fbpx
 1. GOPS realizuje zadania własne(na przykładzie gminy Somonino), własne o charakterze obowiązkowym i zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, określone w ustawie o pomocy społecznej, a w szczególności:

  • rozpoznawanie i ocena potrzeb osób i rodzin, które trwale lub przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i wymagają interwencji socjalnej,
  • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
  • udzielanie rodzinom i osobom pomocy w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb, w tym organizacji opieki i usług domowych oraz pielęgnacyjnych,
  • organizowanie funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie, w tym Domu Pomocy Społecznej o zasięgu lokalnym z uwzględnieniem infrastruktury społecznej,
  • przyznawanie i wypłacanie rent socjalnych, zasiłków stałych wyrównawczych, zasiłków stałych z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, gwarantowanych zasiłków okresowych, zasiłków okresowych, zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa,
  • opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na świadczenia zdrowotne osób uprawnionych,
  • wypłacanie zasiłków pielęgnacyjnych i rodzinnych,
  • pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezrobotnych, które nie posiadają żadnego źródła utrzymania,
  • kierowanie osób na Komisję ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
  • udzielanie pomocy cudzoziemcom zwanym “uchodźcami”,
  • udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
  • sprawianie pogrzebów,
  • przyznawanie i wypłacanie pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie się,
  • przyznawanie w wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,
  • pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom w celu wzmocnienia lub odzyskania zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu sprzyjających temu celowi,
  • zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków,
  • współpraca z działającymi na terenie Gminy instytucjami, organizacjami charytatywnymi, fundacjami i osobami fizycznymi w celu jak najpełniejszej realizacji pomocy społecznej,
  • propagowanie idei pomocy dla najbardziej potrzebujących poprzez organizowanie spotkań, dyskusji, akcji charytatywnych,
  • organizowanie świetlic dla dzieci z grup ryzyka.
  • prowadzenie środowiskowego domu samopomocy oraz mieszkań chronionych jako środowiskowych form pomocy o zasięgu lokalnym i kierowanie do nich osób wymagających tego rodzaju opieki.
 2. GOPS realizuje zadania własne i obowiązkowe Gminy oraz zadania zlecone zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej

Adresy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w Pomorskim:

 1. Wejherowo
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. os. Przyjaźni 6; 84-200 Wejherowo
  Tel.(058) 6727824; fax. (058) 6727824
 2. Rusocin
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Rataja 5; 83-031 Rusocin
  Tel.(058) 6911501; fax. (058) 6911501
 3. Liniewo
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Wyzwolenia 9; 83-420 Liniewo
  Tel. (058) 6878048
 4. Chojnice
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. 31 Stycznia 56a; 89-600 Chojnice
  Tel. (052) 3973496
 5. Lichnowy
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Tczewska 6; 82-224 Lichnowy
  Tel .(055) 2712786; fax. (055) 2712723
 6. Czarna Dąbrówka
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Czarna Dąbrówka 33; 77-116 Czarna Dąbrówka;
  Tel. (059) 8212660; fax. (059) 8212660
 7. Pszczółki
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Pomorska 18; 83-032 Pszczółki
  Tel. (058) 6839096; fax. (058) 6829195
 8. Kościerzyna
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Strzelecka 9; 83-400 Kościerzyna
  Tel.(058) 6866557
 9. Główczyce
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Słupska 21; 76-220 Główczyce
  Tel. (059) 8116015; fax. (059) 8116015
 10. Chmielno
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Świętopełka 1; 83-333 Chmielno
  Tel. (058) 6842215; fax. (058) 6842215
 11. Miłoradz

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
  ul. Żuławska 9; 82-213 Miłoradz
  Tel. (055) 2711485

