fbpx

Krajowy Rejestr Sądowy,

w skrócie KRS, to ogólnopolski rejestr prowadzony przez wydziały gospodarcze sądów rejonowych, w którym rejestrują się różne podmioty np. stowarzyszenia, fundacje, spółki itd.

Wydziały KRS znajdują się we wszystkich miastach wojewódzkich, przy czym w większych miejscowościach mogą to być dwa, trzy wydziały. W sumie jest ich 21.

Cały rejestr jest podzielony na trzy części:

  • rejestr przedsiębiorców
  • rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej rejestr dłużników niewypłacalnych Nowe stowarzyszenie/fundacja rejestruje się w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Dodatkowo, jeśli chce prowadzić działalność gospodarczą musi zarejestrować się w rejestrze przedsiębiorców, który jest także częścią KRS. W KRS uzyskuje się także status organizacji pożytku publicznego.
  • Stowarzyszenia i fundacje mają obowiązek rejestrowania się w KRS.

Wpis do KRS jest obligacyjny dla podmiotów objętych przepisami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. W tych przypadkach dopiero uzyskanie wpisu do rejestru zezwala na legalne podejmowanie czynności prawnych, bez tego np. prowadzenie prawidłowo funkcjonującego przedsiębiorstwa nie jest możliwe. Nad poprawnością danych pieczę sprawuje sąd rejestrowy, który w przypadku wykrycia niezgodności pomiędzy stanem faktycznym, a wpisem dokonanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, ma prawo uruchomić procedurę sądową i wyciągnąć odpowiednie konsekwencje. Dzięki temu możemy być pewni, że dane znalezione w KRS są wiarygodne.

Każda zainteresowana osoba ma prawo przeglądać te informacje i uzyskać odpisy lub wyciągi z rejestru, które można pobierać w agendach Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Wspomóż naszą Fundację – przekaż 1% podając nr KRS 0000 245 254 

w swoim zeznaniu podatkowym.

Udostępnij

Skip to content