fbpx

STW ALTERI jest pierwszą, i jak dotąd, jedyną organizacją w Polsce szkolącą psy na potrzeby osób niepełnosprawnych, a także przygotowującą osoby niepełnosprawne do samodzielnej pracy z psami. Również jako jedyna polska organizacja, są stowarzyszeniem zaakceptowanym przez Delta Socjety (organizację nadrzędną, skupiającą stowarzyszenia całego świata) i uwzględnionym w międzynarodowym spisie organizacji szkolących psy dla osób niepełnosprawnych.

Celem organizacji jest między innymi popularyzacja roli pas jako pomocnika osoby niepełnosprawnej. Dotychczas znaną funkcją, pełnioną przez odpowiednio wyszkolone psy, była jedynie rola psa-przewodnika osoby niewidomej, w ostatnich latach pojawiły się nieśmiałe próby wykorzystania psów w terapii kontaktowej, zwanej popularnie dogoterapią (patrz tutaj). Obecnie należą tu zarówno psy szkolone jako service-dog (pies pomocnik) towarzyszące osobom niepełnosprawnym ruchowo, jak też psy dla osób chorych na epilepsje (seizure alert dog), których zadaniem jset ostrzeganie przed zbliżającym się atakiem, tak aby chory mógł zająć wygodną pozycję, zażyć leki lub poinformować opiekuna, czy psy dla niesłyszących (hearing dog) sygnalizujące pukanie do drzwi, alarm przeciwpożarowy, płacz dziecka oraz psy dla osób z trudnościami w chodzeniu (walking dog). W związku z tym, jako Stowarzyszenie, skupiają się obecnie głównie na podkreśleniu możliwości oraz przedstawieniu zadań, jakie pies może spełniać w życiu osoby niepełnosprawnej, a także wskazaniu jego funkcji terapeutycznej.

Założenia szkoleniowe zawarte w stosowanej przez nas metodzie pokrywają się z niektórymi technikami terapeutycznymi, nastawionymi głównie na uczenie się i rozwiązywanie problemów. Szkolenie psa polega w tym przypadku na zaplanowaniu okresowych działań, na które składają się: określenie jasnych celów w szkoleniu, zaplanowanie sposobów ich osiągnięcia, przewidywanie konsekwencji zachować psa wynikających z określonych działań szkoleniowych.

Mając na uwadze główne cele i dążąc do ich zrealizowania, stowarzyszenie Alteri nawiązało kontakty i współpracę z organizacjami zagranicznymi, m. in. ze stowarzyszeniem zrzeszającym i wspierającym europejskie organizacje zajmujące się przygotowywaniem psów do pracy z osobami niepełnosprawnymi Assistance Dogs Europe (ADEu), którego celem jest upowszechnianie programu psów pomocników na całym świecie, oraz Delta Society – nadrzędną organizacją cieszącą się międzynarodowym uznaniem i poparciem profesjonalistów, integrującą działalność środowisk szkoleniowców, terapeutów i osób niepełnosprawnych. Na podstawie ich wieloletnich doświadczeń, również w Polsce wprowadzany jest analogiczny program propagujący użyteczność psa-pomocnika dla osoby niepełnosprawnej.

Więcej o organizacji oraz możliwość kontaktu: www.alteri.ipon.pl

______________________________
Źródło: „Człowiek niepełnosprawny – rodzina i praca” pod redakcją Małgorzaty Kościelskiej i Bassama Aouila, na postawie artykułu Magdaleny Samitowskiej i Moniki Wysokińskiej „Pomoc psa w życiu osób niepełnosprawnych”

Udostępnij

Skip to content