fbpx
 • Gdańskie Towarzystwo Pomocy Dzieciom Chorym Na Astmę I Alergię
  ul. Polanki 119
  80-308 Gdańsk
  tel.: 554 30 90
  email: [email protected]
 • Gdańskie Towarzystwo Promocji Kultury Akademickiej
  ul. Wita Stwosza 58/2
  80-952 Gdańsk
  tel.: 5529450; 5529300
  email: [email protected]
  www:
 • Polskie Towarszystwo Hipoterapeutyczne – Oddział Pomorski
  ul. Gryglewskiego 20
  80-301 Gdańsk
  tel.: (58) 556 00 57
 • Polskie Towarzystwo Dysleksji – Zarząd Główny Przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
  ul. Pomorska 68
  80-343 Gdańsk
  tel.: (58) 557 05 31 wew. 333
  email: [email protected]
  www: dysleksj.univ.gda.pl
 • Polskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej/Ognisko „Rozstaje” Ośrodek Promocji Zdrowia I Rehabilitacji
  ul. Kombatantów 4
  80-464 Gdańsk
  tel.: 346 57 80, 0-506 502 808 fax: 511 71 50, 346 92 78
  email: [email protected]
  www: free.ngo.pl/tkkf_rozstaje
 • Towarzystwo Opieki Nad Zwierzetami W Polsce Zarząd Okręgu W Gdańsku
  ul. Wyspiańskiego 30
  80-434 Gdańsk
  tel.:
  email:
  www:
 • Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych – Pomorski Oddział Terenowy Z Siedzibą W Gdańsku
  ul. Chałubińskiego 19/28
  80-807 Gdańsk
  tel.:
  email:
  www:
 • Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej
  Skr. Poczt. 204, Gdańsk 6
  80-952 Gdańsk
  tel.: 301 00 00
  email: [email protected]
  www:
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego – Oddział Wojewódzki
  ul. Dyrekcyjna 5
  80-852 Gdańsk
  tel.: (58) 301 74 61, 301 74 41 wew. 47 fax: 301 02 62
  email: [email protected]
  www: www.zycie.ot.pl
 • Polskie Towarzystwo Walki Z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku 
  ul. Polanki 119
  80-308 Gdańsk
  tel.: 58 554 30 96
  email: [email protected]
  www: www.muko.gda.pl
 • Towarzystwa Miłośników Lwowa
  ul. Długa 56/1
  80-831 Gdańsk
  tel.:
  email:
  www:
 • Towarzystwo Edukacji „Wiedza Powszechna”
  ul. Startowa 21 F/12
  80-461 Gdańsk
  tel.: 557-42-76, fax: 552-11-02
  email: [email protected]
  www: www.tewp.org.pl
 • Towarzystwo Gdańsk – Niderlandy
  ul. Dyrekcyjna 6/407
  80-852 Gdańsk
  tel.: fax: 305-37-46
  email:
  www: www.ekos.gda.pl
 • Towarzystwo Im. Chopina
  ul. Gnilna 3
  80-847 Gdańsk
  tel.:
  email:
  www:
 • Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Ośrodek Promocji Zdrowia I Rehabilitacji
  ul. Kombatantów 4
  80-463 Gdańsk
  tel.: (58) 346 57 80
  email:
  www:
 • Towarzystwo Naukowe Organizacji I Kierownictwa
  ul. Grunwaldzka 8
  80-236 Gdańsk
  tel.: 583 419 370
  email: [email protected]
  www:
 • Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko
  ul. Agrarna 2
  80-298 Gdańsk
  tel.: 341 74 83
  email: [email protected]
  www:
 • Towarzystwo Zwalczania Chorób Mięśni – Pomorski Oddział Regionalny
  ul. Beniowskiego 2 E M.4
  80-388 Gdańsk
  tel.: (58) 552 44 93
  email: [email protected]
  www: www.idn.org.pl/Gdansk/tzchmgd
 • Klub Neptun Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
  ul. Św. Ducha 49/51
  80-598 Gdańsk
  tel.: 301 02 42
  email:
  www:
 • Gdańskie Towarzystwo Wioślarskie „Gedania”
  ul. Pastoriusza 1
  80-455 Gdańsk
  tel.:
  email:
  www:
 • Polskie Towarzystwo Ekologiczne „Eko-Kontakt”
  Al. Zwycięstwa
  80-219 Gdańsk
  tel.: fax: 520 33 73
  email: [email protected]
  www:
 • Towarzystwo Wspierania Osób Potrzebujących „Przystań”
  ul. Mostowa 1a
  80-392 Gdańsk
  tel.: fax: 328 50 70
  email:
  www:
 • Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
  ul. Hallera 4/2
  80-401 Gdańsk
  tel.: fax: 341 26 93
