fbpx
 • Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Społeczna „Teen Challenge”
  ul. Broczyna 11
  77-203 Broczyna poczta: Dretyń
  tel.: (59) 858 16 60
 • Bytowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski „Tęcza”
  ul. 1 Maja 7
  77-100 Bytów
  tel.: (59) 822 26 40
  www: www.tęcza.bytów.pl
 • Koło Dzieci Specjalnej Troski TPD
  ul. Miła 26
  77-100 Bytów
 • Polski Związek Emerytów I Rencistów I Inwalidów – Zarząd Oddziału Okręgowego
  ul. Wojska Polskiego 12
  77-100 Bytów
  tel.:
  email:
  www:
 • Polski Związek Niewidomych – Koło Powiatowe
  ul. Miła 26
  77-100 Bytów
  tel.: 822 62 48
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie „Razem”
  ul. Kochanowskiego 8/10
  77-100 Bytów
  tel.:
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie „Razem”- Warsztaty Terapii Zajęciowej
  ul.Szarych Szeregów 13
  77-100 Bytów
  tel.:
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Kobiet Na Rzecz Kobiet
  ul. Miła 26
  77-100 Bytów
  tel.: (59)8223254
  email: [email protected]
  www:
 • Stowarzyszenie „Podaj Rękę”
  Młocin 32
  83-020 Cedry Wielkie
  tel.: 6927511
  email: [email protected]
  www:
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Promyk”
  ul. Witosa 16
  84-312 Cewice
  tel.: (59) 861 14 11
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Wspierających Osoby Niepełnosprawne W Charzykowach
  ul. Bytowska 2
  89-606 Charzykowy
  tel.:
  email:
  www:
 • ZHP – Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej
  ul. Funka
  89-606 Charzykowy
  tel.: 523 988 009
  email:
  www:
 • Liga Ochrony Przyrody W Chojnicach
  ul. Bytowska 9
  89-600 Chojnice
  tel.:
  email:
  www:
 • Polski Związek Głuchych – Terenowy Ośrodek Rehabilitacji I Wsparcia Społecznego Niesłyszących
  ul. Pl. Jagieloński 1a
  89-600 Chojnice
  tel.:
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie BRAT Rodzin I Ofiar Wypadków Drogowych Spowodowanych Przez Pijanych Kierowców
  ul. Kościerska 9
  89-604 Chojnice
  tel.: (52) 3975994
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Samorządni”
  ul. Angowicka 11
  89-600 Chojnice
  tel.: (52)3978855
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SEMAKO
  ul. Angowicka 45a/16
  89-600 Chojnice
  tel.:
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Osób Z Zaburzeniami Psychicznymi, Ich Rodzin I Przyjaciół „OPYS”
  ul. Gdańska 15b
  89-600 Chojnice
  tel.: (58) 622 88 61
  email:
  www:
 • Towarzystwo Rozwoju Powiatu Chojnickiego
  ul. Piłsudskiego 3
  89-600 Chojnice
  tel.:
  email: [email protected]
  www:
 • Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom”
  ul. Karczemki 41
  80-209 Chwaszczyno
  tel.:
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Rodziców I Opiekunów Działających Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych
  ul. Pomorska10
  89-650 Czersk
  tel.: (52) 398 45 06
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii „Klub Amazonka”
  ul. Sobieskiego 3
  77-300 Człuchów
  tel.: () 0-601 492 852
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Dwa Serca”
  ul. Chrząstówko 1
  77-300 Człuchów
  tel.: (59) 832 21 11
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Dwa Serca”
  ul. Chrząstówko/Chrystopole 1
  71-300 Człuchów
  tel.: (59) 832 21 11
  email:
  www:
 • Biuro Porad Obywatelskich
  ul. Ogrodowa 26
  77-310 Debrzno
  tel.: (59) 833 57 50
  email: [email protected]
  www: www.stowdeb.prv.pl