 12. Borzytuchom
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Zwycięstwa 56; 77-141 Borzytuchom
  Tel. (059) 8211316 w. 38; fax. (059) 8211390
 13. Sierakowice
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Kartuska 23a; 83-340 Sierakowice
  Tel.(058) 6819392; fax. (058) 6819392
 14. Koczała
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Zielona 2; 77-220 Koczała
  Tel. (059) 8574430; fax. (059) 8574201
 15. Gniewino
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Gniewino 43; 84-250 Gniewino
  Tel. (058) 6767213; fax. (058) 6767226
 16. Stare Pole
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Marynarki Wojennej 6; 82-220 Stare Pole
  Tel. (055) 2713046; fax. (055) 2713046
 17. Morzeszczyn
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. 22 Lipca 4; 83-132 Morzeszczyn
  Tel. (058) 5362724 w. 10; fax. (058) 5362792
 18. Somonino
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Ceynowy 21; 83-314 Somonino
  Tel.(058) 6841326; fax. (058) 6841144
 19. Puck
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. 10 Lutego 29; 84-100 Puck
  Tel. (058) 6732096 w. 27
 20. Lipnica
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Słomińskiego 19; 77-130 Lipnica
  Tel. (059) 8218311; fax. (059) 8218317
 21. Karsin
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Długa 222; 83-440 Karsin
  Tel. (058) 6873120 w. 37; fax. (058) 6873120
 22. Sztutowo
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
  ul. Gdańska 55; 82-110 Sztutowo;
  Tel. (055) 2477109; fax. (055) 2478396
 23. Suchy Dąb
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Gdańska 17a; 83-022 Suchy Dąb
  Tel. (058) 6828682
 24. Malbork
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Ceglana 7; 82-200 Malbork
  Tel. (055) 2729401
 25. Stężyca
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Sobieskiego 14; 83-322 Stężyca
  Tel. (058) 6843480; fax. (058) 6843344
 26. Potęgowo
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Kościuszki 5; 76-230 Potęgowo
  Tel. (059) 8115114; fax. (059) 8115114
 27. Kolbudy
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Staromłyńska 1; 83-050 Kolbudy
  Tel. (058) 6827289
 28. Skórcz
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Główna 28; 83-220 Skórcz
  Tel. (058) 5824718; fax. (058) 5824718
 29. Szemud
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Kartuska 13; 84-217 Szemud
  Tel. (058) 6761190 w. 33; fax. (058) 6761113
 30. Słupsk
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Sportowa 34; 76-200 Słupsk
  Tel. (059) 8428460 w. 32; fax. (059) 8429254
 31. Krokowa
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Kolejowa 21; 84-110 Krokowa
  Tel. (058) 6737091; fax. (058) 6737091
 32. Studzienice
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Kaszubska 7; 77-143 Studzienice
  Tel. (059) 8216593 w. 13; fax. (059) 8216510
 33. Lubichowo
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Zblewska 8; 83-240 Lubichowo
  Tel. (058) 5885226 w. 18; fax. (058) 5885340
 34. Przodkowo
  Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne
  ul. Kartuska 21; 83-304 Przodkowo
  Tel. (058) 6851425 w. 37
 35. Żukowo
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Gdańska 52; 83-330 Żukowo
  Tel. (058) 6818264
 36. Tuchomie
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Sobieskiego 16; 77-133 Tuchomie
  Tel. (059) 8215695 w. 29; fax. (059) 8215610
 37. Osiek
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Wyzwolenia 23; 83-221 Osiek
  Tel. (058) 5821223; fax. (058) 5821223
 38. Linia
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Turystyczna 15; 84-223 Linia
  Tel. (058) 6768580; fax. (058) 6768588
 39. Gardeja
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Kwidzyńska 36; 82-520 Gardeja;
  Tel. (055) 2751421
 40. Człuchów
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Plantowa 28; 77-300 Człuchów
  Tel. (059) 8343796; fax. (059) 8343796
 41. Przywidz
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Gdańska 7; 83-047 Przywidz
  Tel. (058) 6825132; fax. (058) 6825132
 42. Luzino
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Młyńska 7; 84-242 Luzino
  Tel. (058) 6782068 w. 60
 43. Bobowo
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Gdańska 12; 83-212 Bobowo
