Kto może przekazać 1% podatku? |

Kto może przekazać 1% podatku?

Jeden procent

 • Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewid. – PIT 28 
 • Podatnicy prowadzący nie tylko przedsiębiorstwo ale i płacący podatek od najmu – PIT 36 
 • Podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku – PIT 36L 
 • Podatnicy podatku dochodowego od  osób fizycznych zatrudnionych na umowę o pracę, emeryci i renciści, studenci, rozliczający się wspólnie jako małżonkowie, z przychodów praw autorskich i innych praw majątkowych,pozostali nie prowadzący działalności gospodarczej – PIT 37 
 • Podatnicy uzyskujący dochody kapitałowe, w tym z giełdy – PIT 38 
 • Podatnicy którzy uzyskali dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po 31 grudnia 2008 r. – PIT 39 

Podstawa prawna: 

  • art. 26 ust. 1 pkt 9, art. 27d, art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.)
  • art. 14a, art. 27d, art. 21 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 ze zm.)
  • ustawa z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2006 r. nr 217, poz. 1588)
  • art. 3 ust. 2 i ust. 3, art. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 ze zm.)

Udostępnij

 • Published On : 52 lata ago on
 • In The Categories Of : Jeden procent

Inne artykuły z tej kategorii:
Powrót
 • Facebook

 • KRS: 0000 245 254

   

 • Zrzutka dla Arka

 • Anioł Dobroczynności

 • Darowizny

 • Wspierają nas

 • Pitax

  Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
 • Idea Fair Play
Nr konta: ING Bank Śląski 49 1050 1764 1000 0023 0058 3966