fbpx
Zarząd Fundacji Dzieciom Niepełnosprawnym ”Podaruj Uśmiech” z siedzibą w Gdyni przy ul. Płockiej 5A, serdecznie dziękuje Państwu za ubiegłoroczne wsparcie naszej działalności poprzez przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz naszych podopiecznych, którymi są głównie chore, niepełnosprawne dzieci, cierpiące na porażenie mózgowe oraz inne choroby nabyte i wrodzone. Środki, które udało nam się pozyskać dzięki Państwa wsparciu pomogły sfinansować kosztowne leczenie oraz zabiegi rehabilitacyjne naszych podopiecznych a także zakupiliśmy elektryczny wózek inwalidzki dla Mateusza Jędrych oraz specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny MotoMed Viva 2 dla Nikoli Maćkowiak.

Zarząd Fundacji Dzieciom Niepełnosprawnym ”Podaruj Uśmiech” z siedzibą w Gdyni przy ul. Płockiej 5A, serdecznie dziękuje Państwu za ubiegłoroczne wsparcie naszej działalności poprzez przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz naszych podopiecznych, którymi są głównie chore, niepełnosprawne dzieci, cierpiące na porażenie mózgowe oraz inne choroby nabyte i wrodzone. Środki, które udało nam się pozyskać dzięki Państwa wsparciu pomogły sfinansować kosztowne leczenie oraz zabiegi rehabilitacyjne naszych podopiecznych a także zakupiliśmy elektryczny wózek inwalidzki dla Mateusza Jędrych oraz specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny MotoMed Viva 2 dla Nikoli Maćkowiak.


Ośmielamy się do Państwa – jako do naszych Mecenasów – zwrócić z uprzejmą prośbą o pamięć podczas rozliczania dochodów za rok 2007 i wsparcie naszych małych podopiecznych 1% podatku również w roku bieżącym. Zgodnie z nowymi przepisami przy okazji składania rocznego zeznania podatkowego, wystarczy wskazać w nim pełną nazwę i numer KRS Fundacji: Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym ”Podaruj Uśmiech” KRS 0000245254, a Urząd skarbowy prześle 1% podatku na rachunek bankowy Fundacji.


Informujemy, iż Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym ”Podaruj Uśmiech” jest organizacją pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. ”O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” ( Dz. U. z 2003r, Nr 96, poz. 873, z późn. zm. ) i została wpisana z dniem 1 grudnia 2005 r. na listę Organizacji Pożytku Publicznego dostępną na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl.


Dzięki Państwa pomocy bezbronne, pokrzywdzone przez los dzieci mają szansę żyć i cieszyć się pięknem świata jak ich rówieśnicy. Państwa pomoc napełni ich serca nadzieją, że zobaczą słońce, niebo i kwiaty… Niektóre z nich pierwszy raz w życiu ujrzą twarze swoich najbliższych, postawią swój pierwszy samodzielny krok. Liczymy, iż los niepełnosprawnych dzieci nie pozostanie Państwu obojętny i zechcą Państwo przekazać na ich rzecz 1% należnego podatku, za co z góry gorąco dziękujemy, szczególnie w imieniu wszystkich naszych podopiecznych.

Udostępnij

Skip to content