mogą uzyskać też niepełnosprawne dzieci wymagające rehabilitacji leczniczej.

Pełna informacja o programie znajduje się na stronie internetowej www.pfron.org.pl- zakładka „Programy PFRON”/Sprawny dojazd.

– To bardzo atrakcyjny program ponieważ dofinansowanie jest bezzwrotne. Różni się tym od podobnego programu, który prowadzono przed laty. Według mojego rozeznania, w samej tylko Gdyni skorzysta z niego od 200 do 300 osób – mówi Marek Pienczyn z Urzędu Miasta Gdyni.

Udostępnij


Inne artykuły z tej kategorii:
Powrót
 • Facebook

 • KRS: 0000 245 254

   

 • Zrzutka dla Arka

 • Anioł Dobroczynności

 • Darowizny

 • Wspierają nas

 • Pitax

  Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
 • Idea Fair Play
Nr konta: ING Bank Śląski 49 1050 1764 1000 0023 0058 3966