fbpx

Sławek BerkaZarząd Fundacji Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Uśmiech” zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową na rzecz naszego podopiecznego Sławomira Berki, który cierpi na miopatię nieznanego pochodzenia. Grupę chorób, w których dochodzi do uszkodzenia mięśni i ich osłabienia. Do 18 roku życia był wesołym, pełnym życia, uprawiającym sport (reprezentantem szkoły w koszykówce) młodym człowiekiem. Nagle, w ciągu jednego dnia Jego świat zmienia się, nie może wstać z pozycji klęczącej. Od tego momentu wielokrotnie hospitalizowany, leczony sterydami i immunoglobinami. Niestety w stanie zdrowia Sławomira nie nastąpiła poprawa. Kilkakrotnie przeprowadzona biopsja mięśni, nie ustaliła przyczyny choroby. Obecnie jest w stanie poruszać się jedynie po terenie płaskim lub powierzchniach o niewielkim stopniu nachylenia (podjazdy dla wózka inwalidzkiego) za pomocą kul, ma poważne trudności ze wstawaniem z łóżka, nie potrafi utrzymać pozycji kucznej, zmuszony jest do użycia kończyn górnych w celu zmiany pozycji ciała. Postępujący spadek sprawności uniemożliwia mu samodzielne funkcjonowanie, wymaga okresowej pomocy osób trzecich oraz sprzętu ortopedycznego, a także modyfikacji codziennie wykorzystywanych urządzeń np. sanitarnych, samochodu. Dotychczasowy przebieg i rozwój choroby oraz wyniki dotychczas stosowanej terapii nie rokują pomyślnie co do poprawy stanu zdrowia Sławomira. Z uwagi na ograniczoną sprawność ruchową towarzyszącą chorobie nie ma możliwości podjęcia pracy. Utrzymuje się tylko z renty socjalnej. Wskazany jest oszczędny tryb życia. Aby złagodzić objawy choroby i opóźnić jej rozwój potrzebuje stałej rehabilitacji oraz przystosowanie mieszkania dla ułatwienia codziennego funkcjonowania. Niestety Sławomira i jego rodziców nie stać na zapewnienie mu właściwej opieki. Dlatego proszą o każdą formę wsparcia z Państwa strony. Sławomir mimo choroby ukończył studia z dziedziny pedagogiki, postępy choroby uniemożliwiły mu jednak kontynuowanie studiów na wymarzonym kierunku – teologii. Bez pomocy ludzi dobrej woli jego świat może zamknąć się w czterech ścianach. Nie pozwólmy, żeby młody człowiek pozostał bez pomocy i odszedł w cień życia.

SZCZĘŚCIE TO ZNACZY POMÓC I SPEŁNIĆ MARZENIA

Prosimy o dokonywanie nawet drobnych wpłat na poniższe konto Fundacji:
Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym ”Podaruj Uśmiech”,
81-535 Gdynia, ul. Płocka 5A
„ING BANK ŚLĄSKI 87 1050 1764 1000 0090 8000 1358”
z dopiskiem
„rehabilitacja Sławomira Berki”

Na powyższe konto darczyńcy mogą przekazywać darowizny finansowe, jak również środki pochodzące z 1% należnego podatku. Zgodnie z aktualnymi przepisami w chwili składania do Urzędu Skarbowego rocznego zeznania podatkowego, wystarczy wskazać numer KRS 0000 245 254 i w rubryce „dodatkowe adnotacje” wpisać „rehabilitacja Sławomira Berki„, a Urząd Skarbowy przekaże kwotę 1% podatku na rachunek bankowy Fundacji „Podaruj Uśmiech”.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za wszelkie wpłaty dla naszych podopiecznych i podzielenie się Państwa 1% podatku.

Udostępnij

Skip to content