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta I Gminy Debrzno
  ul. Ogrodowa 26
  77-310 Debrzno
  tel.: (59)8337149; (59) 8335750
  email: [email protected]
  www:
 • Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Ruchowo TPD
  ul. Zawadzkiego 5
  82-440 Dzierzgoń
  tel.:
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych I Ich Rodzin
  ul. Zawadzkiego 11
  82-440 Dzierzgoń
  tel.:
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Wspierające Dzieci I Młodzież Niepełnosprawną „Promyk Nadziei”
  ul. Szkolna 1 Skrytka Pocztowa 17
  84-150 Hel
  tel.: 0-602 869 687
  email:
  www:
 • Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj Trochę Słońca”
  ul. Starkowa Huta 35
  83-312 Hopowo
  tel.: (58) 684 19 10
  email:
  www:
 • Pomorskie Centrum Rehabilitacji W Jarosławcu „Panorama”
  ul. Bałtycka 9
  76-107 Jarosławiec
  tel.: (59) 8109478, 8109479
  email:
  www:
 • Lions Club Jastarnia
  ul. Ogrodowa 92
  84-140 Jastarnia
  tel.: (58) 6752203, 6740355
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Rodziców Wychowujących Dzieci Niepełnosprawne „Dziecko Miłości”
  ul. Nowowiejska
  83-260 Kaliska
  tel.: (58) 588 92 01
  email:
  www:
 • Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym – Koło Terenowe
  ul. Klasztorna 3
  83-30 Kartuzy
  tel.: (58) 6842662
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie „Dla Zdrowia”
  ul. Ceynowy7
  83-300 Kartuzy
  tel.:
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie „Sprawni Inaczej”
  ul. Klasztorna 3
  83-300 Kartuzy
  tel.: (58) 684 02 05
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie KLEKA
  ul. Kościuszki 18
  83-300 Kartuzy
  tel.:
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pogoda”
  83-206 Kleszczewo
  tel.: (58) 561 67 47
  email:
  www:
 • Kolbudzkie Towarzystwo Ekologiczne Im. Prof. J. Aleksandrowicza
  ul. Młyńska 7
  83-050 Kolbudy
  tel.: 682-62-29
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Konarzyńskiej „Konar”
  ul. Szkolna 12
  89-607 Konarzyny
  tel.: 0606 693 270 fax: 833 10 79
  email: [email protected]
  www:
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom I Młodzieży Niepełnosprawnej
  ul. Koniecwałd 1
  82-400 Koniecwałd
  tel.: (55) 277 11 93
  email:
  www:
 • Pomorskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Z Upośledzeniem Umysłowym „Radość”
  ul. Chabrowa 1
  81-198 Kosakowo
  tel.:
  email:
  www:
 • Chojnickie Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii 'Amazonki’
  ul. Długa 31
  83-400 Kościerzyna
  tel.: 058-686 31 42 wew.349,319 Fax: 686-31-41
  email: [email protected]
  www: www.kir.org.pl
 • Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. Długa 31/20
  83-400 Kościerzyna
  tel.: 686 31 42 wew. 349, 319
  email: [email protected]
  www: www.kir.org.pl
 • Kaszubskie Stowarzyszenie Ekologiczne
  Ul Szarlotka 11
  83-400 Kościerzyna
  tel.: 686 77 55
  email:
  www:
 • Liga Kobiet Polskich K.W Kościerzynie
  ul. Długa 6
  83-400 Kościerzyna
  tel.: (58) 686 45 76
  email:
  www:
 • Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym – Koło Terenowe
  ul. Szkolna 2
  83-400 Kościerzyna
  tel.:
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii „Amazonki”
  ul. Piechowskiego 36
  83-400 Kościerzyna
  tel.: (58) 686 31 17
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kościerzyna
  ul. Strzelecka 9
  83-400 Kościerzyna
  tel.: 058/ 686 59 80 Fax: 686 59 83
