fbpx

Pan Kamil choruje na dziecięce porażenie mózgowe z porażeniem czterokończynowym oraz padaczkę.

Cierpi na bolesne przykurcze mięśni.

Masz szansę
Poprawić  jakość życia  Kamila przez   opłatę systematycznej rehabilitacji, nierefundowanej przez NFZ i zakup wózka inwalidzkiego. Takie koszty dla Niego samego i rodziny są zbyt wysokie.
To Ty możesz sprawić, że Kamil będzie mógł poruszać się po domu i funkcjonować, ciesząc się życiem.
Pomóż poprzez wpłatę na poniższe konto Fundacji:
Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym ”Podaruj Uśmiech”,
81-535 Gdynia, ul. Płocka 5A
„ING BANK ŚLĄSKI 87 1050 1764 1000 0090 8000 1358”
z dopiskiem „Kamil Tyndzik”

Na powyższe konto darczyńcy mogą przekazywać darowizny finansowe, jak również środki pochodzące z 1% należnego podatku. Zgodnie z aktualnymi przepisami w chwili składania do Urzędu Skarbowego rocznego zeznania podatkowego, wystarczy wskazać numer KRS 0000 245 254 i w rubryce „dodatkowe adnotacje” wpisać „Kamil Tyndzik”, a Urząd Skarbowy przekaże kwotę 1% podatku na rachunek bankowy Fundacji „Podaruj Uśmiech”.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za wszelkie wpłaty dla naszych podopiecznych i podzielenie się Państwa 1% podatku.

Udostępnij

Skip to content