fbpx
Sytuacja rodzin posiadających chore czy też niepełnosprawne dzieci jest nieporównywalnie odmienna od tej, w jakiej funkcjonują rodziny wychowujące dzieci pełnosprawne. Posiadanie dziecka niepełnosprawnego całkowicie zmienia sytuację życiową, w tym warunki materialne rodziny.

Rozumiejąc jak ważna jest pomoc okazywana właśnie rodzinie, Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Uśmiech” wspiera swoich podopiecznych przede wszystkim finansowo, pomagając zebrać środki na rehabilitację, zakup sprzętu ortopedycznego i medycznego, długotrwałe specjalistyczne leczenie itp.

Nasze działania są adresowane do wszystkich potrzebujących bez względu na wiek.


Z uwagi na ograniczone środki fundacji „Podaruj Uśmiech” oraz znaczną liczbę potrzebujących, zachęcamy rodziców/opiekunów, do aktywnego i samodzielnego zbierania funduszy na dziecko i założenie dziecku subkonta, poprzez podpisanie z naszą fundacją porozumienia. Rodzice/opiekunowie pozyskują środki finansowe poprzez wysyłanie apeli do konkretnych firm, instytucji, wpłat z 1% podatku, prosząc ofiarodawców o wpłaty na subkonto swojego dziecka. Środki finansowe pozostają tam do chwili refundacji np. pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym.

W apelu powinien znaleźć się zarówno opis przebiegu choroby, postępy w dotychczasowym leczeniu, jak i opis Państwa sytuacji finansowej. W treści należy umieścić konto fundacji koniecznie z dopiskiem jakiego dziecka dotyczy wpłata.

Przypominamy, że możecie Państwo wykorzystywać nasze logo, ale tylko jeżeli kwoty zbierane są na konto fundacji.

Fundacja „Podaruj Uśmiech” nie pobiera żadnych prowizji za obsługę księgowo- administracyjną prowadzonego rachunku.

 

Udostępnij

Skip to content