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Osób Chorych Na SM
  ul. Piechowskiego 36,83-400 Kościerzyna
  83-400 Kościerzyna
  tel.:
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Integracja Soni”
  ul. Piechowskiego 36
  83-400 Kościerzyna
  tel.:
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie „Rodzina” Na Rzecz Rozwoju Miejscowości Pierszczewko – Krzeszna
  ul. Krzeszna 114
  83-316 Krzeszna
  tel.: 058 684 38 30 0692 926 297
  email:
  www:
 • Dom Pomocy Społecznej- Warsztat Terapii Zajęciowej
  ul. Donimirskich 6
  82-500 Kwidzyn
  tel.: (55) 277 42 57
  email:
  www: www.aegee-gdansk.z.pl
 • Koło Aktywnej Rehabilitacji „Hipoterapia” Tpd
  ul. Kamienna 17/21
  82-500 Kwidzyn
  tel.:
  email:
  www:
 • Koło Pomocy Dzieciom TPD
  ul. Kasprowicza 20a
  82-500 Kwidzyn
  tel.: (55) 279 63 69
  email:
  www:
 • Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym – Koło Terenowe
  ul. Grudziądzka 6
  82-500 Kwidzyn
  tel.: (55) 279 59 94
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
  ul. Miłosna 1
  82-500 Kwidzyn
  tel.: 261 22 16
  email: [email protected]
  www:
 • Stowarzyszenie Klub Abstynenta
  ul. 11 Listopada 28
  82-500 Kwidzyn
  tel.: 058/ 261 08 46
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Chwytaj Dzień”
  ul. Kołłątaja 4
  82-500 Kwidzyn
  tel.: () 0-604 933 421
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania
  ul. Kołłątaja 4
  82-500 Kwidzyn
  tel.: (55) 279 30 22
  email:
  www:
 • Koło Ligi Kobiet Polskich W Lęborku
  ul. Łokietka 13
  84-300 Lębork
  tel.:
  email: [email protected]
  www:
 • Lęborskie Katolickie Stowarzyszenie Osób Specjalnej Troski
  Skr. 182
  84-300 Lębork
  tel.:
  email: [email protected]
  www:
 • Lęborskie Stowarzyszenie Diabetyków
  ul. Łokietka 13
  84-300 Lębork
  tel.: 0-608 101 428
  email:
  www:
 • Lęborskie Stowarzyszenie Ekologiczne „Nasza Ziemia”
  ul. Harcerzy 25a
  84-300 Lębork
  tel.: 862 68 79, 608 376 097
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii „Amazonka”
  ul. Zwycięstwa 12
  84-300 Lębork
  tel.: (59) 862 66 87
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Ruchowo „Jesteśmy Razem”
  ul. Łokietka 13
  84-300 Lębork
  tel.: (59) 862 30 39, 604 152 017
  email: [email protected]
  www:
 • Stowarzyszenie Transplantacji Serca – Koło „Pólnoc”
  ul. Dworcowa 9/8
  84-300 Lębork
  tel.: (59) 862 29 02, 0-603 336 902
  email:
  www:
 • Lipuskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”
  ul. J. Lipowa 5
  83-424 Lipusz
  tel.:
  email:
  www:
 • Caritas Archidiecezji Gdańskiej – Stacja Opieki
  ul. Sienkiewicza 50
  80-050 Łapino Kolbudy
  tel.: (58) 682 69 32
  email:
  www:
 • Łebskie Towarzystwo Oświatowe Z Siedzibą W Łebie
  ul. Nadmorska 21
  84-360 Łeba
  tel.:
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”
  ul. Długa 51/1
  84-218 Łęczyce
  tel.:
  email:
  www:
 • Centrum Wolontariatu W Malborku
  ul. Pl. Słowiański 5
  82-200 Malbork
  tel.: (55) 647 99 00
  email: [email protected]
  www: www.airene.pl
 • Polski Związek Głuchych – Terenowy Ośrodek Rehabilitacji I Wsparcia Społecznego Niesłyszących
  ul. Stare Miasto 21
  82-200 Malbork
  tel.:
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie „Dom Fides”
  ul. Zaciszna 9
  82-200 Malbork
  tel.: (55) 273 40 65
  email: [email protected]
  www:
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualną „Parasol”
  ul. Jagiellońska 79 Lok. 82
  82-200 Malbork