  Tel. (058) 5621766; fax. (058) 5621723
 44. Mikołajki Pomorskie
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Dzierzgońska 2; 82-433 Mikołajki Pomorskie
  Tel. (055) 2770055
 45. Cewice
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. os. 40-lecia PRL 35; 84-312 Cewice
  Tel. (059) 8611467; fax. (059) 8613173
 46. Kobylnica
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Główna 1; 76-251 Kobylnica
  Tel. (059) 8429616; fax. (059) 8429616
 47. Dziemiany
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. 8 Marca 3; 83-425 Dziemiany
  Tel. (058) 6880002 w. 26; fax. (058) 6880128
 48. Ryjewo
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Lipowa 1; 82-420 Ryjewo
  Tel. (055) 2774293; fax. (055) 2774293
 49. Cedry Wielkie
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Krasickiego 16; 83-020 Cedry Wielkie
  Tel. (058) 6836104 w. 45; fax. (058) 6836166
 50. Skarszewy
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Kościerska 11; 83-250 Skarszewy
  Tel. (058) 5882436
 51. Kołczygłowy
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Słupska 56; 77-140 Kołczygłowy
  Tel. (059) 8213231 w. 25; fax. (059) 8213232 w. 25
 52. Kaliska
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Nowowiejska 2; 83-260 Kaliska
  Tel. (058) 5889201 w. 45; fax. (058) 5889206
 53. Stegna
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Gdańska 7; 82-103 Stegna
  Tel. (055) 2478286; fax. (055) 2478541
 54. Stara Kiszewa
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Ogrodowa 1; 83-430 Stara Kiszewa
  Tel. (058) 6876302 w. 28; fax. (058) 6876745
 55. Starogard Gdański
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Prusa 45; 83-200 Starogard Gdański
  Tel. (058) 5613490; fax. (058) 5613490
 56. Nowa Wieś Lęborska
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Młynarska 11; 84-351 Nowa Wieś Lęborska
  Tel. (059) 8612474; fax. (059) 8612474
 57. Kartuzy
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Hallera 1; 83-300 Kartuzy
  Tel. (058) 6812631; fax. (058) 6812631
 58. Sadlinki
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Kwidzyńska 12; 82-522 Sadlinki
  Tel. (055) 2757582
 59. Ostaszewo
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Ostaszewo 36, 82-112 Ostaszewo
  Tel. (055) 2471561
 60. Sulęczyno
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Kaszubska 26; 83-320 Sulęczyno
  Tel. (058) 6844076; fax. (058) 6844001
 61. Przechlewo
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Szkolna 4; 77-320 Przechlewo
  Tel. (059) 8334604
 62. Kosakowo
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Żeromskiego 69; 81-198 Kosakowo
  Tel. (058) 6791327; fax. (058) 6791744
 63. Choczewo
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Kusocińskiego 5; 84-210 Choczewo
  Tel.(058) 6763422
 64. Trąbki Wielkie
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Gdańska 12; 83-034 Trąbki Wielkie
  Tel. (058) 6837012
 65. Smołdzino
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Kościuszki 3; 76-214 Smołdzino
  Tel. (059) 8117274; fax. (059) 8117460
 66. Lipusz
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Derdowskiego 7; 83-424 Lipusz
  Tel. (058) 6874530 w. 26
 67. Pelplin
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  pl. Grunwaldzki 7; 83-130 Pelplin
  Tel. (058) 5361247; fax. (058) 5363402
 68. Zblewo
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Główna 40; 83-210 Zblewo
  Tel. (058) 5884381 w. 37; fax. (058) 5884569
 69. Trzebielino
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Trzebielino 7a; 77-235 Trzebielino
  Tel. (059) 8580255; fax. (059) 8580167
 70. Nowa Karczma
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Nowa Karczma 11; 83-404 Nowa Karczma
  Tel. (058) 6877127 w. 34
 71. Smętowo Graniczne
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Dworcowa 9; 83-230 Smętowo Graniczne
  Tel. (058) 5619025; fax. (058) 5619025
 72. Kwidzyn
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Grudziądzka 30; 82-501 Kwidzyn
  Tel. (055) 2610447; fax. (055) 2792306
 73. Damnica
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Górna 1; 76-231 Damnica
  Tel. (059) 8113248; fax. (059) 8113046

______________________________
Dane pochodzą ze strony bip.somonino.pl oraz www.ops.pl

Udostępnij

Skip to content