fbpx

REGULAMIN LOSOWANIA NAGRODY
w akcji „Wypełnij PIT z uśmiechem i wygraj laptopa


 1. Organizatorem akcji jest Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Uśmiech” z siedzibą w Gdyni przy ulicy Płockiej 5A, tel. 58 663-81-41, zwana w dalszej treści Regulaminu „Fundacją”.
 2. Akcja „Wypełnij PIT z uśmiechem i wygraj laptopa” jest skierowana do osób rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych PIT za rok 2010.
 3. Celem akcji jest wyrażenie podziękowania osobom, które zdecydowały się przekazać 1% swojego podatku na rzecz podopiecznych Fundacji.
 4. Rozliczenia PIT-u można dokonać za pomocą programu umieszczonego na stronie Fundacji www.podarujusmiech.demotest.pl , lub w inny dowolny sposób.
 5. W losowaniu biorą dział wszyscy darczyńcy, którzy spełnili łącznie następujące warunki:
  1. złożyli deklarację w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT w ustawowym terminie od 01.01.2011r do 02.05.2011r.
  2. przekazali 1% podatku na rzecz Fundacji Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Uśmiech”
  3. zaznaczyli opcję „Wyrażam zgodę” w rubryce „Informacje uzupełniające” (w druku PIT-36 – pole 308, PIT-36L – pole 54 , PIT-37 – pole 127, PIT-38 – pole 61 , PIT-39 – pole 54).
 1. Weryfikacja spełnienia kryteriów określonych w punkcie 5 będzie dokonywana na podstawie informacji przekazanych przez właściwe Urzędy Skarbowe.
 2. Nagrodą jest laptop Toshiba Satellite A660.
 3. Rozstrzygnięcie nastąpi w terminie 14 dni po zakończeniu przekazywania przez Urzędy Skarbowe wpłat oraz informacji o osobach ich dokonujących.
 4. Zwycięzca zostanie wyłoniony drogą losowania, przeprowadzonego komisyjnie w siedzibie Fundacji przy użyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Wyniki losowania zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości na stronie Fundacji.
 5. Nagroda zostanie przekazana laureatowi w terminie 7 dni po losowaniu.
 6. W przypadku, jeżeli laureat nie będzie chciał odebrać nagrody, lub też dwukrotna próba jej doręczenia pod wskazany w formularzu adres zakończy się niepowodzeniem, losowanie zostanie powtórzone w ciągu siedmiu dni.

 

{backbutton}

Udostępnij

Skip to content