fbpx

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zależności od wskazań medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby i środki Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zależności od wskazań medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby i środki (Dz. U. Nr 276, poz. 2739 z 2004r., z późn.zm.)
Stan prawny na dzień 14.09.2006r.

Lp.

Rodzaj środka pomocniczego

Podstawowe kryteria przyznawania

Wysokość udziału własnego ubezpieczonego w cenie nabycia

wskazania medyczne

lekarze upoważnieni do wystawiania zleceń

okres użytkowania

1

2

3

4

5

6

7

1

Soczewki okularowe korekcyjne (w tym soczewki korekcyjne barwione) umożliwiające dokładne widzenie i zapobiegające znużeniu oka

okulista

dzieci i młodzież do 18 roku życia każdorazowo w razie zmiany korekcji

bezpłatnie

a)

Soczewki do bliży i dali

wady wzroku wymagające korekcji

dorośli raz na 2 lata

30%

b)

Soczewki pryzmatyczne

w okresie leczenia zeza

zgodnie z zaleceniami lekarza

bezpłatnie

c)

Soczewki dwuogniskowe

dzieci i młodzież do 18 roku życia zgodnie z zaleceniami lekarza

każdorazowo w razie zmiany korekcji

30%

dorośli – stan zdrowia całkowicie uniemożliwiający dokonywanie zmiany okularów

raz na 2 lata

30%

2

Soczewki kontaktowe lecznicze

przy leczeniu stożka rogówki i przy dużej anizometropii (łącznie z afakią)

okulista

raz na 2 lata

30%

3

Obturatory dla dzieci

dzieci zezujące z niedowidzeniem jednego oka

okulista

raz na 2 lata

bezpłatnie

4

Pomoce optyczne dla niedowidzących:

umożliwienie osobom niedowidzącym obserwację jednooczną i dwuoczną przedmiotów bliskich i dalekich

okulista

raz na 5 lat

bezpłatnie

a)

lupa

b)

lunety, w tym monookulary

c)

okulary lornetkowe do bliży i dali

d)

okulary lupowe

5

Proteza oka wykonana indywidualnie

zapobieganie nieprawidłowemu rozwojowi oczodołu i asymetrii twarzy u dzieci, względy psychologiczne i kosmetyczne, uszkodzenia oczodołu,

okulista

dzieci i młodzież do 18 roku życia w okresie wzrostu, zgodnie z zaleceniami lekarza

bezpłatnie

zniekształcenia powiek, worka spojówkowego i oczodołu

dorośli raz na 5 lat

6

a)

Aparat(y) słuchowy(e) na przewodnictwo powietrza lub kostne przy jednostronnym lub obustronnym ubytku słuchu

wady słuchu powodujące utrudnienie lub ograniczenie w nabywaniu języka i komunikowaniu się na drodze słuchowej

laryngolog

raz na 5 lat

bezpłatnie dzieci i młodzież do 18 roku życia lub do 26 roku życia w przypadku pobierania nauki

wady słuchu powodujące ograniczenie w komunikowaniu się na drodze słuchowej, podwójne protezowanie dotyczy osób czynnych zawodowo

raz na 5 lat

30% dorośli

b)

Wkładka uszna wykonana indywidualnie

wady słuchu powodujące utrudnienie w nabywaniu języka i komunikowaniu się na drodze słuchowej

dzieci i młodzież w okresie wzrostu, każdorazowo zgodnie z zaleceniami lekarza

bezpłatnie

wady słuchu powodujące ograniczenie w komunikowaniu się na drodze słuchowej

dorośli raz na 5 lat

6a

Zestawy infuzyjne/wkłucia/ do osobistych pomp insulinowych do 10 sztuk)

dzieci i młodzież do 18. roku życia zgodnie z zaleceniami lekarza


kobiety ciężarne, zgodnie z zaleceniami lekarza

pediatra, diabetolog


diabetolog, położnik – ginekolog

1 raz na miesiąc

bezpłatnie do kwoty 300 złotych

7

Systemy wspomagające słyszenie (pętle induktofoniczne, system FM i na podczerwień)

wady słuchu utrudniające lub ograniczające nabywanie języka i naukę szkolną dzieciom i młodzieży do 18 roku życia lub do 26 roku życia w przypadku pobierania nauki

laryngolog

raz na 10 lat

50%

8

Cewniki zewnętrzne do 30 szt. lub zamiennie w równowartości ich kosztu kieszonki do zbiórki moczu

schorzenia wymagające stosowania cewników zewnętrznych, nietrzymanie moczu

urolog, chirurg, neurolog, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer ubezpieczenia zdrowotnego

1 raz na miesiąc

30%

9

Cewniki urologiczne do 6 szt.

schorzenia wymagające cewnikowania pęcherza moczowego

urolog, chirurg, neurolog, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer ubezpieczenia zdrowotnego

1 raz na

miesiąc

30%

10

a)

Cewniki jednorazowe urologiczne do 180 sztuk miesięcznie

stany wymagające wielokrotnego cewnikowania w ciągu doby w ilości odpowiedniej do wskazań lekarskich

urolog, chirurg, neurolog, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer ubezpieczenia zdrowotnego

zgodnie z zaleceniami lekarza

30%

b)

Cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych do 180 sztuk miesięcznie

schorzenia wymagające stosowania oddechu wspomaganego w warunkach domowych

pulmonolog, chirurg, neurolog, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer ubezpieczenia zdrowotnego, anestezjolog

zgodnie z zaleceniami lekarza

bezpłatnie

11

Worki do zbiórki moczu do 6 sztuk miesięcznie

schorzenia wymagające cewnikowania pęcherza moczowego, schorzenia wymagające stosowania cewników zewnętrznych

urolog, chirurg, neurolog, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer ubezpieczenia zdrowotnego

1 raz na

miesiąc

30%

12

Pas do zbiornika na kał

stomia na jelicie cienkim

chirurg, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer ubezpieczenia zdrowotnego

raz na rok

bezpłatnie

Worki wymienne do pasa w ilości do 90 szt.

stomia na jelicie grubym

1 raz na miesiąc

13

Worki samoprzylepne jednorazowego użycia w ilości do 90 szt. lub w równowartości ich kosztu inny sprzęt stomijny (np. zestawy irygacyjne, płytki + worki)

stomia na jelicie cienkim (ileostomia)

chirurg, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer ubezpieczenia zdrowotnego, w przypadku urostomii także urolog

1 raz na

miesiąc

bezpłatnie

stomia na jelicie grubym (kolostomia)

stomia na układzie moczowym (urostomia)

14

Worki do zbiórki moczu w ilości do 12 sztuk lub w równowartości kosztu ich nabycia inny sprzęt urologiczny (np. cewniki urologiczne, paski mocujące)

nefrostomia

urolog, nefrolog, chirurg, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer ubezpieczenia zdrowotnego

1 raz na

miesiąc

bezpłatnie

15

Pieluchy anatomiczne do 60 szt.

choroba nowotworowa przebiegająca w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza lub okolicy krzyżowej,

przetoki nowotworowe lub popromienne (pęcherzowo-pochwowe, pęcherzowo-pochwowo-odbytnicze, pochwowo-odbytnicze), nietrzymanie stolca lub moczu w wyniku chorób nowotworowych

onkolog, chirurg, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer ubezpieczenia zdrowotnego

1 raz na miesiąc

bezpłatnie

lub zamiennie pieluchomajtki do 60 szt. lub zamiennie podkłady lub wkłady anatomiczne do 60 szt.

1 raz na miesiąc

30%

16

Pieluchomajtki do 60 szt. lub zamiennie pieluchy anatomiczne do 60 szt. lub zamiennie podkłady lub wkłady anatomiczne do 60 szt.

dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia:

– z głębokim upośledzeniem umysłowym,

– w zespołach otępiennych o różnej etiologii,

– w postępujących chorobach układu nerwowego z pęcherzem neurogennym lub z zaburzeniami mikcji zwieraczy,

– z wadami rozwojowymi:

przepuklinami oponowo-rdzeniowymi,

przepuklinami oponowo-mózgowymi,

wynicowaniem pęcherza

neurolog, urolog, chirurg, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer ubezpieczenia zdrowotnego

1 raz na miesiąc

30%

17

Rurka tracheostomijna wraz z zapasowym wkładem

nowotwór krtani lub uraz albo duszność pochodzenia krtaniowego

laryngolog, onkolog, chirurg

raz na rok

bezpłatnie

18

Krtań elektroniczna (aparat wspomagający mowę)

nowotwór lub uraz krtani

laryngolog, onkolog, chirurg

raz na 5 lat

bezpłatnie

19

Proteza powietrzna -aparat do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego

obturacyjny bezdech senny

pulmonolog

raz na 5 lat

30%

20

Inhalator dyszowy

mukowiscydoza

pulmonolog, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer ubezpieczenia zdrowotnego

– nebulizator (generator aerozolu)

raz na rok

bezpłatnie

– sprężarka powietrza

raz na 5 lat

bezpłatnie

21

Proteza piersi

amputacja piersi w następstwie zmian nowotworowych, wad rozwojowych, urazów, chorób lub następstw ich leczenia

onkolog, chirurg

raz na 2 lata

bezpłatnie

22

Peruka:

w przebiegu leczenia chorób nowotworowych, przy trwałym uszkodzeniu głowy w wyniku urazu, oparzeń, choroby

onkolog, hematolog, dermatolog, chirurg

raz na rok

a)

z włosów sztucznych

bezpłatnie

b)

z włosów naturalnych

30%

23

Pas przepuklinowy

w przypadku kiedy stan zdrowia nie pozwala na wykonanie operacji

chirurg

raz na rok

bezpłatnie

24

Pas brzuszny

w przypadku kiedy stan zdrowia nie pozwala na wykonanie operacji, przy opuszczeniu trzewi, rozległe przepukliny pooperacyjne

chirurg

raz na rok

bezpłatnie

25

Poduszka przeciwodleżynowa

paraplegia, tetraplegia, inne choroby wymagające stałego użytkowania poduszki przeciwodleżynowej

neurolog, ortopeda, chirurg, reumatolog, lekarz rehabilitacji medycznej, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer ubezpieczenia zdrowotnego

raz na 2 lata

30%

26

Materac przeciwodleżynowy

paraplegia, tetraplegia, inne choroby wymagające stałego przebywania w łóżku

neurolog, ortopeda, chirurg, reumatolog, lekarz rehabilitacji medycznej, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer ubezpieczenia zdrowotnego

raz na 3 lata

30%

Udostępnij

Skip to content