  tel.:
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Pomocy „Miś”
  ul. Słowackiego 74
  82-200 Malbork
  tel.: 055 – 272 29 63
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym I Osobom Z Trudnościami W Komunikowaniu Się
  ul. Kotarbińskiego 2a/2
  82-200 Malbork
  tel.: (55) 272 68 05
  email: [email protected]
  www: www.spoamalbork.prv.pl
 • Stowarzyszenie św. Faustyny „Fides”
  ul. Rolnicza 1
  82-200 Malbork
  tel.:
  email:
  www:
 • Urząd Miasta Malborka Referat Spraw Społecznych
  Pl. Słowiański 5
  82-200 Malbork
  tel.:
  email: [email protected]
  www:
 • Stowarzyszenie Dla Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”
  ul. Główna 12
  82-105 Marzęcino
  tel.: (55) 247 12 43
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Osób I Dzieci Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”
  ul. Długa 10
  77-200 Miastko
  tel.:
  email:
  www:
 • Towarzystwo Twórców I Miłośników Kultury „Spichlerz”
  ul. Kaźmierza Wielkiego 29
  77-200 Miastko
  tel.:
  email: [email protected]
  www:
 • Dom Caritas W Minkowicach
  ul. Żwirowa 4
  84-110 Minkowice
  tel.: (58) 673 72 22, 0-603 135 681
  email:
  www: www.gorka.gdansk.dominikanie.pl/index.php
 • Klub Nadmorski. Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego
  ul.Kopernika 17
  82-100 Nowy Dwór Gdański
  tel.: (58) 531 36 42
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie „Nasze Żuławy”
  ul. Morska 24a
  82-100 Nowy Dwór Gdański
  tel.:
  email: [email protected]
  www:
 • Stowarzyszenie Klub Nowodworski
  ul. Kopernika 17
  82-100 Nowy Dwór Gdański
  tel.: (55)247 23 93
  email: [email protected]
  www:
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
  ul. Szkolna 2
  76-230 Potęgowo
  tel.:
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Przewlekle Chorych I Z Zaburzeniami Psychicznymi „Feniks”
  ul. Kuracyjna 30/20L
  82-550 Prabuty
  tel.: (55) 278 27 09
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Wyrównywania Szans „Pomost”
  ul. Raniewo 5/1
  82-550 Prabuty
  tel.: (58) 551 18 15, 551 30 84
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Obrony Lokatorów
  Obrońców Westerplatte 5/10
  80-000 Pruszcz Gdański
  tel.: 6823949
  email:
  www:
 • Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym – Koło
  ul. Łukasiewicza 2
  83-000 Pruszcz Gdański
  tel.: (58) 683 47 53
  email:
  www:
 • Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Umysłowo Koło W Pruszczu Gdańskim
  ul. Obrońców Wybrzeża 11
  83-000 Pruszcz Gdański
  tel.: (58) 683 47 53
  email:
  www:
 • Polskiego Związku Niewidomych- Koło Terenowe
  ul. Chopina 26
  83-000 Pruszcz Gdański
  tel.: 682 21 06
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Gdańskiej
  Al. Wojska Polskiego 37
  83-000 Pruszcz Gdański
  tel.:
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Dzieci, Dorosłych, Ich Rodzin I Opiekunów „Razem”
  ul. Szkolna 4
  77-320 Przechlewo
  tel.:
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie „Tacy Sami”
  ul. Gdańska 3
  83-304 Przodkowo
  tel.: (58) 681 51 28
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga
  Kasztanowa 4, Jodłowno
  83-047 Przywidz
  tel.: 6826802; 5825295
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Rodzin Z Dziećmi Niepełnosprawnymi I Przewlekle Chorymi Oraz Osób Niepełnosprawnych
  ul. Pomorska 18
  83-032 Pszczółki
  tel.:
  email:
  www:
 • Klub Kobiet Po Mastektomii „Amazonki” Sanitas S.C.
