fbpx

REGULAMIN LOSOWANIA NAGRODY 

w  akcji „Wypełnij PIT i podaruj uśmiech”

image001

 

Organizatorem akcji jest Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Uśmiech” z siedzibą w Gdyni przy ulicy Płockiej 5A, tel. 58 663-81-41, zwana w dalszej treści Regulaminu „Fundacją”.

 1. Akcja „Wypełnij PIT i podaruj uśmiech” jest skierowana do biur rachunkowych rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych PIT za rok 2013.
 2. Celem akcji jest wsparcie osób niepełnosprawnych, podopiecznych Fundacji „Podaruj Uśmiech” oraz wyrażenie podziękowania osobom, które zdecydowały się przekazać 1% swojego podatku na rzecz podopiecznych Fundacji.
 3. Rozliczenia PIT-u można dokonać za pomocą programu umieszczonego na stronie Fundacji www.podarujusmiech.demotest.pl , lub w inny dowolny sposób.
 4. W losowaniu biorą udział biura rachunkowe, które spełniły łącznie następujące warunki:
  • Zadeklarowały swój udział w konkursie do dnia 28.02.2014 roku poprzez rejestrację w bazie danych dostępnej na stronie: https://podarujusmiech.org/pl/jeden-procent/konkurs.html
  • Rejestracja w bazie danych wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.
  • Decydującym kryterium losowania zwycięzcy jest przekazanie największej ilości danych osobowych osób fizycznych deklarujących w rozliczeniu podatkowym za 2013 rok 1 % wsparcie na rzecz Fundacji „Podaruj uśmiech” (z zastrzeżeniem zachowania zasad Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r.)
  • Podczas losowania brane będą pod uwagę wyłącznie deklaracje podatników, którzy zaznaczyli opcję „Wyrażam zgodę” w rubryce „Informacje uzupełniające” (w druku PIT-36 – pole 308, PIT-36L – pole 54 , PIT-37 – pole 127, PIT-38 pole 61 , PIT-39 – pole 54).
  • Termin przekazania danych osobowych podatników kończy się z dniem 15.05.2014r.
 5. Weryfikacja spełnienia kryteriów określonych w punkcie 4 będzie dokonywana na podstawie informacji przekazanych przez właściwe Urzędy Skarbowe.
 6. Nagrodą jest Laptop Lenovo klasy Core i5.
 7. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 19.12.2014r. po zakończeniu przekazywania przez Urzędy Skarbowe wpłat oraz informacji o osobach ich dokonujących., tj. do 30.11.2014r.
 8. Nagroda zostanie przekazana laureatowi w terminie 14 dni od wyłonienia zwycięzcy.
 9. W przypadku braku kontaktu laureata lub po nieudanej próbie doręczenia jej pod wskazany w formularzu adres, nagroda zostanie przydzielona kolejnej osobie z najwyższym wynikiem. Termin przekazania nagrody nastąpi najpóźniej do 24.12.2014r.
 10.  Wszyscy darczyńcy, którzy wyrażają zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych otrzymają imienne podziękowania od Fundacji.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku małego zainteresowania.

Udostępnij

Skip to content