fbpx

 

Zarząd Fundacji Dzieciom Niepełnosprawnym „PODARUJ UŚMIECH” zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową na rzecz naszego podopiecznego 3-letniego podopiecznego Jakuba Pawłowskiego, który stracił lewą nóżkę w wyniku komplikacji po szeregu operacji serca w wieku niemowlęcym i związanych z tym zaburzeń krążenia w dolnych partiach ciała. Aby Jakub mógł się poprawnie rozwijać i rozpocząć naukę chodzenia, wymaga zaopatrzenia w protezę nogi, której koszt wynosi 17.120,00 PLN. Sytuacja materialna rodziców nie pozwala na zakup tak drogiego sprzętu.

 

Dzięki Państwa pomocy życie i zdrowie Kubusia ulegnie znacznej poprawie. Będzie mógł prawidłowo rozwijać się, ćwiczyć samodzielne chodzenie a w przyszłości normalnie funkcjonować w życiu społecznym i w pełni cieszyć się pięknem świata tak jak jego zdrowi rówieśnicy. Jeżeli zdecydują się Państwo na udzielenie wsparcia, wpłaty prosimy kierować na konto Fundacji: ING BANK ŚLĄSKI ODDZIAŁ W GDYNI: 49 1050 1764 1000 0023 0058 3966 z dopiskiem „Proteza nogi dla Jakuba Pawłowskiego” lub przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz naszej Fundacji – zgodnie z aktualnymi przepisami w chwili składania do Urzędu Skarbowego rocznego zeznania podatkowego, wystarczy wskazać w nim pełną nazwę i numer KRS Fundacji: Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Uśmiech”, KRS 0000245254 z dopiskiem „dla Jakuba Pawłowskiego” a Urząd Skarbowy przekaże kwotę 1% podatku na rachunek bankowy Fundacji. Darczyńcom przesyłamy potwierdzenie wpłaty darowizny w postaci dyplomów podziękowań nadając tytuł Mecenasa Fundacji „Podaruj Uśmiech”.

 

Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Uśmiech” jest organizacją pożytku publicznego OPP, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. „O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Dz. U. z 2003r, Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) i z dniem 1 grudnia 2005 r. została wpisana na listę Organizacji Pożytku Publicznego dostępną na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl.

 

Liczymy, iż los niepełnosprawnych dzieci nie pozostanie Państwu obojętny i zechcą Państwo wspomóc nasze działania poprzez darowiznę finansową lub przekazanie 1% należnego podatku dla Jakuba Pawłowskiego lub innych podopiecznych Fundacji, za co z góry gorąco w ich imieniu dziękujemy.

 

Dzięki wsparciu naszych wspaniałych darczyńców w 2009 r. została zakupiona proteza.
Gorąco dziękujemy za okazaną pomoc i zrozumienie nie tylko w imieniu własnym, ale przede wszystkim w imieniu podopiecznego Jakuba Pawłowskiego i jego rodziców.

 

Udostępnij

Skip to content