fbpx

Zosia WitkaZarząd Fundacji Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Uśmiech” zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową na rzecz naszej podopiecznej  Zofii Witki, która  choruje na cukrzycę typu 1 tzw. insulino zależną  od 5-go roku życia. Choroba wymaga częstego monitorowania poziomu insuliny aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia powikłań. Zosia  jest bardzo radosną dziewczynką, a dzięki sprzętowi do monitorowania choroby będzie mogła cieszyć się przywilejami dorastającego dziecka jak taniec, malowanie, czytanie jej ukochanych książek. Rodziców Zosinie stać na zakup całego osprzętu do monitorowania cukrzycy dlatego spróbujmy im  pomóc w opiece nad córką i jej rehabilitacji.

 

OSPRZĘT DO MONITOROWANIA CUKRZYCY POMOŻE ZOFII ZAPOMNIEĆ O CHOROBIE

 

Prosimy o dokonywanie nawet drobnych wpłat na poniższe konto Fundacji:
Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Uśmiech”,
81-535 Gdynia, ul. Płocka 5A
„ING BANK ŚLĄSKI 49 1050 1764 1000 0023 0058 3966”
z dopiskiem „Rehabilitacja i sprzęt rehabilitacyjny dla Zofii Witki”

 

Można też skorzystać z szybkich płatności:

 

[tabby title=””]

Tytuł przelewu:
„Rehabilitacja i sprzęt rehabilitacyjny dla Zofii Witki”
Uwagi:
Kwota przelewu:
gr

Na powyższe konto darczyńcy mogą przekazywać darowizny finansowe, jak również środki pochodzące z 1% należnego podatku. Zgodnie z aktualnymi przepisami w chwili składania do Urzędu Skarbowego rocznego zeznania podatkowego, wystarczy wskazać numer KRS 0000 245 254 i w rubryce „dodatkowe adnotacje” wpisać „Rehabilitacja i sprzęt rehabilitacyjny dla Zofii Witki”, a Urząd Skarbowy przekaże kwotę 1% podatku na rachunek bankowy Fundacji „Podaruj Uśmiech”.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za wszelkie wpłaty dla naszych podopiecznych i podzielenie się Państwa 1% podatku.

Udostępnij

Skip to content