fbpx
Program pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego pracę osobom niewidomym i niedowidzącym – „Komputer dla Homera”

Program pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego pracę osobom niewidomym i niedowidzącym – „Komputer dla Homera”

Celem programu jest pomoc finansowa dla osób niewidomych i niedowidzących w postaci dofinansowania zakupu nowoczesnego, podstawowego oraz specjalistycznego sprzętu komputerowego i elektronicznego wraz z odpowiednim oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, który umożliwi:

 • zatrudnienie i samodzielną pracę
 • naukę oraz zdobycie wiedzy
 • zdobycie umiejętności pozwalających na usamodzielnienie się
Adresatami programu są:
 1. Pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 2. Niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 18 z dysfunkcją narządu wzroku, jeśli:
  • posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, lub
  • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
Jeżeli treść tych orzeczeń (pkt. 2, ppkt. a i b) nie wskazuje na przyczynę orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, dokumentem potwierdzającym rodzaj schorzenia będącego przyczyną niepełnosprawności jest zaświadczenie wydane przez lekarza prowadzącego.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest:

 1. wykonywanie przez osobę niepełnosprawną pracy zarobkowej lub zarejestrowanie się w urzędzie pracy w przypadku osób bezrobotnych lub poszukujących pracy

  lub

 2. uczenie się lub studiowanie.
Wnioski składa się w oddziałach wojewódzkich Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje o programie, terminach składania wnioksów oraz siedzibach regionalnych PFRON dostępne są na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychwi Marek Pienczyn z Urzędu Miasta Gdyni.

Udostępnij

Skip to content