  email: [email protected]
  www: www.otop.org.pl
 • Polskie Towarzystwo Pediatryczne – Oddział
  ul. Nowe Ogrody 1/6
  80-803 Gdańsk
  tel.: 302 25 91
  email:
  www:
 • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne – Oddział
  ul. Orzeszkowej 18
  80-208 Gdańsk
  tel.: 349 21 21
  email:
  www:
 • Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ W Gdańsku
  ul. Partyzantów 101/18
  80-254 Gdańsk
  tel.: 341 86 33, 341 27 30 fax: 520 18 31, 341 27 30
  email:
  www:
 • Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Na Chełmie
  ul. Dragana 25/26
  80-809 Gdańsk
  tel.: 302 84 92
  email:
  www:
 • Krajowe Towarzystwo Autyzmu – Oddział Terenowy
  ul. Karpacka 2b/50
  80-336 Gdańsk
  tel.: (58) 559 78 32
  email:
  www:
 • Polskie Towarzystwo Alergologiczne – Oddział Gdański Przy Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej Nad Matką I Dzieckiem
  ul. Polanki 119
  80-308 Gdańsk
  tel.:
  email:
  www:
 • Polskie Towarzystwo Chemiczne – Oddział W Gdańsku
  ul. Narutowicza 11/12
  80-233 Gdańsk
  tel.: 347 21 69
  email: [email protected]
  www: www.chem.pg.gda.pl
 • Polskie Towarzystwo Diabetologiczne – Oddział Gdański
  ul. Dębinki 7c
  80-211 Gdańsk
  tel.: 349 26 04 fax: 349 25 35
  email:
  www:
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Odział Wojewódzki W Gdańsku
  ul. Długi Targ 46/47
  80-830 Gdańsk
  tel.: 301 52 46
  email: [email protected]
  www:
 • Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych – Pomorski Oddział Terenowy Z Siedzibą W Gdańsku
  ul. Chałubińskiego 19/28
  80-807 Gdańsk
  tel.:
  email:
  www:
 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Odział W Gdańsku
  ul. Cystersów 19
  80-330 Gdańsk
  tel.: 552 41 39
  email:
  www:
 • Polskie Towarzystwo Szekspirowskie
  ul. Wita Stwosza 55
  80-952 Gdańsk
  tel.: 341 79 23
  email: [email protected]
  www:
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze – Oddział Gdański
  ul. Długa 45
  80-827 Gdańsk
  tel.: 301 91 51 fax: 301 13 43
  email: [email protected]
  www: www.pttk-gdansk.pl
 • Towarzystwo Kultury Teatralnej – Zarząd Okręgowy
  ul. Robotnicza 1
  80-864 Gdańsk
  tel.: 301 53 24
  email:
  www:
 • Towarzystwo Polska – Niemcy
  ul. Wita Stwosza 73
  80-308 Gdańsk
  tel.: 552 16 83 fax: 342 21 88
  email: [email protected]
  www: free.ngo.pl/tow.pol.niem.gdansk
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zarząd Województwa Pomorskiego
  ul. Mariacka 34/36
  80-833 Gdańsk
  tel.: tel/fax301 12 61, 301 47 52
  email:
  www:
 • Towarzystwo Przyjaciół Topolówki
  ul. Topolowa 7
  80-255 Gdańsk
  tel.: fax: 341 06 71
  email:
  www:
 • Towarzystwo Rewaloryzacji I Rozwoju Środowiska Kulturowego
  ul. Michałowskiego 43/15
  80-300 Gdańsk
  tel.: 5566395
  email:
  www:
 • Towarzystwo Pomocy Im. Brata Alberta – Koło Gdańskie
  ul. Przegalińska 135
  80-690 Gdańsk
  tel.: fax: 308 05 94
  email: [email protected]
  www:
 • Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej – Oddział Terenowy
  ul. Szafera 4e
  80-299 Gdańsk
  tel.: fax: 552 73 56
  email:
  www:
 • Gdańskie Towarzystwo Filharmoniczne
  ul. Powstania Styczniowego 11/11
  80-288 Gdańsk
  tel.: 3487281
  email:
  www:
 • Gdańskie Towarzystwo Fotograficzne
  ul. Słowackiego 3
  80-257 Gdańsk
  tel.: 3482585
  email:
  www:
 • Gdańskie Towarzystwo Naukowe
  ul. Grodzka 12
  80-841 Gdańsk
  tel.: 3012124 fax: 3058131
  email: [email protected]
  www:
 • Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki
  ul. Chlebnicka 2
  80-830 Gdańsk
  tel.: 3015963
  email:
  www:
 • Gdańskie Towarzystwo Sportowe
  ul. Jana Pestalozziego 4m.7
  80-445 Gdańsk
  tel.: fax: 3440547
  email: [email protected]
  www:
 • Gdańskie Towarzystwo Taneczne
  ul. Siedlicka 4
  Gdańsk
  tel.: 3472732
  email:
  www:
 • Polskie Towarzystwo Braterstwa Sportowego
  ul. Wiejska 1
  80-336 Gdańsk
  tel.:
  email:
  www:
 • Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział W Gdańsku
  ul. Dmowskiego 16a
  80-264 Gdańsk
  tel.: 3410061
  email:
  www:
 • Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego – Zarząd Główny
  ul. Dębinki 1
  80-211 Gdańsk
  tel.: 3417481
  email:
  www:
 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Dializacyjnych I Transplantologi – Koło
  ul. Dębinki 7
  80-211 Gdańsk
  tel.: 3492554
  email:
  www:
 • Polskie Towarzystwo Psychiatryczne – Oddział Gdańsko – Pomorski
  ul. Srebrniki 1
  80-211 Gdańsk
  tel.:
  email:
  www:
 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne – Oddział Wojewódzki Gdańsk
  ul. Pomorska 68
  80-343 Gdańsk
  tel.: 5571414
  email:
  www:
 • Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne
  ul. Dębinki 7
  80-211 Gdańsk
  tel.: 3014313 fax: 3446781
  email:
  www:
 • Towarzystwo Dom Uphagena
  ul. Długa 12
  80-831 Gdańsk
  tel.: 3012371
  email:
  www:
 • Towarzystwo Inicjatyw Oświatowych
  ul. Na Zaspę 31a
  80-546 Gdańsk
  tel.: 3431306
  email:
  www:
 • Towarzystwo Kultury Muzułmańskiej
  ul. Orłowska 1/2
  80-347 Gdańsk
  tel.: 556-15-50
  email:
  www:
 • Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa Oddział W Gdańsku
  ul. Racławicka 1/9
  80-406 Gdańsk
  tel.: 3016033
  email:
  www:
 • Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Gdańskiej Pan
  ul. Wałowa 15
  80-858 Gdańsk
  tel.: 6532395 fax: 3012970
  email:
  www:
 • Towarzystwo Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego W Gdańsku
  ul. Szeroka 67/68
  80-835 Gdańsk
  tel.: 3018453
  email:
  www:
 • Towarzystwo Przyjaciół Gdańska
  ul. Warzywnicza 10
  80-838 Gdańsk
  tel.: 3014963
  email:
  www:
 • Towarzystwo Socjoterapeutyczne
  ul. Leczkowa 1a
  80-432 Gdańsk
  tel.: 344-59-16 fax: 341-10-42
  email:
  www:
 • Towarzystwo Teatralne – Teatr Polski
  ul. Piecewska 200/5
  80-288 Gdańsk
  tel.: 347 66 38, 0 606 98 66 06
  email:
  www:
 • Polskie Towarzystwo Dysleksji – Oddział Terenowy Przy Przedszkolu Samorządowym Nr 32
  ul. Kcyńska 6
  81-005 Gdynia
  tel.: (58) 623 63 43
  email:
  www:
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego – Oddział Terenowy
  ul. Bławatna 11e/4
  81-075 Gdynia
  tel.: (58) 623 85 60 fax: 301 02 62
  email: [email protected]
  www: ptsr-gdansk.rdn.org.pl
 • Krajowe Towarzystwo Autyzmu O/Gdańsk Z Siedzibą W Gdyni
  ul. Serdecznikowa 3b/14
  81-589 Gdynia
  tel.:
  email:
  www:
 • Gdyńskie Towarzystwo Hippiczne
  ul. Abrahama 48a/26
  81-395 Gdynia
  tel.: 661 36 82, 620 47 53
  email:
  www:
 • Polskie Towarzystwo Nautologiczne
  ul. Sienkiewicza 3
  81-374 Gdynia
  tel.: fax: 620 49 75
  email: [email protected]
  www:
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zarząd Miejski
  ul. Warszawska 45
  81-309 Gdynia
  tel.: fax: 620 14 60
  email: [email protected]
  www:
 • Towarzystwo Przyjaciół Nauk
  ul. Morska 81-87/C2
  81-382 Gdynia
  tel.: 690 13 85
  email: [email protected]
  www: www.tpng.prv.pl
 • Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne – Oddział Morski
  ul. Al. Zjednoczenia 1
  81-345 Gdynia
  tel.: 621-70-21 fax: 620-13-95
  email: [email protected]
  www:
 • Towarzystwo Kultury Teatralnej – Oddział W Gdyni
  ul. Stolarska 20 D-5
