fbpx

Zarząd Fundacji Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Uśmiech” zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową na rzecz naszej podopiecznej Kingi Stasiak urodzonej jako wcześniak  z sepsą i krwawieniem do CUN. U Kingi od urodzenia widoczne jest późnienie rozwoju psych – ruchowego dlatego   potrzebuje systematycznej rehabilitacji aby uzyskać jak największa sprawność. Zwichnięte stawy kolanowe, deformacje kończyny dolnej bardzo utrudniają jej motoryczność jednak Kinga pomimo przeciwności losu nie poddaje się ćwicząc motorykę jak również mowę aby jak najlepiej komunikować się z otoczeniem. Pomimo przebytych i czekających ją operacji jest bardzo pogodnym dzieckiem, które zarażając całe otoczenie swym uśmiechem  potrzebuje najlepszej formy  stymulacji rozwoju jaką jest zapewnienie jej systematycznej rehabilitacji. Opieka i miłość rodziny jest olbrzymią pomocą i wsparciem dla niej jednak koszty rehabilitacji znacznie przewyższają możliwości finansowe kochającej ją rodziny. Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie finansowe rehabilitacji Kingi.

 

SYSTEMATYCZNA REHABILITACJA – NAJLEPSZA SZANSA NA SAMODZIELNOŚĆ

 

Prosimy o dokonywanie nawet drobnych wpłat na poniższe konto Fundacji:
Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym ”Podaruj Uśmiech”,
81-535 Gdynia, ul. Płocka 5A
„ING BANK ŚLĄSKI 87 1050 1764 1000 0090 8000 1358”
z dopiskiem „Kinga Stasiak”

Na powyższe konto darczyńcy mogą przekazywać darowizny finansowe, jak również środki pochodzące z 1% należnego podatku. Zgodnie z aktualnymi przepisami w chwili składania do Urzędu Skarbowego rocznego zeznania podatkowego, wystarczy wskazać numer KRS 0000 245 254 i w rubryce „dodatkowe adnotacje” wpisać „Kinga Stasiak”, a Urząd Skarbowy przekaże kwotę 1% podatku na rachunek bankowy Fundacji „Podaruj Uśmiech”.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za wszelkie wpłaty dla naszych podopiecznych i podzielenie się Państwa 1% podatku.

Udostępnij

Skip to content