fbpx
25 listopada 2004 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się konferencja pt. „Wzmacnianie aktywności osób i ich organizacji w społeczeństwie obywatelskim UE” w połączeniu z interaktywnymi warsztatami p.t.: „Jak zostać aktywnym obywatelem Europy?”.

25 listopada 2004 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się konferencja pt. „Wzmacnianie aktywności osób i ich organizacji w społeczeństwie obywatelskim UE” w połączeniu z interaktywnymi warsztatami p.t.: „Jak zostać aktywnym obywatelem Europy?”.

Konferencja zrealizowana przy finansowym wsparciu Komisji Europejskiej – Dyrektoriatu Generalnego Oświaty i Kultury w ramach projektu „Niepełnosprawni jako wartościowi obywatele społeczeństwa europejskiego” z programu „Community Action Programme to Combat Discrimination 2001-2006” została przygotowana przez Fundację na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” we współpracy z Federacją Organizacji Pozarządowych z Gdyni. Uczestniczyły w niej w szczególności osoby niepełnosprawne oraz przedstawiciele podmiotów i instytucji działających w i na rzecz ich środowiska.

Uczestników przywitali Prezes Fundacji „Pomóż i Ty” – Jacek Sojecki oraz Vice Wojewoda – Krystyna Gozdawa-Nocoń. Ponad 100 osobom przedstawiono ideę świadomego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie obywatelskim. Ze szczególnym zainteresowaniem wysłuchano prelekcji na temat prawa i systemu legislacyjnego obowiązującego w UE i Polsce przedstawionej przez Pana Jarosława Warylewskiego – Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG i Pana Jarosława Kamińskiego z PFON-u jak również tematykę rzecznictwa praw osób niepełnosprawnych. Ciekawie wg uczestników konferencji przedstawiono w formie prezentacji kwestie wzmacniania możliwości działań organizacji poprzez wsparcie wymiany informacji i najlepszych praktyk wykorzystując najpopularniejsze i najprostsze sposoby jak Internet, plakaty i publikacje.

Niestety nie wszyscy uczestnicy warsztatów przeprowadzonych nieodpłatnie przez Fundację Gospodarczą i Ośrodek Psychologiczno-Pedagogiczny „Razem” z Gdyni aktywnie wzięli w nich udział. Zgłoszeni i potwierdzeni uczestnicy nie informując organizatorów o niestawieniu się na warsztaty nieświadomie zabrali szansę doszkolenia się wielu osobom niepełnosprawnym, którym odmówiono uczestnictwa w trakcie rekrutacji ze względu na ograniczoną do 60 osób liczbę miejsc.

Projekt „Niepełnosprawni jako wartościowi obywatele społeczeństwa europejskiego” objęty został patronatem honorowym Wojewody Pomorskiego – Cezarego Dąbrowskiego; Marszałka Województwa Pomorskiego – Jana Kozłowskiego; Uniwersytetu Gdańskiego; firmy SprintNet; DC Edukacja oraz patronatami medialnymi TVP Gdańsk; Radio Gdańsk; Portalu NGO.PL, Portalu Trójmiasto.pl i Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.

Zapraszamy Państwa do udziału w następnej konferencji realizowanej w ramach projektu 10 marca 2005 r. pt. „Głosy kobiet w debacie na temat aktywnego obywatelstwa europejskiego” w trakcie której omówione będą m.in. trendy dominujące w odniesieniu do płci w sprawach aktywności społecznej i zawodowej oraz sposoby wspierania osób niepełnosprawnych i ich rodzin w radzeniu sobie z niepełnosprawnością.

Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać w Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” z Gdyni, 81-006, ul. Morska 244; tel/fax 0-58-663-81-41 w godz. 9-00 do 17-00.

Udostępnij

Skip to content