  81-173 Gdynia
  tel.: 664 29 80
  email:
  www:
 • Polskie Towarzystwo Medycyny I Techniki Hiperbarycznej
  ul. Grudzińskiego 4
  81 103 Gdynia
  tel.: 6262405
  email:
  www:
 • Nadbałtyckie Towarzystwo Muzyczne
  ul. Bema 33
  81-381 Gdynia
  tel.: 6298889
  email: [email protected]
  www:
 • Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych – Oddział Gdańsk Z Siedzibą W Gdyni
  ul. Strażacka 12/82
  81-616 Gdynia
  tel.: 6243192
  email:
  www:
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze – Oddział W Gdyni
  ul. 3-Go Maja 27
  81-364 Gdynia
  tel.: 6217524
  email:
  www:
 • Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych
  ul. Morska 24
  81-333 Gdynia
  tel.: 602735355
  email:
  www:
 • Towarzystwo Miłośników Gdyni
  ul. Władysława Iv 51
  81-384 Gdynia
  tel.: 620 74 66
  email:
  www:
 • Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami W Polsce Oddział Miejski
  ul. Bp. Dominika 16
  81-402 Gdynia
  tel.: 6222552
  email:
  www:
 • Towarzystwo Przyjaciół Daru Pomorza W Gdyni
  Skr. Poczt. 296
  81-366 Gdynia
  tel.: 6202371
  email:
  www:
 • Towarzystwo Przyjaciół Orłowa
  ul. Orłowska 6
  81-510 Gdynia
  tel.: 6649275
  email:
  www:
 • Towarzystwo Przyjaciół Okrętu Muzeum Błyskawica
  ul. Poczt. 24
  81-912 Gdynia
  tel.: 6263658
  email:
  www:
 • Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe „Sprawni Razem” – Pomorski Oddział Wojewódzki
  ul. Polna 16/20
  81-745 Sopot
  tel.: (58) 551 18 15 fax: 551 30 84
  email:
  www:
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
  ul. Armii Krajowej 72/7
  81-844 Sopot
  tel.: 551 53 76 , 555 15 76
  email: [email protected]
  www:
 • Towarzystwo Miłośników Wilna I Ziemi Wileńskiej
  ul. Kościuszki 10/2
  81-704 Sopot
  tel.: 551-25-42
  email:
  www:
 • Polskie Towarzystwo Psychoedukacji I Profilaktyki Uzależnień – Zarząd Główny
  ul. Bitwy Pod Płowcami 2a/23
  81-775 Sopot
  tel.: 551 46 17 fax: 623 86 86
  email: [email protected]
  www:
 • Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej – Sekretariat
  ul. Krasickiego 10/6
  81-867 Sopot
  tel.: 302 12 80 fax: 324 88 76
  email: [email protected]
  www: free.ngo.pl/pomoctel
 • Polskie Towarzystwo Psychoedukacyjne
  ul. Kujawska 34/69
  81-862 Sopot
  tel.: fax: 550 58 23
  email: [email protected]
  www:
 • Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
  ul. Czyżewskiego 12
  81-706 Sopot
  tel.: fax: 551 07 56
  email: [email protected]
  www: www.dworek.art.pl
 • Towarzystwo Rodzin I Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót Z U” – Koło
  ul. 3-Go Maja 71
  81-858 Sopot
  tel.: 551 59 22
  email:
  www:
 • Polskie Towarzystwo Miłośników Kaktusów – Oddział W Gdańsku
  ul. Kujawska 41c/11
  81-862 Sopot
  tel.: 551 84 93 fax: 620 05 83
  email:
  www:
 • Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe Junior
  ul. 23-Go Marca 32
  81-820 Sopot
  tel.: 5504744
  email:
  www:
 • Polskie Towarzystwo Cybernetyczne — Oddział W Gdańsku
  ul. Syrkomii 4
  81-724 Sopot
  tel.: 5213729
  email:
  www:
 • Polskie Towarzystwo Reumatologiczne Oddział Gdański
  ul. Grunwaldzka 1/3
  81-759 Sopot
  tel.: 5511426, 5511201 wew. 235
  email:
  www:
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze – Oddział W Sopocie
  ul. Haffnera 19
  81-805 Sopot
  tel.: 5510618
  email:
  www:
 • Towarzystwo Odbudowy Cmentarza Orląt We Lwowie
  ul. Kraszewskiego 21/25
  81-815 Sopot
  tel.: 5518038
  email:
  www:
 • Towarzystwo Sportowe „Spartakus”
  ul. Okrzei 13/4
  81-747 Sopot

Udostępnij

Skip to content