fbpx

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 8
ul. Orłowska 27/33, 81-522 Gdynia
tel. 624 84 62

Szkoła Podstawowa nr 47
ul. Nagietkowa 73, 81-589 Gdynia
tel. 629 00 37

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 35
ul. Uczniowska 1, 81-647 Gdynia
tel. 634 09 74

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 28
ul. Zielona 53, 81-195 Gdynia
tel. 665 84 62

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Meissnera 9, 80-462 Gdańsk
tel/fax58-3469432,

Szkoła Podstawowa nr 24
ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk
tel/fax: 341 29 32,

Szkoła Podstawowa nr 44
ul. Jagielońska 24, 80-366 Gdańsk
tel/fax 553 04 71

Szkoła Podstawowa nr 8
ul. Dragona 2, Gdańsk
Tel .300 48 75, fax. 303 65 79

Szkoła Podstawowa nr 61 im.J Wybickiego
ul.Sienna 26, 80-605 Gdańsk
tel/fax: 307 38 23

Szkoła Podstawowa nr 67
ul.Żabi Kruk 5, 80-822 Gdańsk
tel.3012745, fax. 320 32 49,
email: [email protected]

Szkoła Podstawowa nr 79
ul.Kołobrzeska 49, 80-391 Gdańsk
tel/fax: 553 12 60
email: [email protected]

Szkoła Podstawowa dla Dzieci Niedosłyszących
ul. gen. Halera 9, 81-453 Gdynia
tel/fax: 622 22 24

Szkoła Podstawowa nr 34
ul. Cylkowskiego 5, 81-465 Gdynia
Tel. 622 14 34, fax: 622 83 33
email: [email protected]

Szkoła Podstawowa nr 4
ul. Kasprowicza 16, 80-000 Pruszcz Gdański
Tel. 682 10 48
email: Zygi@oświataorg.pl

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. 31 Stycznia 21/23, 89-600 Chojnice
Tel. 397-50-39

Szkoła Podstawowa nr 10
ul. M.Konopnickiej 11, 83-110 Tczew
Tel. 531 17 07

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. T. Kościuszki 14, 84-300 Lębork
Tel. (059) 863 18 15

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20
ul. Gojawiczyńskiej 10, 80-271 Gdańsk-Morena
tel. 341 01 67, 345 82 78, fax: 58-34768-81
email [email protected]

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1
Ul. Płk. Dąbka 277, 81-155 Gdynia,
tel. 625 48 55
Przeznaczony jest dla uczniów, u których stwierdzono niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną. Ośrodek prowadzi również przedszkole dla dzieci od 3 roku życia. Oferta terapeutyczna przedszkola obejmuje m.in. muzykoterapię, terapię plastyką, elementy metody Domana, stymulację polisensoryczną, chromoterapię, dogoterapię, zajęcia logopedyczno-terapeutyczne. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o niepełnosprawnosci lub orzczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 17
ul. Witomińska 25, 81-311 Gdynia,
tel. 620 72 25
Przeznaczony jest dla uczniów z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Obejmuje szkołę podstawową i gimnazjum. Szkoła prowadzi oddziały dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz dla uczniów z autyzmem. Wymagane jest orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W skład Zespołu weszła 3-letnia szkoła przysposabiająca do pracy do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NR 1
ul. Hallera 9, 81-453 Gdynia,
tel. 622 22 24
W skład zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące dla Dzieci Niedosłyszących. Uczniowie objęci są terapią logopedyczną, pedagogiczną i psychologiczną oraz indywidualną rewalidacją. Klasy liczą nie więcej niż 8 osób, a sale lekcyjne wyposażone są w specjalistyczną aparaturę. Nauczyciele mają kwalifikacje z zakresu surdopedagogiki oraz posługują się jezykiem migowym. Szkoła organizuje obozy rehabilitacyjne w formie „zielonej szkoły”.

GDYŃSKA SZKOŁA SPOŁECZNA
ul. Kapitańska 37, 81-249 Gdynia,
tel. 621 65 00,
e-mail: [email protected]
Przyjmuje dzieci niewidome i niedowidzące. Posiada nowoczesną pracownię informatyczną wyposażoną w stanowiska dla osób z dysfunkcją wzroku. Zapewnia pomoc tyflopedagoga i nauczyciela Braille’a. Mała liczebność klas umożliwia indywidualne podejście do każdego ucznia. Po lekcjach można skorzystać ze świetlicy. Szkoła prowadzi nauczanie na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Kształcenie jest bezpłatne. Stowarzyszenie Nauczycieli w Gdyni planuje uruchomić Pomorskie Centrum Wczesnego Wspomagania i Rozwoju dla Dzieci z Dysfunkcją Wzroku. Będzie to placówka o charakterze edukacyjno-rehabilitacyjnym, nastawiona na specjalistyczną pomoc dziecku, rodzinie i nauczycielom.
______________________________
Dane pochodzą ze stron Pomorskiego Kuratorium Oświaty.

Udostępnij

Skip to content