  ul. Przebendowskiego 5/4
  84-100 Puck
  tel.: (58) 673 15 79
  email:
  www:
 • Polskie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „Razem”
  ul. Mestwina 32
  84-100 Puck
  tel.:
  email:
  www:
 • Europejskie Ugrupowanie Na Rzecz Edukacji I Kreowania Aktywności-Eureka
  ul. Mickiewicza 19
  84-230 Rumia
  tel.: 671-24-64
  email:
  www: [email protected]
 • Federacja Rumskich Organizacji Pozarządowych
  ul.Mickiewicza 19
  84-230 Rumia
  tel.:
  email: [email protected]
  www:
 • Gdańskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu „Solidarność” Klub Osób Niepełnosprawnych „Tęcza”
  ul. Stoczniowców 7
  84-230 Rumia
  tel.: (58) 671 81 80, 803 30 96
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie „Eureka”
  ul. Mickiewicza 19
  84-230 Rumia
  tel.:
  email: [email protected]
  www:
 • Stowarzyszenie „Pomóż Sąsiadowi”
  ul. Mickiewicza 19
  84-230 Rumia
  tel.:
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Rumian
  ul.Mickiewicza 19
  84-230 Rumia
  tel.:
  email: [email protected]
  www:
 • Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej „Pomoc Osobom Niepełnosprawnym”
  ul. Poznańska 8/47
  84-240 Rumia
  tel.: (58) 671-39-71, 679 42 020 606 42 99 52; 0 604 312 652
  email:
  www:
 • Gminny Klub Sportowy „Sierakowice”
  ul. Kartuska 27
  83-340 Sierakowice
  tel.: 681-51-51
  email:
  www:
 • Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym Koło Sierakowice
  ul. Brzozowa 1
  83-340 Sierakowice
  tel.: 681-62-46
  email: [email protected]
  www:
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
  ul. Brzozowa 1
  83-340 Sierakowice
  tel.: (58) 684 77 57
  email:
  www:
 • Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym – Koło
  ul. Kościerska 11
  83-250 Skarszewy
  tel.: (58) 588 24 63
  email: [email protected]
  www: free.ngo.pl/psouu_skarszewy
 • Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego
  Bolesławowo 15
  83-250 Skarszewy
  tel.: 588-22-36
  email:
  www:
 • Biuro Porad Obywatelskich
  ul. Lutosławskiego 33
  76-200 Słupsk
  tel.: (59) 840 29 20
  email: [email protected]
  www:
 • Centrum Wolontariatu W Słupsku
  ul.Sienkiewicza 7/23
  76-200 Słupsk
  tel.: (59) 840 13 70
  email: [email protected]
  www: www.wolontariat.org.pl/slupsk
 • Klub Kultury Fizycznej, Sportu I Turystyki Inwalidów Wzroku „Zryw”
  ul. H. Sienkiewicza 8
  76-200 Słupsk
  tel.:
  email:
  www:
 • Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Ruchowo Przy Zarządzie Oddziałowym Okręgowego Towarzystwa Pomocy Dzieciom
  ul. Sienkiewicza 5
  76-200 Słupsk
  tel.: (59) 842 74 40
  email:
  www:
 • Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Ruchowo TPD
  ul. Romera 4 M. 121
  76-200 Słupsk
  tel.:
  email:
  www:
 • Koło Przyjaciół Dzieci Z Cukrzycą TPD
  ul. Batorego 7/2
  76-200 Słupsk
  tel.:
  email:
  www:
 • Krajowe Towarzystwo Autyzmu – Oddział Terenowy
  ul. Zamenhofa 1
  76-200 Słupsk
  tel.: (59) 842 05 58, 875 66 03, 0-609 541 500
  email:
  www:
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów I Inwalidów – Zarząd Oddziału Okręgowego
  ul. Zamkowa 4
  76-200 Słupsk
  tel.: (59) 842 65 84
  email:
  www:
 • Polski Związek Głuchych – Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy I Rehabilitacji Dzieci I Młodzieży Z Wadą Słuchu
  ul. Jana Pawła II 1
  76-200 Słupsk
  tel.: (59) 842 86 29
  email:
  www:
 • Polski Związek Głuchych – Terenowy Ośrodek Rehabilitacji I Wsparcia Społecznego Niesłyszących
  ul. Tuwima 23
  76-200 Słupsk
  tel.: (59) 842 42 31
  email:
  www:
 • Polski Związek Niewidomych – Zarząd Okręgu
  ul. Sienkiewicza 8
  76-200 Słupsk
  tel.: (59) 842 26 30
  email:
  www:
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Koło Dziecięce
  ul. Kilińskiego 49
  76-200 Słupsk
  tel.: (59) 842 75 19
  email:
