fbpx

Zarząd Fundacji Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Uśmiech” zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową na rzecz naszej podopiecznej Marzeny Pazur, która od 13 roku życia choruje na chorobę Leśniowskiego-Crohna tj. nieswoiste zapalenie jelit. Marzena dodatkowo ma problemy kardiologiczne– niedomykalność zastawki mitralnej oraz problemy ze wzrokiem. Nie stać jej na znalezienie niezbędnych funduszy na kosztowną rehabilitację i leczenie ponieważ jej niepełnosprawni rodzice również wymagają opieki. W przyszłości chciałby zostać psychologiem lub pedagogiem i pomagać innym dlatego zwraca się do Państwa o pomoc finansową na rehabilitację, która umożliwi jej samodzielne życie.

POMÓŻMY MARZENIE IŚĆ PRZEZ ŻYCIE

Prosimy o dokonywanie nawet drobnych wpłat na poniższe konto Fundacji:
Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym ”Podaruj Uśmiech”,
81-535 Gdynia, ul. Płocka 5A
„ING BANK ŚLĄSKI 87 1050 1764 1000 0090 8000 1358”
z dopiskiem „Marzena Pazur”

Na powyższe konto darczyńcy mogą przekazywać darowizny finansowe, jak również środki pochodzące z 1% należnego podatku. Zgodnie z aktualnymi przepisami w chwili składania do Urzędu Skarbowego rocznego zeznania podatkowego, wystarczy wskazać numer KRS 0000 245 254 i w rubryce „dodatkowe adnotacje” wpisać „Marzena Pazur”, a Urząd Skarbowy przekaże kwotę 1% podatku na rachunek bankowy Fundacji „Podaruj Uśmiech”.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za wszelkie wpłaty dla naszych podopiecznych i podzielenie się Państwa 1% podatku.

Udostępnij

Skip to content