fbpx

Zarząd Fundacji Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Uśmiech” zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową na rzecz naszego podopiecznej Karoliny Ostrowskiej, która od urodzenia  choruje na mózgowe  porażenie  dziecięce pod postacią niedowładu spastycznego czterokończynowego, wodogłowie, padaczkę. Karolina  wymaga częstego odsysania górnych dróg oddechowych i opieki osób trzecich gdyż jest dzieckiem niewidomym  odżywianym przez gantostomię. Najważniejsze dla Karoliny to zapewnienie jej stałej rehabilitacji m.in. poprzez zakup sprzętu zmniejszającego napięcie mięśni tj. maty ozonowej. Z powodu braku prawidłowego przełykania Karolina jak najszybciej potrzebuje ssaku mechanicznego LSU, którego koszt  ok. 6500 zł znacznie przekracza możliwości finansowe rodziny.

 

POMÓŻMY KAROLINIE ZMNIEJSZYĆ NAPIĘCIE MIĘŚNI ABY POPRAWIĆ JEJ WARUNKI ŻYCIA

 

Prosimy o dokonywanie nawet drobnych wpłat na poniższe konto Fundacji:
Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym ”Podaruj Uśmiech”,
81-535 Gdynia, ul. Płocka 5A
„ING BANK ŚLĄSKI 87 1050 1764 1000 0090 8000 1358”
z dopiskiem „Karolina Ostrowska”

Na powyższe konto darczyńcy mogą przekazywać darowizny finansowe, jak również środki pochodzące z 1% należnego podatku. Zgodnie z aktualnymi przepisami w chwili składania do Urzędu Skarbowego rocznego zeznania podatkowego, wystarczy wskazać numer KRS 0000 245 254 i w rubryce „dodatkowe adnotacje” wpisać „Karolina Ostrowska”, a Urząd Skarbowy przekaże kwotę 1% podatku na rachunek bankowy Fundacji „Podaruj Uśmiech”.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za wszelkie wpłaty dla naszych podopiecznych i podzielenie się Państwa 1% podatku.

Udostępnij

Skip to content