fbpx

Ośrodki Pomocy Społecznej

Ośrodki Pomocy Społecznej to jednostki organizacyjne utworzone w celu realizacji zadań gminy z zakresu pomocy społecznej. Gmina obowiązana, zgodnie z przepisami ustawy do wykonywania zadań pomocy społecznej, nie może odmówić pomocy osobie potrzebującej, nawet w...

Towarzystwa w Trójmieście

Gdańskie Towarzystwo Pomocy Dzieciom Chorym Na Astmę I Alergię ul. Polanki 119 80-308 Gdańsk tel.: 554 30 90 email: [email protected] Gdańskie Towarzystwo Promocji Kultury Akademickiej ul. Wita Stwosza 58/2 80-952 Gdańsk tel.: 5529450; 5529300 email:...

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (na przykładzie miasta Lęborka) wykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej własne i administracji rządowej. Do podstawowych zadań należy: realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób...

Powiatowe Urzędy Pracy

Zadania własne na (przykładzie Powiatu Puckiego), do których należą w szczególności: udzielanie pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników, podejmowanie i realizacja działań zmierzających do...
Skip to content