  www:
 • Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym – Koło W Słupsku
  ul. Długosza 22
  76-200 Słupsk
  tel.: (59) 848 10 78, 848 10 79
  email:
  www:
 • Polskie Towarzystwo Dysleksji – Oddział Terenowy Przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  ul. Fabryczna 1
  76-200 Słupsk
  tel.: (59) 811 25 93
  email:
  www:
 • Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomani O/Słupsk
  ul. Sienkiewicza 7/30
  76-200 Słupsk
  tel.: 842 30 33
  email: [email protected]
  www:
 • Pomorskie Stowarzyszenie Chorych Neurologicznie „Epilepsja”
  ul. Sienkiewicza 7/13
  76-200 Słupsk
  tel.:
  email:
  www:
 • Słupskie Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych
  ul. Lutosławskiego 33
  76-200 Słupsk
  tel.: 848 21 03, 842 76 72, fax 840 29 20
  email: [email protected]
  www:
 • Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych I Przedsiębiorczości
  ul. J.Tuwima 22 A
  76-200 Słupsk
  tel.: 059 841 30 32, w.120, fax:059 841 30 38, 0604 415 716
  email:
  www:
 • Słupskie Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych Psychicznie I Nerwowo „Otucha”
  ul. Kościuszki 3,76-200 Słupsk
  76-200 Słupsk
  tel.: (59) 8427540
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Chorych Na Stwardnienie Rozsiane
  ul. Słowiańska 10
  76-200 Słupsk
  tel.: (59) 840 38 02
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii „Amazonki”
  ul. Jaracza 9
  76-200 Słupsk
  tel.: (59) 847 50 92
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Metalowych Serc
  ul. Szczecińska 10
  76-200 Słupsk
  tel.: (59) 843 95 12
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Monar – Ośrodek Readaptacyjno-Rekreacyjny Dla Dzieci Specjalnej Troski
  ul. Gałęzinowo 26
  76-200 Słupsk
  tel.: (59) 846 54 11
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych I Niepełnosprawnych „Wspólny Dom”
  ul. Przemysłowa 33a
  76-200 Słupsk
  tel.: (59) 842 88 61
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Epilepsja”
  ul. Al. Sienkiewicza 7
  76-200 Słupsk
  tel.: (59) 841 45 35
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Ruch Kobiet Do Walki Z Rakiem Piersi „Europa Donna”
  ul. Szarych Szeregów 15
  76-200 Słupsk
  tel.: (59) 842 22 17, 841 03 69
  email:
  www:
 • Związek Miast I Gmin Doliny Rzeki Słupi I Łupawy
  ul. Lutosławskiego 33
  76-200 Słupsk
  tel.: (59)8475350
  email: [email protected]
  www:
 • Klub Kobiet „Amazonka” Przy Sarogardzkim Centrum Rehabilitacji
  Al. Jana Pawła II 6
  83-200 Starogard Gd.
  tel.: (58) 562 88 87
  email:
  www:
 • Polski Związek Głuchych – Terenowy Ośrodek Rehabilitacji I Wsparcia Społecznego Niesłyszących
  ul. Sikorskiego 3
  83-200 Starogard Gdański
  tel.:
  email:
  www:
 • Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym – Koło Terenowe
  ul. Gdańska 6
  83-200 Starogard Gdański
  tel.: (58) 562 40 20
  email:
  www:
 • Forum Polityki Społecznej I Ochrony Środowiska Powiatu Gdańskiego
  ul. Objazdowa 8
  83-010 Straszyn
  tel.: 682 03 72,fax682 02 95
  email: [email protected]
  www:
 • Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga W Kłodawie Gdańskiej
  Jagatowo; Żurawia 44
  83-010 Straszyn
  tel.: 6833163
  email:
  www:
 • Caritas Archidiecezji Gdańskiej – Środowiskowy Dom Samopomocy
  ul. Krzywe Koło 36
  83-022 Suchy Dąb
  tel.: (58) 692 71 13
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Działaczy Kultury Morskiej
  ul. Borcharda 34
  81-198 SUCHY DWÓR
  tel.: 781 78 11
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Pedagogów Specjalnych Na Rzecz Sprawnych Inaczej
  ul. Uśnice 15
  82-400 Sztum
  tel.:
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca”
  ul. Reja 12
  82-400 Sztum
  tel.: (55) 640 62 22, 277 34 43
  email:
  www:
