fbpx

Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z 2006r., z późn.zm.) oraz Uchwała Rady Miasta Gdyni Nr XXXV/1131/01 z 28 listopada 2001 r. w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych.
Stan prawny na dzień 05.09.2006r.

Podstawa prawna: Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z 2006r., z późn.zm.) oraz Uchwała Rady Miasta Gdyni Nr XXXV/1131/01 z 28 listopada 2001 r. w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych.
Stan prawny na dzień 05.09.2006r.

Podatek od posiadania psów

Nie pobiera się podatku z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób niepełnosprawnych (niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych).

Podatek od nieruchomości

Z podatku od nieruchomości zwolnione są garaże służące do przechowywania należących do inwalidów wózków inwalidzkich o napędzie mechanicznym i innych pojazdów samochodowych, których przydatność posiadania ze względu na inwalidztwo potwierdzona jest przez lekarza.
Również z podatku od nieruchomości zwolnione są grunty, stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków:

  • osiągnęli wiek emerytalny,
  • są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,
  • są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji.


Opłata miejscowa

Opłaty miejscowej (pobieranej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych, w miejscowościach, którym nadano status uzdrowiska – za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach) nie pobiera się od osób przebywających w szpitalach, osób niewidomych i ich przewodników, zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej..

Udostępnij

Skip to content