fbpx
10 marca 2005 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się konferencja pt. „Głosy kobiet w debacie na temat aktywnego obywatelstwa europejskiego” w połączeniu z interaktywnymi warsztatami p.t.: „Jak wyzwolić energię do działania i samorozwoju niepełnosprawnych kobiet?”

10 marca 2005 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się konferencja pt. „Głosy kobiet w debacie na temat aktywnego obywatelstwa europejskiego” w połączeniu z interaktywnymi warsztatami p.t.: „Jak wyzwolić energię do działania i samorozwoju niepełnosprawnych kobiet?”

Konferencja zrealizowana przy finansowym wsparciu Komisji Europejskiej – Dyrektoriatu Generalnego Oświaty i Kultury w ramach projektu „Niepełnosprawni jako wartościowi obywatele społeczeństwa europejskiego” z programu „Community Action Programme to Combat Discrimination 2001-2006” została przygotowana przez Fundację na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” we współpracy z Federacją Organizacji Pozarządowych z Gdyni. Uczestniczyły w niej w szczególności osoby niepełnosprawne oraz przedstawiciele podmiotów i instytucji działających w i na rzecz ich środowiska.

Uczestników przywitali Prezes Fundacji „Pomóż i Ty” – Jacek Sojecki oraz Władysław Kanka – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej. Zainteresowanie tematyką paneli było ogromne. Ponad 130 osób ze szczególnym zainteresowaniem wysłuchało prelekcji na temat równościowej idei świadomego funkcjonowania niepełnosprawnych kobiet i mężczyzn w społeczeństwie obywatelskim oraz roli rodziny i rodziców w wspieraniu osób niepełnosprawnych. Bardzo gorąco przyjęto film – „Dotyk powietrza” który wkrótce będzie prezentowany na festiwalu filmów poświeconych osobom niepełnosprawnym.

Idea aktywnej kobiety poszukującej pracy, pokonującej bariery i ograniczenia spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem uczestników warsztatów przeprowadzonych nieodpłatnie przez Ośrodek Psychologiczno-Pedagogiczny „Razem” z Gdyni dlatego organizatorzy planują ponownie zorganizować warsztaty.

Projekt „Niepełnosprawni jako wartościowi obywatele społeczeństwa europejskiego” objęty został patronatem honorowym Wojewody Pomorskiego – Cezarego Dąbrowskiego; Marszałka Województwa Pomorskiego – Jana Kozłowskiego; Uniwersytetu Gdańskiego; firmy SprintNet; DC Edukacja oraz patronatami medialnymi TVP Gdańsk; Radio Gdańsk; Portalu NGO.PL, Portalu Trójmiasto.pl i Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.

Zapraszamy Państwa w ramach projektu 15 i 16 kwietnia 2005 r. do udziału w Kongresie Pomorskich Organizacji Pozarządowych pt. „Bez barier…” w trakcie którego omówione będą m.in. sposoby wspierania organizacji pozarządowych w ich działalności, kwestie wzmacniania możliwości działań organizacji poprzez wsparcie wymiany informacji i najlepszych praktyk.

Udostępnij

Skip to content