 • Klub Kobiet Po Masektomii „Amazonki” Przy Klinice Chirurgii Onkologicznej- Gdański Filia Tczew
  ul. Żwirki 49
  83-110 Tczew
  tel.:
  email:
  www:
 • Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym – Koło Terenowe
  ul. Wigury 84
  83-110 Tczew
  tel.: (58) 531 66 48, 530 07 56
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Turystycznych Tramp
  ul. Armii Krajowej 21a/3
  83-110 Tczew
  tel.: 509 441 839
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego
  ul. Grunwaldzka 1
  83-110 Tczew
  tel.: (58) 531 55 50
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo
  ul. Jodłowa 3a/8
  83-110 Tczew
  tel.: (58) 532 63 32
  email:
  www:
 • Gminne Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
  ul. Sportowa 4
  83-034 Trąbki Wielkie
  tel.:
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Transplantacji Serca – Koło „Północ”
  ul. Nowowiejska 19 M. 4
  83-110 Tczew
  tel.: (58) 777 03 02, 531 09 39
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Centrum Międzynarodowych Spotkań
  ul. Szkolna 4
  77-133 Tuchomie
  tel.: (59) 821-56-89
  email:
  www:
 • Krajowy Bank Informacji Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
  ul. Grunwaldzka 33/26
  76-270 Ustka
  tel.: (59) 814 68 64
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie „Bene Vita”
  ul. Marynarki Polskiej 83
  76-270 Ustka
  tel.: (59) 814 45 78
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych, Niepełnosprawnych, Osób Starszych I Dzieci „Domino”
  ul. Westerplatte 5
  76-270 Ustka
  tel.: (59) 814 86 11
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Solidarni „Plus”
  ul. Wandzin 1
  77-323 Wandzin
  tel.: fax: 059 832 34 13
  email: [email protected]
  www:
 • Klub Kobiet Po Mastektomii „Amazonki”
  ul. Gdańska 125
  84-200 Wejherowo
  tel.: (58) 672 66 09
  email:
  www:
 • Ognisko Pracy Pozaszkolnej – Warsztat Terapii Zajęciowej
  ul. 3 Maja 49
  84-200 Wejherowo
  tel.:
  email:
  www:
 • Polski Związek Głuchych – Terenowy Ośrodek Rehabilitacji I Wsparcia Społecznego Niesłyszących
  ul. Pucka 10a
  84-200 Wejherowo
  tel.:
  email:
  www:
 • Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe W Wejherowie
  ul. Sobieskiego 255
  84-200 Wejherowo
  tel.: 672 27 75
  email: [email protected]
  www:
 • Powiatowy Animator Współpracy, Starostwo Powiatowe W Wejherowie
  ul. 3 Maja
  84-200 Wejherowo
  tel.:
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie „Stop Przemocy W Rodzinie”
  ul. Kusocińskiego 17
  84-200 Wejherowo
  tel.:
  email: [email protected]
  www:
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Oddziałów Urologii, Oraz Chirurgii Ogólnej I Naczyniowej Szpitala Specjalistycznego W Wejherowie
  ul. Jagalskiego 10
  84-200 Wejherowo
  tel.: 058/ 572 74 20 fax: 572 74 54
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Oddziału Neurologii Szpitala Specjalistycznego W Wejherowie
  ul. Jagalskiego 10
  84-200 Wejherowo
  tel.: 058 572 75 51 677 90 12
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Osób Niesłyszących
  ul. Sobieskiego 279
  84-200 Wejherowo
  tel.:
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny W Wejherowie
  ul. Dworcowa 12
  84-200 Wejherowo
  tel.: 00 606 887 197
  email:
  www:
 • Towarzystwo Przyjaciół Chorych – Hospicjum Domowe W Wejherowie
  ul. 3 Maja 19
  84-200 Wejherowo
  tel.: (58) 672 24 03
  email:
  www:
 • Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” + „Bliżej Siebie”
  Wicko 39
  84-352 Wicko
  tel.:
  email:
  www:
 • Zarząd Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
  ul. Merkleina 1
  84-120 Władysławowo
  tel.:
  email: [email protected]
  www:
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
  ul. Gdyńska 7
  83-330 Żukowo
  tel.: 058/ 681 83 71; 685 96 06
  email: [email protected]
  www:

Udostępnij

Skip to content