fbpx

Nasza Fundacja zgodnie z ustanowionym statutem może nieść wyłącznie pomoc związaną ze zdrowiem naszych podopiecznych (operacje, rehabilitacja, turnusy rehabilitacyjne, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, protez itp.) nie możemy świadczyć pomocy w kwestiach socjalno-bytowych (opłacać czynszów, czesnego za naukę, rachunków za media czy opał, spłacać kredytów ect.).
Należy przesłać na adres fundacji:

 

  • podanie o dofinansowanie zawierające jasno określony cel i koszt pomocy (faktura proforma zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, kosztorys rehabilitacji, turnusu itp.),
  • orzeczenie o niepełnosprawności,
  • historię choroby lub zaświadczenie lekarskie oraz skierowanie na rehabilitację,
  • zaświadczenia o zarobkach osób pozostających w gospodarstwie domowym lub zarejestrowaniu jako bezrobotni, decyzje o przyznaniu renty lub innych zasiłków i świadczeń socjalnych, alimentacyjnych,
  • opinię o sytuacji materialno-bytowej rodziny z MOPS’u,
  • odmowę lub przyznanie dofinansowania celu wskazanego w podaniu, ze środków NFZ, PFRON’u, MOPS lub PCPR’u,
  • aktualną fotografię dziecka,
  • numer telefonu kontaktowego.

 

Udostępnij

Skip to content