fbpx

Czy na złożenie wszystkich druków PIT mamy tyle samo czasu? Nie. Dowiedz się, jakie są terminy składania deklaracji podatkowych w 2015 roku.

Pobierz program PIT-OPP 2014 Uruchom PIT On-Line

Do kiedy PIT-y?

Choć na złożenie większości formularzy podatkowych mamy czas do końca wrześnie, nie wszystkie deklaracje obowiązuje ten sam termin. Warto więc dowiedzieć się jeszcze zanim przystąpimy do wypełniania druków PIT, do kiedy należy złożyć poszczególne z nich.
W roku 2015 obowiązywać będą następujące terminy składania PIT-ów:

31 stycznia 2015:

 • PIT 16A

   (podatek opłacany w formie karty podatkowej)

 • PIT 19A

    (formularz przeznaczony dla duchownych)

 • PIT 28

    (firmy rozliczane ryczałtowo)

28 lutego 2015

 • PIT 40

    (składany przez płatnika w imieniu pracownika)

 • PIT 40A

    (dotyczący składek ZUS za świadczeniobiorcę)

30 kwietnia 2015

 • PIT 36

    (za działalność gospodarczą)

 • PIT 36L

    (za działalność gospodarczą rozliczaną liniowo)

 • PIT 37

    (za dochody uzyskane z tytułu umowy: o pracę, o dzieło, zlecenie; a także świadczeń socjalnych)

 • PIT 38

    (za dochody uzyskane z giełdy)

 • PIT 39

    (za dochodu uzyskane ze sprzedaży nieruchomości)

Jak możemy składać formularze?

Kiedy znamy już wszystkie terminy PIT, warto zastanowić się nad sposobem, w jaki dostarczymy naszą deklarację do urzędu skarbowego. Obecnie istnieje na to kilka sposobów.

Druki PIT możemy dostarczyć:
Osobiście – składamy je w okienku podawczym wyznaczonego nam Urzędu
Skarbowego

Przez Internet – wysyłamy je w formie elektronicznej

KRS: 0000 245 254

Pobierz program PIT-OPP 2014 Uruchom PIT On-Line

Korespondencyjnie – za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Polskiego
Urzędu Konsularnego
Pamiętajmy, że kiedy chcemy wysłać druk PIT pocztą w dzień, do kiedy PIT należy składać, za datę złożenia druku uznaje się datę stempla pocztowego

Udostępnij

Skip to content